Monday, 8 February 2016

Versetul zilei

Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar, şi nuiaua pentru spinarea nebunilor. 

Proverbe, 26:3

Sunday, 7 February 2016

Versetul zilei

Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. 

Deuteronom, 7:9

Saturday, 6 February 2016

Versetul zilei

Cine primeşte mărturia Lui adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 

Ioan, 3:33

Friday, 5 February 2016

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

Psalmi, 144:3

Thursday, 4 February 2016

Versetul zilei

Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!" Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. 

Luca, 23:34

Wednesday, 3 February 2016

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6

Tuesday, 2 February 2016

Versetul zilei

Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 

1 Corinteni, 10:23

Monday, 1 February 2016

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 

Mica, 7:18

Sunday, 31 January 2016

Versetul zilei

Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan, 2:29

Saturday, 30 January 2016

Versetul zilei

Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat." 

Luca, 14:11

Friday, 29 January 2016

Versetul zilei

Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. 

Isaia, 57:15

Thursday, 28 January 2016

Versetul zilei

 Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!" 

Marcu, 15:39

Wednesday, 27 January 2016

Versetul zilei

Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. 

Daniel, 2:20

Tuesday, 26 January 2016

Versetul zilei

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. 

Ioan, 17:3

Monday, 25 January 2016

Versetul zilei

O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deşertăciune. 

Ecclesiast, 12:8

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator