Friday, 9 October 2015

Versetul zilei

A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Coloseni, 2:14

Thursday, 8 October 2015

Versetul zilei

Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi! 

Ecclesiast, 11:1

Wednesday, 7 October 2015

Versetul zilei

Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. 

1 Tesaloniceni, 5:8

Tuesday, 6 October 2015

Versetul zilei

Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 

Romani, 6:2

Monday, 5 October 2015

Versetul zilei

Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 

Isaia, 54:10 

Sunday, 4 October 2015

Versetul zilei

Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină, şi voi privi dreptatea Lui. 

Mica, 7:9

Saturday, 3 October 2015

Versetul zilei

Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. 

Coloseni, 3:13 

Friday, 2 October 2015

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 

Proverbe, 6:6 

Wednesday, 30 September 2015

Versetul zilei

Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt, 

Psalmi, 9:2

Tuesday, 29 September 2015

Versetul zilei

Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 

Filipeni, 3:7

Monday, 28 September 2015

Versetul zilei

Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: „Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat." 

Faptele Apostolilor, 10:15

Sunday, 27 September 2015

Versetul zilei

Căci aşa vorbeşte Domnul: „Fără plată aţi fost vânduţi şi nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint." 

Isaia, 52:3

Saturday, 26 September 2015

Versetul zilei

O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deşertăciune. 

Ecclesiast, 12:8

Friday, 25 September 2015

Versetul zilei

Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 

Romani, 5:2

Thursday, 24 September 2015

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

Psalmi, 144:3

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator