Saturday, 19 August 2017

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși", dintre care cel dintâi sunt eu. 

1 Timotei 1:15

Friday, 18 August 2017

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale. 

Psalmi 13:5

Thursday, 17 August 2017

Versetul zilei

Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. 

1 Petru 2:21

Tuesday, 15 August 2017

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. 

Marcu 7

Friday, 11 August 2017

Versetul zilei

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! 

Filipeni, 4:4   

Thursday, 10 August 2017

Versetul zilei

Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele. 

Osea, 14:9

Wednesday, 9 August 2017

Versetul zilei

Domnul a fost plin de râvnă pentru ţara Lui şi S-a îndurat de poporul Său. 

Ioel, 2:18

Tuesday, 8 August 2017

Versetul zilei

David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. 

1 Samuel, 30:6

Monday, 7 August 2017

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte uşa buzelor mele! 

Psalmi, 141:3

Sunday, 6 August 2017

Versetul zilei

Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. 

Galateni, 5:1

Friday, 4 August 2017

Versetul zilei

Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 

Galateni, 3:9

Wednesday, 2 August 2017

Versetul zilei

Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,

1 Petru, 3:18

Tuesday, 1 August 2017

Versetul zilei

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri. 

1 Timotei, 4:4

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator