Friday, 24 October 2014

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are." 

Luca, 8:18

Thursday, 23 October 2014

Versetul zilei

pentru că toţi L-au văzut şi s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!"

Marcu, 6:50 

Wednesday, 22 October 2014

Versetul zilei

Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. 

Proverbe, 16:3

Monday, 20 October 2014

Versetul zilei

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli. 

Filipeni, 2:14 

Sunday, 19 October 2014

Versetul zilei

Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. 

Iacob, 2:24

Saturday, 18 October 2014

Versetul zilei

Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. 

Coloseni, 3:4 

Friday, 17 October 2014

Versetul zilei

Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. 

Psalmi, 56:3

Thursday, 16 October 2014

Versetul zilei

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. 

Evrei, 11:6

Wednesday, 15 October 2014

Versetul zilei

A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. 

Proverbe, 21:3

Tuesday, 14 October 2014

Versetul zilei

Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. 

1 Ioan, 2:23 

Monday, 13 October 2014

Versetul zilei

Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel. 

Luca, 6:31

Sunday, 12 October 2014

Versetul zilei

Căci cine ştie ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deşartă, pe care le petrece ca o umbră? Şi cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? 

Ecclesiast, 6:12

Saturday, 11 October 2014

Versetul zilei

 Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu. Psalmi, 3:5

Friday, 10 October 2014

Versetul zilei

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni, 2:8

Versetul zilei

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni, 2:8
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator