Wednesday, 29 June 2016

Versetul zilei

Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit. 

1 Tesaloniceni, 4:6

Tuesday, 28 June 2016

Versetul zilei

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

Romani, 5:1

Monday, 27 June 2016

Versetul zilei

Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite: şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt. 

Ecclesiast, 6:9

Sunday, 26 June 2016

Versetul zilei

Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. 

1 Ioan, 3:3

Saturday, 25 June 2016

Versetul zilei

Domnul să te binecuvânteze din Sion, El, care a făcut cerurile şi pământul! 

Psalmi, 134:3

Friday, 24 June 2016

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Thursday, 23 June 2016

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan, 8:7

Wednesday, 22 June 2016

Versetul zilei

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!"… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!" 

Marcu, 9:23

Tuesday, 21 June 2016

Versetul zilei

Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. 

1 Corinteni, 4:2

Sunday, 19 June 2016

Versetul zilei

Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! 

Psalmi, 128:1

Friday, 17 June 2016

Versetul zilei

Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

Proverbe, 9:9

Thursday, 16 June 2016

Versetul zilei

Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă."

Matei, 19:26

Wednesday, 15 June 2016

Versetul zilei

Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul. 

Psalmi, 143:8

Tuesday, 14 June 2016

Versetul zilei

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. 

2 Timotei, 1:7

Monday, 13 June 2016

Versetul zilei

Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. 

Evrei, 4:13

Saturday, 11 June 2016

Versetul zilei

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. 

Proverbe, 22:6

Thursday, 9 June 2016

Versetul zilei

Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie! 

Psalmi, 104:1

Wednesday, 8 June 2016

Versetul zilei

Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. 

Luca, 9:26

Tuesday, 7 June 2016

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte. 

Psalmi, 48:14

Monday, 6 June 2016

Versetul zilei

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos. 

1 Corinteni, 3:11

Sunday, 5 June 2016

Versetul zilei

Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii." 

Deuteronom, 8:17

Saturday, 4 June 2016

Versetul zilei

Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? 

Luca, 18:7

Friday, 3 June 2016

Versetul zilei

Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. 

Iacob, 1:6

Thursday, 2 June 2016

Versetul zilei

Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă." 

Matei, 12:50

Wednesday, 1 June 2016

Versetul zilei

Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire." 

Romani, 4:3

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator