Friday, 20 September 2019

Versetul zilei

Îmi pusesem nădejdea în Domnul, și El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. 

Psalmi 40:1


Thursday, 19 September 2019

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Wednesday, 18 September 2019

Versetul zilei

Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 

Isaia 59:1

Tuesday, 17 September 2019

Versetul zilei

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. 

Proverbe 18:1

Monday, 16 September 2019

Versetul zilei

Tot așa, cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși." 

Matei 20:16

Saturday, 14 September 2019

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricați templul acesta, și în trei zile îl voi ridica." 

Ioan 2:19

Thursday, 12 September 2019

Versetul zilei

Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui!

Psalmi 128:1

Wednesday, 11 September 2019

Versetul zilei

Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat; căci Hristos, Paștile nostru, a fost jertfit. 

1 Corinteni 5:7

Tuesday, 10 September 2019

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ține îndurarea Lui!" 

Psalmi 118:1

Monday, 9 September 2019

Versetul zilei

„Așa a vorbit Domnul oștirilor: „Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. 

Zaharia 7:9

Friday, 6 September 2019

Versetul zilei

Atunci Petru a început să vorbească și a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El. 

Fapte 10:34-35

Thursday, 5 September 2019

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. 

Marcu 7:7

Wednesday, 4 September 2019

Versetul zilei

În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic; dar neprihănirea izbăvește de la moarte. 

Proverbe 11:4

Friday, 30 August 2019

Versetul zilei

Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. 

Psalmi 73:1

Thursday, 29 August 2019

Versetul zilei

Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. 

1 Petru 3:9

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator