Sunday, 1 March 2015

Versetul zilei

Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge, căci este mare în tărie, dar dreptul şi dreptatea deplină El nu le frânge. 

Iov, 37:23

Saturday, 28 February 2015

Versetul zilei

 Mulţi din norod au crezut în El şi ziceau: „Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut Omul acesta?" 

Ioan, 7:31

Friday, 27 February 2015

Versetul zilei

În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 

2 Petru, 2:1

Thursday, 26 February 2015

Versetul zilei

 Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an? 

Mica, 6:6

Wednesday, 25 February 2015

Versetul zilei

Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va câştiga El? 

Iov, 22:3 

Tuesday, 24 February 2015

Versetul zilei

Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre. 

Osea, 14:2

Monday, 23 February 2015

Versetul zilei

Şi Isus le-a zis: „Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viaţă sau a o pierde?" 

Luca, 6:9

Sunday, 22 February 2015

Versetul zilei

Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. 

Filipeni, 3:1 

Saturday, 21 February 2015

Versetul zilei

N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel. 

Iosua, 10:14

Friday, 20 February 2015

Versetul zilei

De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 

Matei, 7:3 

Thursday, 19 February 2015

Versetul zilei

Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om? 

Iov, 13:9 

Wednesday, 18 February 2015

Versetul zilei

Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 

1 Corinteni, 3:16

Tuesday, 17 February 2015

Versetul zilei

Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. 

Proverbe, 29:5

Monday, 16 February 2015

Versetul zilei

În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 

Efeseni, 3:12

Sunday, 15 February 2015

Versetul zilei

Isus le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor." 

Matei, 16:6 

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator