Saturday, 31 January 2015

Versetul zilei

Atunci Isus le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." Şi se mirau foarte mult de El. 

Marcu, 12:17 

Friday, 30 January 2015

Versetul zilei

Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Psalmi, 146:3


Thursday, 29 January 2015

Versetul zilei

Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău. 

Proverbe, 19:2

Wednesday, 28 January 2015

Versetul zilei

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. 

Galateni, 5:13 

Tuesday, 27 January 2015

Versetul zilei

Aşa a vorbit Domnul oştirilor: „Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul. 

Zaharia, 7:9 

Monday, 26 January 2015

Versetul zilei

Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. 

Iacob, 4:7 

Sunday, 25 January 2015

Versetul zilei

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. 

Ioan, 13:35

Saturday, 24 January 2015

Versetul zilei

Iotam a ajuns puternic, pentru că şi-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său. 

2 Cronici, 27:6 

Friday, 23 January 2015

Versetul zilei

Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!" 

Marcu, 10:15

Thursday, 22 January 2015

Versetul zilei

 Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 

1 Petru, 3:8

Wednesday, 21 January 2015

Versetul zilei

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 

Ecclesiast, 12:14 

Tuesday, 20 January 2015

Versetul zilei

 Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile şi pământul. Dar Domnul este scăparea poporului Său şi ocrotirea copiilor lui Israel. 

Ioel, 3:16

Monday, 19 January 2015

Versetul zilei

Eu şi Tatăl una suntem. 

Ioan, 10:30

Sunday, 18 January 2015

Versetul zilei

Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, şi prin suferinţă îl înştiinţează. 

Iov, 36:15

Saturday, 17 January 2015

Versetul zilei

Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? 

Marcu, 8:36
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator