Thursday, 20 July 2017

Versetul zilei

Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc. 

Proverbe, 8:17

Wednesday, 19 July 2017

Versetul zilei

Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. 

Iov, 8:9

Tuesday, 18 July 2017

Versetul zilei

Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc." 

1 Corinteni, 2:9

Monday, 17 July 2017

Versetul zilei

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. 

Ioan, 1:18

Sunday, 16 July 2017

Versetul zilei

Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia. 

Proverbe, 25:9

Saturday, 15 July 2017

Versetul zilei

Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. 

2 Timotei, 2:6

Friday, 14 July 2017

Versetul zilei

El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! 

Daniel, 10:12

Thursday, 13 July 2017

Versetul zilei

Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi." 

Matei, 8:2

Wednesday, 12 July 2017

Versetul zilei

„Atunci un Împărat tot eşti!", I-a zis Pilat. „Da", a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu." 

Ioan, 18:37

Tuesday, 11 July 2017

Versetul zilei

Nu vârsta aduce înţelepciunea, nu bătrâneţea te face în stare să judeci. 

Iov, 32:9

Monday, 10 July 2017

Versetul zilei

Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat 

Luca, 14:11

Sunday, 9 July 2017

Versetul zilei

Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 

1 Samuel, 15:22

Saturday, 8 July 2017

Versetul zilei

Căci pomenirea înţeleptului nu este mai veşnică decât a nebunului: chiar în zilele următoare totul este uitat. Şi apoi şi înţeleptul moare, şi nebunul! 

Ecclesiast, 2:16

Friday, 7 July 2017

Versetul zilei

Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 

Galateni, 3:28

Thursday, 6 July 2017

Versetul zilei

Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 

Marcu, 13:13

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator