Sunday, 23 November 2014

Versetul zilei

Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii! 

Proverbe, 9:6

Saturday, 22 November 2014

Versetul zilei

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! 

Matei, 5:9 

Friday, 21 November 2014

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate. 

Daniel, 3:17

Tuesday, 18 November 2014

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan, 2:9

Monday, 17 November 2014

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Sunday, 16 November 2014

Versetul zilei

Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. Psalmi, 5:3

Saturday, 15 November 2014

Versetul zilei

Dar pentru că mânia Lui nu pedepseşte încă, nu înseamnă că puţin Îi pasă de nelegiuire. 

Iov, 35:15

Friday, 14 November 2014

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!" 

Ioan, 4:48

Thursday, 13 November 2014

Versetul zilei

Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii! 

Proverbe, 9:6

Wednesday, 12 November 2014

Versetul zilei

Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. 

1 Ioan, 3:5

Tuesday, 11 November 2014

Versetul zilei

Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan, 2:29

Monday, 10 November 2014

Versetul zilei

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului. 

Psalmi, 10:14

Sunday, 9 November 2014

Versetul zilei

Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-au sculat să joace." 

1 Corinteni, 10:7 


Saturday, 8 November 2014

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi, 23:4

Friday, 7 November 2014

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?" 

Ioan, 11:40
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator