Monday, 25 July 2016

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda, 1:9

Sunday, 24 July 2016

Versetul zilei

Şi Iahaziel a zis: Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim, şi tu, împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: „Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţumi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu. 

2 Cronici, 20:15

Saturday, 23 July 2016

Versetul zilei

Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! 

1 Petru, 2:17

Friday, 22 July 2016

Versetul zilei

Căci cine ştie ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deşartă, pe care le petrece ca o umbră? Şi cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? 

Ecclesiast, 6:12

Thursday, 21 July 2016

Versetul zilei

Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta." Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 

Matei, 8:13

Wednesday, 20 July 2016

Versetul zilei

Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul. 

1 Petru, 3:12

Tuesday, 19 July 2016

Versetul zilei

Mai bine un prânz de verdeţuri şi dragoste, decât un bou îngrăşat şi ură. 

Proverbe, 15:17

Monday, 18 July 2016

Versetul zilei

„Nimeni, Doamne", I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti." 

Ioan, 8:11

Sunday, 17 July 2016

Versetul zilei

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

Evrei, 8:1

Saturday, 16 July 2016

Versetul zilei

Înţelepciunea este mai de preţ decât sculele de război; dar un singur păcătos nimiceşte mult bine. 

Ecclesiast, 9:18

Friday, 15 July 2016

Versetul zilei

Isus a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţat!" Îndată, l-a lăsat lepra. 

Luca, 5:13

Thursday, 14 July 2016

Versetul zilei

Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept. 

Psalmi, 112:4

Wednesday, 13 July 2016

Versetul zilei

Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. 

Romani, 12:12

Tuesday, 12 July 2016

Versetul zilei

Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite. 

Ioel, 2:13

Monday, 11 July 2016

Versetul zilei

împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. 

Isaia, 58:7

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator