Saturday, 4 July 2020

Versetul zilei

Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică? 

Psalmi 27:1

Wednesday, 1 July 2020

Versetul zilei

Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. 

Romani 16:18

Tuesday, 30 June 2020

Versetul zilei

pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. 

1 Timotei 4:5

Monday, 29 June 2020

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești." 

Luca 4:8

Sunday, 28 June 2020

Versetul zilei

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. 

Proverbe 16:1

Saturday, 27 June 2020

Versetul zilei

Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 

2 Petru 2:19

Friday, 26 June 2020

Versetul zilei

Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. 

Psalmi 46:1

Thursday, 25 June 2020

Versetul zilei

Dar, când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, în față, căci era de osândit. 

Galateni 2:11

Wednesday, 24 June 2020

Versetul zilei

Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată Legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 

Iosua 1:7

Tuesday, 23 June 2020

Versetul zilei

Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru 1:5

Monday, 22 June 2020

Versetul zilei

Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale"? 

Evrei 1:13

Saturday, 20 June 2020

Versetul zilei

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu." 

Faptele Apostolilor 8:37

Friday, 19 June 2020

Verasetul zilei

Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva, și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. 

Proverbe 19:2

Thursday, 18 June 2020

Versetul zilei

Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 

1 Ioan 2:6

Monday, 15 June 2020

Versetul zilei

Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? 

Proverbe 8:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator