Friday, 13 December 2019

Versetul zilei

Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 

Mica 6:8

Wednesday, 11 December 2019

Versetul zilei

Aruncă-ți pâinea pe ape, și după multă vreme o vei găsi iarăși! 

Eclesiastul 11:1

Tuesday, 10 December 2019

Versetul zilei

Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire." 

Romani 4:3

Monday, 9 December 2019

Versetul zilei

Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. 

Filipeni 4:7

Sunday, 8 December 2019

Versetul zilei

Și le zicea: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului." 

Luca 6:5

Friday, 6 December 2019

Versetul zilei

Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași; aceeași soartă au amândoi; cum moare unul, așa moare și celălalt, toți au aceeași suflare, și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc; căci totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 3:19

Wednesday, 4 December 2019

Versetul zilei

Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeți!" 

Ioan 6:20

Tuesday, 3 December 2019

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare." 

Luca 7:9

Monday, 2 December 2019

Versetul zilei

Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile! 

Psalmi 139:23

Saturday, 30 November 2019

Versetul zilei

Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte. 

Proverbe 21:6

Friday, 29 November 2019

Versetul zilei

Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. 

Matei 25:13

Wednesday, 27 November 2019

Versetul zilei

Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel așteptat în lume." 

Ioan 6:14

Tuesday, 26 November 2019

Versetul zilei

Cine își bate joc de sărac, își bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. 

Proverbe 17:5

Monday, 25 November 2019

Versetul zilei

Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 

Isaia 54:10

Friday, 22 November 2019

Versetul zilei

El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 

Tit 2:14

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator