Thursday, 5 May 2016

Versetul zilei

Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre! 

Psalmi, 33:3

Wednesday, 4 May 2016

Versetul zilei

Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. 

2 Samuel, 7:22

Tuesday, 3 May 2016

Versetul zilei

Atunci Isus le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." Şi se mirau foarte mult de El. 

Marcu, 12:17

Monday, 2 May 2016

Versetul zilei

Glasul Domnului strigă cetăţii, şi omul înţelept se teme de Numele Tău: „Ascultaţi pedeapsa şi pe Cel ce o trimite! 

Mica, 6:9

Sunday, 1 May 2016

Versetul zilei

Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. 

Ioan, 20:31

Saturday, 30 April 2016

Versetul zilei

Temeţi-vă numai de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră; căci vedeţi ce putere desfăşură El printre voi. 

1 Samuel, 12:24

Friday, 29 April 2016

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. 

Proverbe, 6:23

Thursday, 28 April 2016

Versetul zilei

Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire, 

Romani, 9:32

Wednesday, 27 April 2016

Versetul zilei

Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? 

Psalmi, 49:5

Tuesday, 26 April 2016

Versetul zilei

Domnul omoară şi învie, El coboară în Locuinţa morţilor şi El scoate de acolo. 

1 Samuel, 2:6

Monday, 25 April 2016

Versetul zilei

Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi", pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. 

Evrei, 3:13

Sunday, 24 April 2016

Versetul zilei

Căci vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alţii; 

1 Ioan, 3:11

Saturday, 23 April 2016

Versetul zilei

„Atunci când va veni vremea hotărâtă", zice Domnul, „voi judeca fără părtinire. 

Psalmi, 75:2

Friday, 22 April 2016

Versetul zilei

Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. 

Matei, 23:26

Thursday, 21 April 2016

Versetul zilei

Nu vă abateţi de la El; altfel, aţi merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. 

1 Samuel, 12:21

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator