Wednesday, 2 September 2015

Versrtul zilei

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru, 4:8 

Tuesday, 1 September 2015

Versetul zilei

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. 

Proverbe, 10:4

Monday, 31 August 2015

Versrtul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Sunday, 30 August 2015

Versetul zilei

Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. 

1 Corinteni, 2:14

Friday, 28 August 2015

Versetul zilei

Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. 

9 Proverbe, 4:7

Thursday, 27 August 2015

Versetul zilei

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. 

1 Petru, 5:7

Wednesday, 26 August 2015

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6 

Tuesday, 25 August 2015

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, şi sufletul copilului s-a întors în el, şi a înviat. 

1 Imparati, 17:22

Monday, 24 August 2015

Versetul zilei

Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu sau, mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou? 

Galateni, 4:9

Sunday, 23 August 2015

Versetul zilei

Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul!"

Osea, 6:3

Saturday, 22 August 2015

Versetul zilei

Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la faţa oamenilor – aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. Galateni, 2:6

Friday, 21 August 2015

Versetul zilei

Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi ce este drept şi faceţi ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate. 

Isaia, 56:1

Thursday, 20 August 2015

Versetul zilei

El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi." 

Luca, 10:27

Wednesday, 19 August 2015

Versetul zilei

O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! 

Romani, 11:33

Sunday, 16 August 2015

Versetul zilei

Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înţeleg totul. 

Proverbe, 28:5

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator