Friday, 23 September 2016

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? 

Marcu, 12:24

Thursday, 22 September 2016

Versetul zilei

Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. 

Psalmi, 147:11

Wednesday, 21 September 2016

Versetul zilei

Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul. 

Evrei, 5:14

Monday, 19 September 2016

Versetul zilei

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit? 

1 Cor 4:7

Sunday, 18 September 2016

Versetul zilei

El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl. 

Galateni, 1:4

Saturday, 17 September 2016

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Friday, 16 September 2016

Versetul zilei

Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea. 

Luca, 18:17

Thursday, 15 September 2016

Versetul zilei

Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. 

Psalmi, 147:11

Tuesday, 13 September 2016

Versetul zilei

Tăierea împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 

1 Corinteni, 7:19

Monday, 12 September 2016

Versetul zilei

Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Sunday, 11 September 2016

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea." 

Ioan, 9:11

Saturday, 10 September 2016

Versetul zilei

Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte. 

Proverbe, 10:2

Thursday, 8 September 2016

Versetul zilei

nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 

Iosua, 1:5

Wednesday, 7 September 2016

Versetul zilei

Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. 

Proverbe, 27:5

Tuesday, 6 September 2016

Versetul zilei

De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 

Luca, 11:9

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator