Tuesday, 17 July 2018

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. 

Proverbe 6:23

Monday, 16 July 2018

Versetul zilei

și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov 1:21

Saturday, 14 July 2018

Versetul zilei

V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. 

Ioan 16:1

Thursday, 12 July 2018

Versetul zilei

Dimineața seamănă-ți sămânța, și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Eclesiastul 11:6

Wednesday, 11 July 2018

Versetul zilei

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. 

1 Petru 2:15

Tuesday, 10 July 2018

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Monday, 9 July 2018

Versetul zilei

Mulți din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, și mulți din cei de pe urmă vor fi cei dintâi. 

Marcu 10:31

Saturday, 7 July 2018

Versetul zilei

Spune-le, dar: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Întoarceți-vă la Mine, zice Domnul oștirilor, și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor. 

Zaharia 1:3

Friday, 6 July 2018

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Wednesday, 4 July 2018

Versetul zilei

Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 

Ioan 12:16

Tuesday, 3 July 2018

Versetul zilei

Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemați-L câtă vreme este aproape. 

Isaia 55:6

Monday, 2 July 2018

Versetul zilei

A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 

Coloseni 2:14

Sunday, 1 July 2018

Versetul zilei

Căci a Domnului este împărăția: El stăpânește peste neamuri. 

Psalmi 22:28

Saturday, 30 June 2018

Versetul zilei

Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 

1 Corinteni 2:14

Friday, 29 June 2018

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator