Thursday, 19 January 2017

Versetul zilei

Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 

Geneza, 5:24

Wednesday, 18 January 2017

Versetul zilei

Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire! 

Evrei, 10:35

Tuesday, 17 January 2017

Versetul zilei

În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:20

Monday, 16 January 2017

Versetul zilei

„Pleacă, Satano", i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti." 

Matei, 4:10

Sunday, 15 January 2017

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 

Galateni, 3:5

Friday, 13 January 2017

Versetul zilei

Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

Proverbe, 9:9

Tuesday, 10 January 2017

Versetul zilei

I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către alţii: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?" 

Marcu, 4:41

Sunday, 8 January 2017

Versetul zilei

Doamne, către Tine strig şi zic: „Tu eşti scăparea mea, Partea mea de moştenire pe pământul celor vii." 

Psalmi, 142:5

Friday, 6 January 2017

Versetul zilei

Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale. 

Psalmi, 25:4

Wednesday, 4 January 2017

Versetul zilei

În ziua aceea se va zice Ierusalimului: „Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi slăbească mâinile! 

Tefania, 3:16

Tuesday, 3 January 2017

Versetul zilei

Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, 

Evrei, 7:26

Monday, 2 January 2017

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 

Coloseni, 1:13

Sunday, 1 January 2017

Versetul zilei

Voi strânge pe cei întristaţi, care sunt departe de adunarea sfântă, pe cei ieşiţi din sânul tău, asupra cărora acum apasă ocara. 

Tefania, 3:18

Saturday, 31 December 2016

Versetul zilei

Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. 

Evrei, 6:15

Friday, 30 December 2016

Versetul zilei

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 

1 Corinteni, 6:17

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator