Friday, 18 January 2019

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc și ascuns; El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. 

Daniel 2:22

Tuesday, 15 January 2019

Versetul zilei

Știu că Domnul face dreptate celui asuprit, dreptate, celor lipsiți. 

Psalmi 140:12

Sunday, 13 January 2019

Versetul zilei

înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății: 

2 Petru 2:9

Saturday, 12 January 2019

Versetul zilei

Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

1 Ioan 2:17

Friday, 11 January 2019

Versetul zilei

Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. 

Luca 6:31

Tuesday, 8 January 2019

Versetul zilei

pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. 

2 Corinteni 5:7

Monday, 7 January 2019

Versetul zilei

Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: „Ție îți poruncesc", a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă". 

Luca 5:24

Saturday, 5 January 2019

Versetul zilei

Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului 

Psalmi 82:3

Friday, 4 January 2019

Versetul zilei

Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 

1 Petru 4:10

Thursday, 3 January 2019

Versetul zilei

Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 

1 Ioan 2:23

Wednesday, 2 January 2019

Versetul zilei

Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi: păstrează înțelepciunea și chibzuința! 

Proverbe 3:21

Tuesday, 1 January 2019

Versetul zilei

Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică? 

Psalmi 27:1

Monday, 31 December 2018

Versetul zilei

Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn." Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă, 

1 Petru 3:15

Sunday, 30 December 2018

Versetul zilei

Rămâneți, dar, tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. 

Galateni 5:1

Friday, 28 December 2018

Versetul zilei

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmi 130:3

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator