Saturday, 4 July 2015

Versetul zilei

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru, 1:5

Friday, 3 July 2015

Versetul zilei

Dacă Omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. 

Ioan, 9:33 

Thursday, 2 July 2015

Versetul zilei

Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. 

Ecclesiast, 12:13

Tuesday, 30 June 2015

Versetul zilei

Vă rog iarăşi să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele voi: aceasta este slava voastră. 

Efeseni, 3:13

Monday, 29 June 2015

Versetul zilei

Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului. 

Tefania, 2:3

Sunday, 28 June 2015

Versetul zilei

Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; 

1 Petru, 2:1 

Saturday, 27 June 2015

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.".

 Ioan, 9:11

Friday, 26 June 2015

Versetul zilei

Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an? 

Mica, 6:6

Thursday, 25 June 2015

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Wednesday, 24 June 2015

Versetul zilei

Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii curăţat!" Îndată a fost curăţată lepra lui.

Matei, 8:3

Tuesday, 23 June 2015

Versetul zilei

Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?

Proverbe, 6:9

Monday, 22 June 2015

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti." 

Luca, 4:8 

Sunday, 21 June 2015

Versetul zilei

Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare. 

1 Petru, 3:10 

Saturday, 20 June 2015

Versetul zilei

Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea! 

Marcu, 10:15

Friday, 19 June 2015

Versetul zilei

Te voi scăpa, şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa îţi va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în Mine, zice Domnul. 

Ieremia, 39:18

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator