Tuesday, 1 December 2015

Versetul zilei

Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, 

2 Petru, 3:15

Monday, 30 November 2015

Versetul zilei

 Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. 

Efeseni, 2:22

Saturday, 28 November 2015

Versetul zilei

Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău. 

Psalmi, 5:11

Friday, 27 November 2015

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani, 10:4

Thursday, 26 November 2015

Versetul zilei

Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc. 

Proverbe, 8:17

Wednesday, 25 November 2015

Versetul zilei

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 

Matei, 11:29

Tuesday, 24 November 2015

Versetul zilei

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 

1 Corinteni, 6:17

Monday, 23 November 2015

Versetul zilei

El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape." 

Matei, 3:2

Sunday, 22 November 2015

Versetul zilei

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. 

Marcu, 14:38

Saturday, 21 November 2015

Versetul zilei

Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată. 

Psalmi, 7:10

Friday, 20 November 2015

Versetul zilei

Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. 

Efeseni, 5:9

Thursday, 19 November 2015

Versetul zilei

Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău.

Proverbe, 5:15

Wednesday, 18 November 2015

Versetul zilei

Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. 

Psalmi, 104:33

Tuesday, 17 November 2015

Versetul zilei

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. 

1 Ioan, 5:1

Monday, 16 November 2015

Versetul zilei

Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. 

Naum, 1:7 

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator