Tuesday, 16 September 2014

Versetul zilei

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua, 1:9

Monday, 15 September 2014

Versetul zilei

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. 

1 Petru, 3:9

Sunday, 14 September 2014

Versetul zilei

Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască." Şi au plecat în alt sat. 

Luca, 9:56

Saturday, 13 September 2014

Versetul zilei

Totuşi, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul şi stăruie multă vreme în el, eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El. 

Ecclesiast, 8:12

Friday, 12 September 2014

Versetul zilei

Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană şi nu ocroteşte pe cei răi.

 Iov, 8:20

Thursday, 11 September 2014

Versetul zilei

Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. 

Efeseni, 5:1

Wednesday, 10 September 2014

Versetul zilei

„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră. 

Efeseni, 4:26

Tuesday, 9 September 2014

Versetul zilei

Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui. 

Psalmi, 25:10

Monday, 8 September 2014

Versetul zilei

Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! 

Osea, 6:6

Sunday, 7 September 2014

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Saturday, 6 September 2014

Versetul zilei

Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. 

1 Petru, 4:14

Friday, 5 September 2014

Versetul zilei

Căci, dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege.

Galateni, 2:18

Thursday, 4 September 2014

Versetul zilei

Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii, decât ziua naşterii. 

Ecclesiast, 7:1

Wednesday, 3 September 2014

Versetul zilei

Vegheaţi, dar, cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru. 

Iosua, 23:11

Tuesday, 2 September 2014

Versetul zilei

De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.

 Coloseni, 3:5 
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator