Wednesday, 20 August 2014

Versetul zilei

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 

Romani, 7:18

Tuesday, 19 August 2014

Versetul zilei

Cine se gândeşte să facă rău se cheamă un om plin de răutate. 

Proverbe, 24:8

Monday, 18 August 2014

Versetul zilei

Şi le zicea: „Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului." 

Luca, 6:5

Sunday, 17 August 2014

Versetul zilei

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. 

1 Petru, 2:15

Saturday, 16 August 2014

Versetul zilei

Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge şi nu pun numele lor pe buzele mele. 

Psalmi, 16:4

Friday, 15 August 2014

Versetul zilei

Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 

Romani, 8:10

Thursday, 14 August 2014

Versetul zilei

Vă bucuraţi de lucruri de nimic şi ziceţi: „Oare nu prin tăria noastră am câştigat noi putere?" 

Amos, 6:13

Wednesday, 13 August 2014

Versetul zilei

Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului. 

Numeri, 12:3

Tuesday, 12 August 2014

Versetul zilei

Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută. 

Plângeri, 3:25

Sunday, 10 August 2014

Versetul zilei

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 

Ecclesiast, 12:14 

Friday, 8 August 2014

Versetul zilei

Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Versetul zilei

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. 

Galateni, 5:13 

Wednesday, 6 August 2014

Versetul zilei

Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.

 Iov, 5:17

Tuesday, 5 August 2014

Versetul zilei

Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 

1 Corinteni, 6:12

Monday, 4 August 2014

Versetul zilei

Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. 

Proverbe, 29:5
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator