Saturday, 17 March 2018

Versetul zilei

Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu: cereți, și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 

Ioan 16:24

Thursday, 15 March 2018

Versetul zilei

Căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui; Domnul privește din ceruri pe pământ.

Psalmi 102:19

Monday, 12 March 2018

Versetul zilei

Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere.

1 Corinteni 2:4

Saturday, 10 March 2018

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Friday, 9 March 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:26

Thursday, 8 March 2018

Versetul zilei

Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie! 

Daniel 4:37

Wednesday, 7 March 2018

Versetul zilei

„Credeți voi", le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? 

Luca 13:2

Tuesday, 6 March 2018

Versetul zilei

Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. 

Ioan 3:13

Sunday, 4 March 2018

Versetul zilei

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc! 

Psalmi 24:1

Saturday, 3 March 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Thursday, 1 March 2018

Versetul zilei

țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 

Iuda 1:21

Tuesday, 27 February 2018

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan 2:9

Monday, 26 February 2018

Versetul zilei

Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. 

Psalmi 103:8

Sunday, 25 February 2018

Versetul zilei

Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. 

Eclesiastul 2:11

Saturday, 24 February 2018

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt.

Psalmi 28:2

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator