Thursday, 24 April 2014

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sînt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Wednesday, 23 April 2014

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? 

Galateni 3:5

Tuesday, 22 April 2014

Versetul zilei

întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.

 Fapte 14:22

Monday, 21 April 2014

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela, pe care L-a trimes El." 

Ioan 6:29

Friday, 18 April 2014

Versetul zilei

Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. 

Luca 8:17

Thursday, 17 April 2014

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întunerec pînă acum. 

1 Ioan 2:9

Wednesday, 16 April 2014

Verserul zilei

Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească Fața Ta, și vom fi scăpați! 

Psalmii 80:3

Tuesday, 15 April 2014

Versetul zilei

Mai mult face un nume bun de cît untdelemnul mirositor, și ziua morții de cît ziua nașterii. 

Eclesiastul 7:1

Monday, 14 April 2014

Versetul zilei

Cînd vine mîndria, vine și rușinea; dar înțelepciunea este cu cei smeriți.

 Proverbe 11:2

Sunday, 13 April 2014

Versetul zilei

Cine are urechi, să audă! 

Apocalipsa 13:9 

Saturday, 12 April 2014

Versetul zilei

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțămiri pentru toți oamenii. 

1 Timotei 2:1

Friday, 11 April 2014

Versetul zilei

Nu judecați, ca să nu fiți judecați. 

Matei 7:1

Thursday, 10 April 2014

Versetul zilei

„Pentrucă cei nenorociți sînt asupriți și pentrucă săracii gem, acum", zice Domnul, „Mă scol, și aduc mîntuire celor obijduiți." 

Psalmii 12:5

Wednesday, 9 April 2014

Versetul zilei

Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 

1 Ioan 2:6

Tuesday, 8 April 2014

Versetul zilei

Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvîrșesc astfel de lucruri, și pe cari le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 

Romani 2:3
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator