Tuesday, 30 August 2016

Versetul zilei

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci. 

Psalmi, 111:10

Monday, 29 August 2016

Versetul zilei

De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. 

2 Petru, 1:1

Sunday, 28 August 2016

Versetul zilei

Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 

1 Tesaloniceni, 4:11

Saturday, 27 August 2016

Versetul zilei

Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. 

Isaia, 59:20

Tuesday, 23 August 2016

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan, 8:7

Monday, 22 August 2016

Versetul zilei

Cumpără adevărul şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea. 

Proverbe, 23:23

Sunday, 21 August 2016

Versetul zilei

şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 

Efeseni, 3:19

Saturday, 20 August 2016

Versetul zilei

„Cine eşti Tu, Doamne?", a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş." 

Faptele Apostolilor, 9:5

Friday, 19 August 2016

Versetul zilei

Adu-ţi aminte, dar, cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. 

Apocalipsa, 3:3

Thursday, 18 August 2016

Versetul zilei

Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. 

Ieremia, 17:10

Wednesday, 17 August 2016

Versetul zilei

Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi. 

Psalmi, 97:10

Tuesday, 16 August 2016

Versetul zilei

Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 

Ioan, 13:14

Monday, 15 August 2016

Versetul zilei

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! 

Psalmi, 139:23

Sunday, 14 August 2016

Versetul zilei

Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti. 

Filipeni, 3:3

Saturday, 13 August 2016

Versetul zilei

Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 

Ecclesiast, 7:5

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator