Friday, 9 December 2016

Versetul zilei

Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. 

Evrei, 4:15

Thursday, 8 December 2016

Versetul zilei

Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 

Ecclesiast, 7:5

Wednesday, 7 December 2016

Versetul zilei

 Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.

 Romani, 10:4l

Tuesday, 6 December 2016

Versetul zilei

Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. 

Psalmi, 23:1

Monday, 5 December 2016

Versetul zilei

Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.

2 Ioan, 1:9 

Friday, 2 December 2016

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are. 

Luca, 8:18

Thursday, 1 December 2016

Versetul zilei

şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov, 1:21

Wednesday, 30 November 2016

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Tuesday, 29 November 2016

Versetul zilei

Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!" 

Luca, 11:28

Monday, 28 November 2016

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.

Psalmi, 139:4 

Saturday, 26 November 2016

Versetul zilei

după cum este scris: „Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere: şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine." 

Romani, 9:33

Friday, 25 November 2016

Versetul zilei

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului. 

Psalmi, 10:14

Thursday, 24 November 2016

Versetul zilei

Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască." Şi au plecat în alt sat. 

Luca, 9:56

Wednesday, 23 November 2016

Versetul zilei

Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! 

Isaia, 55:1

Tuesday, 22 November 2016

Versetul zilei

Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. 

Luca, 1:37

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator