Monday, 14 June 2021

Versetul zilei

Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc: binecuvântați, și nu blestemați. 

Romani 12:14

Thursday, 10 June 2021

Versetul zilei

Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut"? Și iarăși: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu"? 

Evrei 1:5

Tuesday, 8 June 2021

Versetul zilei

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 

Coloseni 3:1

Monday, 7 June 2021

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda 1:9

Saturday, 5 June 2021

Versetul zilei

dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. 

1 Petru 1:25

Friday, 4 June 2021

Versetul zilei

Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. 

Eclesiastul 5:4

Wednesday, 2 June 2021

Versetul zilei

Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. 

Romani 9:8

Tuesday, 1 June 2021

Versetul zilei

Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui! 

Psalmi 103:2

Saturday, 29 May 2021

Versetul zilei

Și așa, ați desființat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!" 

Marcu 7:13

Wednesday, 26 May 2021

Versetul zilei

Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. 

Fapte 3:16

Tuesday, 25 May 2021

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Friday, 21 May 2021

Versetul zilei

Nu pizmui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei; 

Proverbe 24:1

Thursday, 20 May 2021

Versetul zilei

Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. 

Psalmi 20:7

Tuesday, 18 May 2021

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor rai și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmi 1:1

Monday, 17 May 2021

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator