Thursday, 27 October 2016

Versetul zilei

„Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine." 

Marcu, 9:37

Wednesday, 26 October 2016

Versetul zilei

Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. 

Ioan, 10:37

Tuesday, 25 October 2016

Versetul zilei

dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! 

Isaia, 58:10

Monday, 24 October 2016

Versetul zilei

Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; 

Fapte 4:19

Saturday, 22 October 2016

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare." 

Luca, 7:9

Friday, 21 October 2016

Versetul zilei

Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. 

Proverbe, 8:12

Thursday, 20 October 2016

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Wednesday, 19 October 2016

Versetul zilei

În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 

Efeseni, 3:12

Tuesday, 18 October 2016

Versetul zilei

El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile. 

Filipeni, 3:21

Monday, 17 October 2016

Versetul zilei

Şi-i învăţa şi zicea: „Oare nu este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile"? Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari." 

Marcu, 11:17

Sunday, 16 October 2016

Versetul zilei

Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 

Ecclesiast, 7:5

Saturday, 15 October 2016

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. 

Proverbe, 6:23

Thursday, 13 October 2016

Versetul zilei

De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin. 

Luca, 7:47

Wednesday, 12 October 2016

Versetul zilei

Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt. 

Psalmi, 7:17

Tuesday, 11 October 2016

Versetul zilei

pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 

1 Petru, 1:7

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator