Friday, 27 May 2016

Versetul zilei

să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa. 

1 Tesaloniceni, 2:12

Thursday, 26 May 2016

Versetul zilei

Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină. 

Luca, 8:17

Wednesday, 25 May 2016

Versetul zilei

Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. 

Apocalipsa, 3:5

Monday, 23 May 2016

Versetul zilei

Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el nesocoteşte cuvintele tale înţelepte. 

Proverbe, 23:9

Sunday, 22 May 2016

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei, 5:8

Saturday, 21 May 2016

Versetul zilei

Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!" 

Marcu, 10:45

Friday, 20 May 2016

Versetul zilei

Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta." 

Romani, 4:18

Thursday, 19 May 2016

Versetul zilei

Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile. 

Psalmi, 93:5

Wednesday, 18 May 2016

Versetul zilei

Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite: şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt. 

Ecclesiast, 6:9

Tuesday, 17 May 2016

Versrtul zilei

De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 

Luca, 11:9

Monday, 16 May 2016

Versetul zilei

Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi şi încă pe fraţi! 

1 Corinteni, 6:8

Sunday, 15 May 2016

Versetul zilei

Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei, 

Psalmi, 10:17

Saturday, 14 May 2016

Versetul zilei

Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi. 

Ioan, 17:11

Friday, 13 May 2016

Versetul zilei

Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire. 

Matei, 11:6

Thursday, 12 May 2016

Versetul zilei

Să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui, şi să te temi de El. 

Deuteronom, 8:6

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator