Thursday, 26 March 2020

Versetul zilei

Eli a luat din nou cuvântul și a zis: „Du-te în pace, și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o!" 

1 Samuel 1:17

Tuesday, 24 March 2020

Versetul zilei

Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la fața omului. 

Iacov 2:1

Monday, 23 March 2020

Versetul zilei

Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. 

Iuda 1:2

Sunday, 22 March 2020

Versetul zilei

Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. 

Luca 15:1

Thursday, 19 March 2020

Versetul zilei

Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. 

Proverbe 14:6

Wednesday, 18 March 2020

Versetul zilei

Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții. 

Efeseni 6:18

Tuesday, 17 March 2020

Versetul zilei

Atunci Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu șezi să mă judeci după Lege, și poruncești să mă lovească, împotriva Legii!" 

Faptele Apostolilor 23:3

Sunday, 15 March 2020

Versetul zilei

Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. 

Psalmi 145:3

Friday, 13 March 2020

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. 

Efeseni 4:6

Wednesday, 11 March 2020

Versetul zilei

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 

Romani 8:1

Tuesday, 10 March 2020

Versetul zilei

Pune-ți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac! 

Psalmi 131:3

Monday, 9 March 2020

Versetul zilei

Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată Legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 

Iosua 1:7

Friday, 6 March 2020

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru 4:8

Thursday, 5 March 2020

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:1

Wednesday, 4 March 2020

Versetul zilei

Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine și să zic: „Cine este Domnul?" Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert Numele Dumnezeului meu. 

Proverbe 30:9

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator