Friday, 17 November 2017

Versetul zilei

Omul nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, și n-are nicio putere peste ziua morții; în lupta aceasta nu este izbăvire, și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 

Eclesiastul 8:8

Wednesday, 15 November 2017

Versetul zilei

Domnul este înălțat: totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați.

Psalmi 138:6


Tuesday, 14 November 2017

Versetul zilei

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său.

Efeseni 1:7

Monday, 13 November 2017

Versetul zilei

„Nimeni, Doamne", I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești." 

Ioan 8:11

Sunday, 12 November 2017

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta.

Mica 7:7

Saturday, 11 November 2017

Versetul zilei

Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute Celui Preaînalt. 

Psalmi 50:14

Friday, 10 November 2017

Versetul zilei

și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare. 

1 Tesaloniceni 1:10

Thursday, 9 November 2017

Versetul zilei

Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. 

Luca 3:5

Wednesday, 8 November 2017

Versetul zilei

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. 

Marcu 8:34

Tuesday, 7 November 2017

Versetul zilei

Deschide-ți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți! 

Proverbe 31:8

Monday, 6 November 2017

Versetul zilei

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. 

Psalmi 127:1

Sunday, 5 November 2017

Versetul zilei

O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 12:8

Saturday, 4 November 2017

Versetul zilei

Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat. 

1 Ioan 3:5

Friday, 3 November 2017

Versetul zilei

Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut"? Și iarăși: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu"? 

Evrei 1:5

Wednesday, 1 November 2017

Versetul zilei

„Doamne", a răspuns sutașul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit. 

Matei 8:8

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator