Friday, 24 June 2016

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Thursday, 23 June 2016

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan, 8:7

Wednesday, 22 June 2016

Versetul zilei

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!"… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!" 

Marcu, 9:23

Tuesday, 21 June 2016

Versetul zilei

Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. 

1 Corinteni, 4:2

Sunday, 19 June 2016

Versetul zilei

Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! 

Psalmi, 128:1

Friday, 17 June 2016

Versetul zilei

Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

Proverbe, 9:9

Thursday, 16 June 2016

Versetul zilei

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă."

Matei, 19:26

Wednesday, 15 June 2016

Versetul zilei

Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul. 

Psalmi, 143:8

Tuesday, 14 June 2016

Versetul zilei

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. 

2 Timotei, 1:7

Monday, 13 June 2016

Versetul zilei

Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. 

Evrei, 4:13

Saturday, 11 June 2016

Versetul zilei

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. 

Proverbe, 22:6

Thursday, 9 June 2016

Versetul zilei

Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie! 

Psalmi, 104:1

Wednesday, 8 June 2016

Versetul zilei

Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. 

Luca, 9:26

Tuesday, 7 June 2016

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte. 

Psalmi, 48:14

Monday, 6 June 2016

Versetul zilei

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos. 

1 Corinteni, 3:11

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator