Monday, 30 March 2015

Versetul zilei

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, 

2 Tesaloniceni, 2:3 

Sunday, 29 March 2015

Versetul zilei

Înţelepciunea este mai de preţ decât sculele de război; dar un singur păcătos nimiceşte mult bine. 

Ecclesiast, 9:18

Saturday, 28 March 2015

Versetul zilei

Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te! 

Romani, 11:20

Friday, 27 March 2015

Versetul zilei

Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit…, dar scăparea lui este Domnul. 

Psalmi, 14:6

Thursday, 26 March 2015

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi, 125:1

Tuesday, 24 March 2015

Versetul zilei

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 

Iosua, 1:5 

Monday, 23 March 2015

Versetul zilei

Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă." 

Ioan, 11:44

Sunday, 22 March 2015

Versetul zilei

Preaiubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti, care se războiesc cu sufletul. 

1 Petru, 2:11

Saturday, 21 March 2015

Versetul zilei

Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. 

Proverbe, 27:5 

Friday, 20 March 2015

Versetul zilei

Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. 

Efeseni, 4:4

Thursday, 19 March 2015

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica, 7:7

Wednesday, 18 March 2015

Versetul zilei

Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Tuesday, 17 March 2015

Versetul zilei

 Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire." 

Galateni, 3:6

Monday, 16 March 2015

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

Psalmi, 144:3

Sunday, 15 March 2015

Versetul zilei

El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 

Tit, 2:14

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator