Tuesday, 19 September 2017

Versetul zilei

În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, 

Efeseni 1:11

Monday, 18 September 2017

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ține îndurarea Lui!" 

Psalmi 118:1

Sunday, 17 September 2017

Versetul zilei

Căci eu, prin Lege, am murit față de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. 

Galateni 2:19

Saturday, 16 September 2017

Versetul zilei

Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: „Avem ca tată pe Avraam!" Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 

Matei 3:9

Thursday, 14 September 2017

Versetul zilei

Așa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea își închide gura. 

Iov 5:16

Wednesday, 13 September 2017

Versetul zilei

Iudeii se mirau și ziceau: „Cum are Omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată?" 

Ioan 7:15

Tuesday, 12 September 2017

Versetul zilei

Faceți, dar, roade vrednice de pocăința voastră. 

Matei 3:8

Monday, 11 September 2017

Versetul zilei

Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, trece cu măreție pe nori. 

Deuteronom 33:26

Sunday, 10 September 2017

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Saturday, 9 September 2017

Versetul zilei

Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr. 

Ioan 4:24

Friday, 8 September 2017

Versetul zilei

Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. 

Plângeri 3:26

Thursday, 7 September 2017

Versetul zilei

Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?

Ieremia 17:9

Tuesday, 5 September 2017

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, și sufletul copilului s-a întors în el, și a înviat.

1 Împărați 17:22

Monday, 4 September 2017

Versetul zilei

Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. 

Matei 9:12

Saturday, 2 September 2017

Versetul zilei

Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. 

1 Corinteni 1:9

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator