Wednesday, 26 November 2014

Versetul zilei

Leneşul zice: „Afară este un leu, pe uliţe este un leu!" 

Proverbe, 26:13

Monday, 24 November 2014

Versetul zilei

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii."

 Ioan, 8:12

Sunday, 23 November 2014

Versetul zilei

Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii! 

Proverbe, 9:6

Saturday, 22 November 2014

Versetul zilei

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! 

Matei, 5:9 

Friday, 21 November 2014

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate. 

Daniel, 3:17

Tuesday, 18 November 2014

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan, 2:9

Monday, 17 November 2014

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Sunday, 16 November 2014

Versetul zilei

Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. Psalmi, 5:3

Saturday, 15 November 2014

Versetul zilei

Dar pentru că mânia Lui nu pedepseşte încă, nu înseamnă că puţin Îi pasă de nelegiuire. 

Iov, 35:15

Friday, 14 November 2014

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!" 

Ioan, 4:48

Thursday, 13 November 2014

Versetul zilei

Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii! 

Proverbe, 9:6

Wednesday, 12 November 2014

Versetul zilei

Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. 

1 Ioan, 3:5

Tuesday, 11 November 2014

Versetul zilei

Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan, 2:29

Monday, 10 November 2014

Versetul zilei

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului. 

Psalmi, 10:14

Sunday, 9 November 2014

Versetul zilei

Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-au sculat să joace." 

1 Corinteni, 10:7 


 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator