Friday, 31 October 2014

Versetul zilei

Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea. 

Proverbe, 11:3 

Thursday, 30 October 2014

Versetul zilei

Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El! 

Psalmi, 2:12

Wednesday, 29 October 2014

Versetul zilei

Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul! 

1 Corinteni, 9:24

Monday, 27 October 2014

Versetul zilei

David a mai zis: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean." Şi Saul a zis lui David: „Du-te, şi Domnul să fie cu tine!" 

1 Samuel, 17:37

Saturday, 25 October 2014

Versetul zilei

 Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. 

Proverbe, 9:7

Friday, 24 October 2014

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are." 

Luca, 8:18

Thursday, 23 October 2014

Versetul zilei

pentru că toţi L-au văzut şi s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!"

Marcu, 6:50 

Wednesday, 22 October 2014

Versetul zilei

Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. 

Proverbe, 16:3

Monday, 20 October 2014

Versetul zilei

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli. 

Filipeni, 2:14 

Sunday, 19 October 2014

Versetul zilei

Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. 

Iacob, 2:24

Saturday, 18 October 2014

Versetul zilei

Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. 

Coloseni, 3:4 

Friday, 17 October 2014

Versetul zilei

Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. 

Psalmi, 56:3

Thursday, 16 October 2014

Versetul zilei

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. 

Evrei, 11:6

Wednesday, 15 October 2014

Versetul zilei

A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. 

Proverbe, 21:3

Tuesday, 14 October 2014

Versetul zilei

Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. 

1 Ioan, 2:23 
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator