Sunday, 23 September 2018

Versetul zilei

Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri; și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. 

Eclesiastul 12:11

Saturday, 22 September 2018

Versetul zilei

Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-I cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt și slujiți Domnului. 

Iosua 24:14

Friday, 21 September 2018

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. 

1 Petru 2:24

Thursday, 20 September 2018

Versetul zilei

Acum voi sunteți curați, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus. 

Ioan 15:3

Wednesday, 19 September 2018

Versetul zilei

Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. 

Eclesiastul 10:4

Monday, 17 September 2018

Versetul zilei

Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute Celui Preaînalt. 

Psalmi 50:14

Sunday, 16 September 2018

Versetul zilei

Celui ce întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa. 

Proverbe 17:13

Saturday, 15 September 2018

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. 

Evrei 2:1

Friday, 14 September 2018

Versetul zilei

Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. 

Proverbe 10:12

Thursday, 13 September 2018

Versetul zilei

Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? 

Luca 16:11

Monday, 10 September 2018

Versetul zilei

 Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului." Amin. 

Matei 28:20

Saturday, 8 September 2018

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele! 

Psalmi 141:3

Friday, 7 September 2018

Versetul zilei

Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 

1 Corinteni 10:12

Thursday, 6 September 2018

Versetul zilei

Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide. 

Luca 11:10

Wednesday, 5 September 2018

Versetul zilei

Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. 

Proverbe 12:23

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator