Wednesday, 29 July 2015

Versetul zilei

Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:16

Tuesday, 28 July 2015

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani, 10:4

Monday, 27 July 2015

Versetul zilei

Mai bună este întristarea decât râsul; căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună. 

Ecclesiast, 7:3

Sunday, 26 July 2015

Versetul zilei

Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. 

2 Ioan, 1:8 

Saturday, 25 July 2015

Versetul zilei

Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! 

Psalmi, 150:6

Friday, 24 July 2015

Versetul zilei

Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. 

1 Ioan, 3:7 

Thursday, 23 July 2015

Versetul zilei

Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac! 

Psalmi, 131:3

Wednesday, 22 July 2015

Versetul zilei

Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. 

Iacob, 2:10

Tuesday, 21 July 2015

Versetul zilei

Averea luată prin silă înnebuneşte pe cel înţelept, şi mita strică inima. 

Ecclesiast, 7:7

Monday, 20 July 2015

Versetul zilei

Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti.

 Filipeni, 3:3

Sunday, 19 July 2015

Versetul zilei

Ca pasărea plecată din cuibul ei, aşa este omul plecat din locul său. 

Proverbe, 27:8 

Saturday, 18 July 2015

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 

Ioan, 14:6

Friday, 17 July 2015

Versetul zilei

Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci, chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea! 

Mica, 7:8

Thursday, 16 July 2015

Versetul zilei

Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre. 

1 Samuel, 17:47

Wednesday, 15 July 2015

Versetul zilei

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 

Coloseni, 3:2

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator