Wednesday, 1 October 2014

Versetul zilei

„Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare. 

1 Petru, 3:10

Tuesday, 30 September 2014

Versetul zilei

Toate râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo. 

Ecclesiast, 1:7

Monday, 29 September 2014

Versetul zilei

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.

 Ioan, 5:22

Sunday, 28 September 2014

Versetul zilei

Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire." 

Galateni, 3:6 

Saturday, 27 September 2014

Versetul zilei

Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. 

Proverbe, 17:5

Thursday, 25 September 2014

Versetul zilei

Luaţi seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. 

1 Corinteni, 8:9

Wednesday, 24 September 2014

Versetul zilei

 Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. 

Geneza, 7:5

Tuesday, 23 September 2014

Versetul zilei

 Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El."

 Ioan, 6:29 

Monday, 22 September 2014

Versetul zilei

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. 

Proverbe, 10:4

Sunday, 21 September 2014

Versetul zilei

„Domnul este partea mea de moştenire", zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. 

Plângeri, 3:24 

Saturday, 20 September 2014

Versetul zilei

Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; 

1 Timotei, 5:1

Friday, 19 September 2014

Versetul zilei

Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! 

Hagai, 1:5

Thursday, 18 September 2014

Versetul zilei

 Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

Proverbe, 11:2

Wednesday, 17 September 2014

Versetul zilei

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.

 Coloseni, 3:2

Tuesday, 16 September 2014

Versetul zilei

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua, 1:9
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator