Sunday, 21 December 2014

Versetul zilei

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmi, 130:3 

Saturday, 20 December 2014

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. 

Marcu, 7:7

Thursday, 18 December 2014

Versetul zilei

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; 

1 Tesaloniceni, 4:3 

Wednesday, 17 December 2014

Versetul zilei

 Când izbucneşte împotriva ta mânia celui ce stăpâneşte, nu-ţi părăsi locul, căci sângele rece te păzeşte de mari păcate. 

Ecclesiast, 10:4

Tuesday, 16 December 2014

Versetul zilei

Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire." 

Romani, 4:3

Monday, 15 December 2014

Versetul zilei

„Este Domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra?" – Da, cuvintele Mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire! 

Mica, 2:7

Sunday, 14 December 2014

Versetul zilei

„Credeţi voi", le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel? 

Luca, 13:2 

Thursday, 11 December 2014

Versetul zilei

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.

Ecclesiast, 3:1 


Wednesday, 10 December 2014

Versetul zilei

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Psalmi, 9:1 

Tuesday, 9 December 2014

Versetul zilei

Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. 

1 Ioan, 2:11

Monday, 8 December 2014

Versetul zilei

Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. 

Proverbe, 16:2

Sunday, 7 December 2014

Versetul zilei

Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 

1 Petru, 3:8

Saturday, 6 December 2014

Versetul zilei

Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. 

Evrei, 4:16

Friday, 5 December 2014

Versetul zilei

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 

1 Corinteni, 2:12

Thursday, 4 December 2014

Versetul zilei

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 

Iosua, 1:5
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator