Thursday, 24 July 2014

Versetul zilei

Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? 

Deuteronom, 4:7

Wednesday, 23 July 2014

Versetul zilei

Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin însăşi răutatea lui. 

Proverbe, 11:5

Tuesday, 22 July 2014

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, şi sufletul copilului s-a întors în el, şi a înviat. 

1 Imparati, 17:22

Monday, 21 July 2014

Versetul zilei

„V-am spus", le-a răspuns Isus, „şi nu credeţi. Lucrările pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. 

Ioan, 10:25

Sunday, 20 July 2014

Versetul zilei

Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată. 

Psalmi, 7:10

Saturday, 19 July 2014

Versetul zilei

Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. 

Romani, 2:29

Friday, 18 July 2014

Versetul zilei

Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul. 

Iacob, 3:2

Versetul zilei

Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricaţi au parte de silnicie. 

Proverbe, 13:2

Thursday, 17 July 2014

Versetul zilei

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 

Deuteronom, 5:16

Tuesday, 15 July 2014

Versetul zilei

El le-a mai zis: „Luaţi seama la ce auziţi. Cu ce măsură veţi măsura, vi se va măsura: şi vi se va da şi mai mult. 

Marcu, 4:24

Monday, 14 July 2014

Versetul zilei

Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

Galateni, 2:21

Saturday, 12 July 2014

Versetul zilei

Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. 

Proverbe, 11:12

Friday, 11 July 2014

Versetul zilei

Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte. 

Daniel, 6:10 

Thursday, 10 July 2014

Versetul zilei

 Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!" Şi, după aceste vorbe, a adormit. 

Fapte 7:60

Wednesday, 9 July 2014

Versetul zilei

Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne! 

Psalmi, 9:10
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator