Thursday, 24 May 2018

Versetul zilei

Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de silnicie. 

Proverbe 13:2

Wednesday, 23 May 2018

Versetul zilei

Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 

2 Ioan 1:8

Tuesday, 22 May 2018

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac?

Mica 6:11 

Monday, 21 May 2018

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși", dintre care cel dintâi sunt eu. 

1 Timotei 1:15

Sunday, 20 May 2018

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:1

Thursday, 17 May 2018

Versetul zilei

„Tomo", i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut." 

Ioan 20:29

Tuesday, 15 May 2018

Versetul zilei

Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea, și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului." 

1 Împărați 17:14

Monday, 14 May 2018

Versetul zilei

dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. 

Faptele Apostolilor 3:8

Saturday, 12 May 2018

Versetul zilei

Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. 

Proverbe 28:9

Thursday, 10 May 2018

Versetul zilei

Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. 

1 Corinteni 10:5

Tuesday, 8 May 2018

Versetul zilei

Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. 

1 Petru 3:9

Monday, 7 May 2018

Versetul zilei

Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan 2:29

Sunday, 6 May 2018

Versetul zilei

O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 12:8

Saturday, 5 May 2018

Versetul zilei

„Fățarnicilor", i-a răspuns Domnul, „oare în ziua Sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și-l duce de-l adapă? 

Luca 13:15

Friday, 4 May 2018

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi 125:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator