Monday, 30 November 2015

Versetul zilei

 Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. 

Efeseni, 2:22

Saturday, 28 November 2015

Versetul zilei

Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău. 

Psalmi, 5:11

Friday, 27 November 2015

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani, 10:4

Thursday, 26 November 2015

Versetul zilei

Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc. 

Proverbe, 8:17

Wednesday, 25 November 2015

Versetul zilei

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 

Matei, 11:29

Tuesday, 24 November 2015

Versetul zilei

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 

1 Corinteni, 6:17

Monday, 23 November 2015

Versetul zilei

El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape." 

Matei, 3:2

Sunday, 22 November 2015

Versetul zilei

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. 

Marcu, 14:38

Saturday, 21 November 2015

Versetul zilei

Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată. 

Psalmi, 7:10

Friday, 20 November 2015

Versetul zilei

Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. 

Efeseni, 5:9

Thursday, 19 November 2015

Versetul zilei

Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău.

Proverbe, 5:15

Wednesday, 18 November 2015

Versetul zilei

Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. 

Psalmi, 104:33

Tuesday, 17 November 2015

Versetul zilei

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. 

1 Ioan, 5:1

Monday, 16 November 2015

Versetul zilei

Domnul este bun; El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El. 

Naum, 1:7 

Sunday, 15 November 2015

Versetul zilei

Păziţi-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. 

Marcu, 13:23

Saturday, 14 November 2015

Versetul zilei

Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. 

Coloseni, 3:14

Friday, 13 November 2015

Versetul zilei

Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn." 

Marcu, 8:12

Thursday, 12 November 2015

Versetul zilei

Înţelepciunea face pe cel înţelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate. 

Ecclesiast, 7:19

Wednesday, 11 November 2015

Versetul zilei

Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. 

Proverbe, 13:10

Tuesday, 10 November 2015

Versetul zilei

Domnul este în templul Lui cel sfânt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, şi pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. 

Psalmi, 11:4

Monday, 9 November 2015

Versetul zilei

ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. 

Iuda 1:21

Sunday, 8 November 2015

Versetul zilei

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, 

Ioan, 5:22

Saturday, 7 November 2015

Versetul zilei

Aşa vorbeşte mai departe Domnul: „La vremea îndurării, Te voi asculta, şi în ziua mântuirii, Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici ţara şi să împarţi moştenirile pustiite; 

Isaia, 49:8

Thursday, 5 November 2015

Versetul zilei

Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? 

Evrei, 12:7

Wednesday, 4 November 2015

Versetul zilei

Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi. 

Proverbe, 9:12

Tuesday, 3 November 2015

Versetul zilei

Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astarteile, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui; şi El vă va izbăvi din mâna filistenilor." 

1 Samuel, 7:3

Monday, 2 November 2015

Versetul zilei

Ci „oricine se laudă să se laude în Domnul." 

2 Corinteni, 10:17

Sunday, 1 November 2015

Versetul zilei

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? 

Luca, 13:4

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator