Friday, 29 May 2015

Versetul zilei

Atunci am zis: „Mai bună este înţelepciunea decât tăria!" Totuşi înţelepciunea săracului este dispreţuită, şi nimeni nu-l ascultă. 

Ecclesiast, 9:16

Thursday, 28 May 2015

Versetul zilei

Adu-ţi aminte, te rog: care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi? 

Iov, 4:7 

Wednesday, 27 May 2015

Versetul zilei

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. 

Coloseni, 2:8

Tuesday, 26 May 2015

Versetul zilei

„De asemenea este scris", a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău." 

Matei, 4:7 

Monday, 25 May 2015

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi,  care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6

Saturday, 23 May 2015

Versetul zilei

Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău. 

Psalmi, 5:11 

Thursday, 21 May 2015

Versetul zilei

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru, 1:5

Wednesday, 20 May 2015

Versetul zilei

Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. 

Romani, 5:5

Tuesday, 19 May 2015

Versetul zilei

Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!" Şi numeşte priceperea prietena ta 

Proverbe, 7:4 

Monday, 18 May 2015

Versetul zilei

Căci Moise a zis: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea." 

Marcu, 7:10

Sunday, 17 May 2015

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. 

Marcu, 7:7

Saturday, 16 May 2015

Versetul zilei

Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre. 

Osea, 14:2 

Friday, 15 May 2015

Versetul zilei

Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte bolduri; şi, strânse la un loc, sunt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpân. 

Ecclesiast, 12:11 

Thursday, 14 May 2015

Versetul zilei

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el." 

Isaia, 56:8

Wednesday, 13 May 2015

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă." 

Ioan, 5:8

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator