Tuesday, 31 December 2013

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ți patul și umblă."

Ioan 5:8

Monday, 30 December 2013

Versetul zilei

Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-și pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său! 

Psalmii 146:5

Rugaciune saptamana 30 Decembrie - 6 Ianuarie

In saptamana urmatoare va propun sa continuam sa staruim pentru fratii nostri aflati in suferinta, in multe zone ale globului. Nu e usor sa fii crestin in Coreea de Nord si sa iti petreci viata intr-un lagar de munca silnica. Nu e usor sa fii crestin in Orientul Mijlociu sau in Africa si sa te temi in fiecare zi pentru viata ta sau a familiei tale. Haideti sa ne rugam pentru toti fratii nostri, fie ca in anul ce vine Dumnezeu sa ii ocroteasca.

Sunday, 29 December 2013

Versetul zilei

Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. 

 Proverbe 11:12

Friday, 27 December 2013

Versetul zilei

Ferice de omul, pe care-l pedepsești Tu, Doamne, și pe care-l înveți din Legea Ta, 

Psalmii 94:12

Thursday, 26 December 2013

Versetul zilei

Luați jugul Meu asupra voastră, și învățați dela Mine, căci Eu sînt blînd și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. 

Matei 11:29

Wednesday, 25 December 2013

Craciun fericit!!

Haideti sa inaltam o rugaciune de multumire Domnului, sa Il laudam si sa ne inchinam in adevar Lui.

Tuesday, 24 December 2013

Versetul zilei

și a zis: „În strîmtorarea mea, am chemat pe Domnul, și m'a ascultat; din mijlocul locuinței morților am strigat, și mi-ai auzit glasul. 

Iona 2:2

Monday, 23 December 2013

Versetul zilei

Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan 2:29

Saturday, 21 December 2013

Versetul zilei

Deaceea, cum zice Duhul Sfînt: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, 

Evrei 3:7-8

Friday, 20 December 2013

Versetul zilei

Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. 

Psalmii 147:5

Wednesday, 18 December 2013

Versetul zilei

Cînd izbucnește împotriva ta mînia celuice stăpînește, nu-ți părăsi locul, căci sîngele rece te păzește de mari păcate. 

Eclesiastul 10:4

Tuesday, 17 December 2013

Versetul zilei

Așa dar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te poți desvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osîndești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Rugaciune saptamana 16 - 23 Decembrie

Va propun sa continuam staruinta pentru tara noastra. Vedem cate se petrec, haideti sa ne rugam ca Dumnezeu sa intervina, acolo unde este cazul.

Monday, 16 December 2013

Versetul zilei

Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde supt acoperișul cortului Lui, și mă va înălța pe o stîncă.

 Psalmii 27:5

Saturday, 14 December 2013

Versetul zilei

Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste! 

2 Ioan 1:3

Thursday, 12 December 2013

Versetul zilei

Binecuvîntat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. 

Psalmii 28:6 

Tuesday, 10 December 2013

Versetul zilei

Atunci am zis în inima mea: „Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău; căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă." 

Eclesiastul 3:17

Rugaciune saptamana 9 -16 Decembrie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru Romania. Biblic avem obligatia de a ne ruga pentru tara noastra si, in plus, vedem toti conflictele, interesele meschine si modul in care este condusa, de foarte multi ani. Hai sa ne rugam ca Domnul sa isi puna mana peste aceasta tara si peste oamenii ei, sa le dea intelepciune pentru a lua masurile in interesul binelui tarii.

Monday, 9 December 2013

Versetul zilei

Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. 

 Proverbe 12:3

Saturday, 7 December 2013

Versetul zilei

Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentrucă El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. 

Fapte 2:25

Friday, 6 December 2013

Versetul zilei

și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile cari nu se văd. 

Evrei 11:1

Thursday, 5 December 2013

Versetul zilei

„Ale Cezarului," I-au răspuns ei. Atunci El le-a zis: „Dați dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!" 

Matei 22:21

Wednesday, 4 December 2013

Versetul zilei

Dar, Tu, Domane, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea, și Tu îmi înalți capul! 

Psalmii 3:3

Tuesday, 3 December 2013

Versetul zilei

Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. 

Ioan 3:5

Monday, 2 December 2013

Rugaciune saptamana 2 - 9 Decembrie

Pentru aceasta saptamana, motivul de rugaciune este propus de voi:

Slavit sa fie Dumnezeu care, la acest inceput de decembrie ne va binecuvanta cu un nou post de televiziune crestin ciresariitv care vor emite 24/24 de ore.
Sa-i sustinem in rugaciune pentru ca Dumnezeu sa-i binecuvanteze cu intelepciune si pricepere , sa fie o incurajare si o binecuvantare pentru toti cei care ii vor vedea si asculta.

Versetul zilei

Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea; le voi da cu credincioșie răsplata lor, și voi încheia cu ei un legămînt vecinic.

 Isaia 61:8

Sunday, 1 December 2013

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, 

1 Timotei 2:5

Saturday, 30 November 2013

Versetul zilei

Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. 

Proverbe 10:3

Friday, 29 November 2013

Versetul zilei

Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire; 

1 Petru 2:1

Thursday, 28 November 2013

Versetul zilei

Apoi a zis tuturor: „Dacă voește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze. 

Luca 9:23 

Wednesday, 27 November 2013

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe celce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strîmbe în sac? 

Mica 6:11

Tuesday, 26 November 2013

Rugaciune saptamana 26 Noi 3 Dec

Va propun ca in aceasta saptamana sa ne rugam pentru Mihai Nesu. Desi are o situatie grea, el continua sa se gandeasca la copiii defavorizati si cu handicap. Haideti sa ne rugam pentru el, Dumnezeul nostru poate face minuni!

Versetul zilei

Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. 

Psalmii 1:6 

Monday, 25 November 2013

Versetul zilei

Le voi da o altă inimă, și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, și le voi da o inimă de carne. 

Ezechiel 11:19

Sunday, 24 November 2013

Versetul zilei

Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. 

Ioan 7:24

Saturday, 23 November 2013

Versetul zilei

Ridicați-vă mînile spre sfîntul locaș, și binecuvîntați pe Domnul! 

Psalmii 134:2

Thursday, 21 November 2013

Versetul zilei

Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimete ploaie timpurie și tîrzie, ca odinioară. 

Ioel 2:23

Wednesday, 20 November 2013

Versetul zilei

Domnul nu întîrzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. 

2 Petru 3:9

Tuesday, 19 November 2013

Versetul zilei

Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. 

1 Corinteni 7:23 

Monday, 18 November 2013

Rugaciune saptamana 18 - 25 Noiembrie

In saptamana care urmeaza va propun sa staruim pentru o mai buna cunoastere a noastra. Ma refer aici la credinta noastra, la intelepciunea noastra, la modul nostru de viata. De multe ori noi putem considera ca suntem ok, ca suntem bine, pentru ca de cele mai multe ori avem tendinta sa ne adormim constiinta si sa ne comparam cu cei mai slabi din anturajul nostru. Insa cum stam noi in realitatea? Cum stam in raport cu Etalonul? Aici trebuie sa ne cercetam.

Versetul zilei

Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi sîntem lutul, și Tu olarul, care ne-ai întocmit: sîntem cu toții lucrarea mînilor Tale. 

Isaia 64:8

Sunday, 17 November 2013

Versetul zilei

Dimineața, samănă-ți sămînța, și pînă seara nu lăsa mîna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amîndouă sînt deopotrivă de bune. 

Eclesiastul 11:6

Saturday, 16 November 2013

Versetul zilei

Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n'o face. Cine mănîncă, pentru Domnul mănîncă; pentrucă aduce mulțămiri lui Dumnezeu. Cine nu mănîncă, pentru Domnul nu mănîncă; și aduce și el mulțămiri lui Dumnezeu. 

Romani 14:6

Friday, 15 November 2013

Versetul zilei

Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit dela început. 

2 Ioan 1:6

Thursday, 14 November 2013

Versetul zilei

Căci Domnul are plăcere de poporul Său, și slăvește pe cei nenorociți, mîntuindu-i. 

Psalmii 149:4

Wednesday, 13 November 2013

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu." 

Ioan 3:3

Tuesday, 12 November 2013

Versetul zilei

Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 

1 Ioan 2:6

Monday, 11 November 2013

Rugaciune saptamana 11-18 Noiembrie

In saptamana care urmeaza va propun sa continuam sa ne rugam pentru fratii nostri persecutati. In special cei din Coreea de Nord, peste 30.000 de crestini sunt tinuti in lagare, infometati si torturati. Au nevoie de rugaciunile noastre.

Versetul zilei

Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălțat: măreția Lui este mai pe sus de pămînt și ceruri. 

Psalmii 148:13

Sunday, 10 November 2013

Versetul zilei

Mortul a șezut în capul oaselor, și a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. 

Luca 7:15

Saturday, 9 November 2013

Versetul zilei

Iov a răspuns Domnului, și a zis: „Știu că Tu poți totul, și că nimic nu poate sta împotriva gîndurilor Tale". 

Iov 42:1-2

Friday, 8 November 2013

Versetul zilei

Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. 

Psalmii 147:11

Thursday, 7 November 2013

Versetul zilei

Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sînt mincinoase. 

Proverbe 27:6

Wednesday, 6 November 2013

Versetul zilei

Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe cînd evlavia este folositoare în orice privință, întrucît ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare.

 1 Timotei 4:8 

Tuesday, 5 November 2013

Versetul zilei

Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 

Coloseni 2:6

Monday, 4 November 2013

Rugaciune saptamana 4 - 11 Noiembrie

Am tot vazut in ultima vreme persecutiile la care sunt supusi fratii nostri din diverse tari ale lumii. Acest val de ura si violenta pare sa creasca in intensitate de la an la an. Nici nu ne dam seama ce inseamna pentru ei sa traiasca intr-o continua teroare. Haideti sa ne rugam pentru ei, in fiecare seara, nu numai in aceasta saptamana, sa staruim pentru ei.

Versetul zilei

Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, Eu sînt; nu vă temeți!" 

Matei 14:27

Sunday, 3 November 2013

Versetul zilei

Înțelepciunea face pe om răbdător, și este o cinste pentru el să uite greșelile.

Proverbe 19:11

Saturday, 2 November 2013

Versetul zilei

Așa vorbește Domnul: Păziți ce este drept, și faceți ce este bine; căci mîntuirea Mea este aproape să vină, și neprihănirea Mea este aproape să se arate. 

Isaia 56:1

Friday, 1 November 2013

Versetul zilei

Pentru că Eu v'am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.

 Ioan 13:15

Thursday, 31 October 2013

Versetul zilei

Încredințează-ți soarta în mîna Domnului, încrede-te în El, și El va lucra. 

Psalmii 37:5

Wednesday, 30 October 2013

Versetul zilei

după cum este scris: „Nu este nici un om neprihănit, niciunul măcar. 

Romani 3:10

Tuesday, 29 October 2013

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s'a lepădat de credință, și este mai rău decît un necredincios. 

1 Timotei 5:8

Monday, 28 October 2013

Rugaciune saptamana 28 Octombrie - 4 Noiembrie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne punem deoparte timp pentru familiile noastre. Rugaciune si timp petrecut cu ei, ascultand, simtind. De multe ori, ne ocupam de toti ceilalti, pentru ca e mult mai usor, si neglijam oamenii de langa noi. Ar fi bine sa ne facem timp si pentru ei.

Versetul zilei

Căci prin har ați fost mîntuiți, prin credință. Și aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni 2:8

Sunday, 27 October 2013

Versetul zilei

Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sînt dela Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți prooroci mincinoși. 

1 Ioan 4:1

Saturday, 26 October 2013

Versetul zilei

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, și prin rănile Lui sîntem tămăduiți. 

Isaia 53:5

Friday, 25 October 2013

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos 

1 Timotei 2:5 

Thursday, 24 October 2013

Versetul zilei

Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul! 

Psalmii 150:6

Wednesday, 23 October 2013

Versetul zilei

Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pămîntești cari se războiesc cu sufletul. 

1 Petru 2:11

Tuesday, 22 October 2013

Versetul zilei

Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, și i-a îngăduit să mănînce din ele, să-și ia partea lui din ele, și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar dela Dumnezeu. 

Eclesiastul 5:19

Rugaciune saptamana 22 - 28 Octombrie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru tara noastra. Sa ne rugam ca Dumnezeu sa le dea intelepciune tuturor celor implicati, pentru a evita violenta, si sa speram ca deciziile care se vor lua vor fi cele care tintesc binele tarii. 

Monday, 21 October 2013

Versetul zilei

Orice casă este zidită de cineva, dar Celce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. 

Evrei 3:4

Sunday, 20 October 2013

Versetul zilei

Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n'au crezut.

 Iuda 1:5

Saturday, 19 October 2013

Versetul zilei

Atunci, rotindu-Și privirile cu mînie peste ei, și mîhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ți mîna!" El a întins-o, și mîna i s'a făcut sănătoasă. 

Marcu 3:5

Friday, 18 October 2013

Versetul zilei

Domnul împărățește: să se veselească pămîntul, și să se bucure ostroavele cele multe! 

Psalmii 97:1

Thursday, 17 October 2013

Versetul zilei

Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfîntul lui Israel: Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos, și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! 

Isaia 48:17

Wednesday, 16 October 2013

Versetul zilei

Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul, și au mers după El. 

Luca 5:11

Tuesday, 15 October 2013

Versetul zilei

„Pleacă, Satano", i-a răspuns Isus. „Căci este scris: «Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești." 

Matei 4:10

Rugaciune saptamana 14 - 21 Octombrie

In saptamana care urmeaza, motivul de ruga este propus de voi:

Pentru ca ne rugam pentru diverse motive, astazi va propun sa ne rugam si pentru o viata de rugaciune, adica pentru staruinta si felul nostru de a ne ruga…de multe ori neglijam acest aspect vital pentru credinta noastra si anemiem duhovniceste…o viata de biruinta este o viata de rugaciune, asa ca va propun sa ne luam timpul necesar zilnic pentru a consolida relatia noastra cu Dumnezeu prin rugaciune. Rugaciunea adevarata nu este o rutina, ea vine din dorinta sufletului de a fi aproape de Dumnezeu, in comuniune cu El.

Monday, 14 October 2013

Versetul zilei

să vă purtați într'un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Sunday, 13 October 2013

Versetul zilei

Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu, și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!" Și Tu ai iertat vina păcatului meu. 

Psalmii 32:5

Saturday, 12 October 2013

Versetul zilei

Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvîntați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvîntarea. 

1 Petru 3:9

Friday, 11 October 2013

Versetul zilei

Cînd vine mîndria, vine și rușinea; dar înțelepciunea este cu cei smeriți.

 Proverbe 11:2

Thursday, 10 October 2013

Versetul zilei

Să nu datorați nimănui nimic, decît să vă iubiți unii pe alții: căci cine iubește pe alții, a împlinit Legea. 

Romani 13:8

Wednesday, 9 October 2013

Versetul zilei

El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, pînă va așeza dreptatea pe pămînt; și ostroavele vor nădăjdui în legea Lui. 

Isaia 42:4

Tuesday, 8 October 2013

Versetul zilei

Dacă zicem că n'avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi. 

1 Ioan 1:8

Monday, 7 October 2013

Rugaciune saptamana 7 - 14 Octombrie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru intelepciunea in alegeri. Eu m-am lovit de multe ori de situatii in care nu am stiut cum e mai bine. Cred ca si voi. Haideti sa ne rugam ca mintea noastra sa fie deschisa, auzul sa fie incordat si sa auzim si intelegem ce ne spune Domnul, despre alegerile noastre. Nu e foarte usor, insa cu ajutorul Lui e posibil.

Versetul zilei

Laudati pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut, și se cuvine să-L lăudăm. 

Psalmii 147:1

Sunday, 6 October 2013

Versetul zilei

Numai țineți cu tărie ce aveți, pînă voi veni! 

Apocalipsa 2:25 

Saturday, 5 October 2013

Versetul zilei

Planurile nu izbutesc, cînd lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc cînd sînt mulți sfetnici. 

Proverbe 15:22

Friday, 4 October 2013

Versetul zilei

Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuș. 

Filipeni 2:3

Thursday, 3 October 2013

Versetul zilei

Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire; 

1 Petru 2:1

Wednesday, 2 October 2013

Versetul zilei

Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea.

 Psalmii 39:7

Tuesday, 1 October 2013

Versetul zilei

Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. 

Apocalipsa 7:17

Monday, 30 September 2013

Rugaciune saptamana 01 - 07 Octombrie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru fratii nostri, de orice denominatiune, afectati sau care vor fi afectati in zilele ce urmeaza de inundatii si alte catastrofe naturale. Haideti sa fim alaturi de ei in rugaciune si, daca avem posibilitatea, sa ii ajutam asa cum putem, cu o donatie, o haina, orice. Atunci cand ramai cu nimic, orice lucru, cat de mic, face o diferenta enorma.

Versetul zilei

țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața vecinică. 

Iuda 1:21

Saturday, 28 September 2013

Versetul zilei

Fă-mă să aud disdedimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalț sufletul.

 Psalmii 143:8

Friday, 27 September 2013

Versetul zilei

Prin această „voie" am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. 

Evrei 10:10

Thursday, 26 September 2013

Versetul zilei

Căci cine iubește viața, și vrea să vadă zile bune, să-și înfrîneze limba dela rău, și buzele dela cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea, și s'o urmărească. 

1 Petru 3:10-11

Wednesday, 25 September 2013

Versetul zilei

Dar Isus, cînd a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: „Nu te teme; crede numai, și va fi tămăduită." 

Luca 8:50

Tuesday, 24 September 2013

Versetul zilei

Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, și acum a și venit, cînd cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și ceice-l vor asculta, vor învia. 

Ioan 5:25

Monday, 23 September 2013

Rugaciune saptamana 23-30 Septembrie

Pentru aceasta saptamana va propun sa ne rugam pentru tara noastra. Sunt atatea conflicte in societate, atatea lucruri care nu merg cum trebuie, incat orice derapaj poate degenera. Haideti sa ne rugam ca Dumnezeu sa lumineze oamenii acestei tari si sa le dea intelepciune.

Versetul zilei

Cînd se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot rîdă, căci pace nu se face. 

Proverbe 29:9

Sunday, 22 September 2013

Versetul zilei

Cu ce voi întîmpina pe Domnul, și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întîmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? 

Mica 6:6

Saturday, 21 September 2013

Versetul zilei

Pentruce te mîhnești, suflete, și gemi înlăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăș Îl voi lăuda; El este mîntuirea mea și Dumnezeul meu. 

Psalmii 42:5

Friday, 20 September 2013

Versetul zilei

Căci Cel ce sfințește și cei ce sînt sfințiți, sînt dintr'unul. De aceea, Lui nu-I este rușine să-i numească „frați" 

Evrei 2:11

Thursday, 19 September 2013

Versetul zilei

Noi muncim, în adevăr, și ne luptăm, pentrucă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mîntuitorul tuturor oamenilor, și mai ales al celor credincioși. 

1 Timotei 4:10

Wednesday, 18 September 2013

Versetul zilei

Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac. 

Proverbe 29:1

Tuesday, 17 September 2013

Versetul zilei

Pentrucă de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul omului, cînd va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. 

Marcu 8:38

Monday, 16 September 2013

Rugaciune saptamana 16 - 23 Septembrie

Motivul acestei saptamani este propus tot de voi:

Semenii nostri din Moldova trec acum prin grele incercari in urma inundatiilor. Sa-i sustinem in rugaciune si sa fim sensibili la nevoile lor. Noi nu putem fi fericiti cata vreme cei din jurul nostru sunt tristi. Sa ne straduim sa aducem un zambet pe fata cat mai multor oameni prin fapte si cuvinte

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu." 

Ioan 3:3

Sunday, 15 September 2013

Versetul zilei

Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face roadă bună, este tăiat și aruncat în foc. 

Luca 3:9

Saturday, 14 September 2013

Versetul zilei

Nu vreau să fac zădarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

Galateni 2:21

Friday, 13 September 2013

Versetul zilei

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțămiri pentru toți oamenii. 

1 Timotei 2:1

Thursday, 12 September 2013

Versetul zilei

„Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n'are bani! Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată! 

Isaia 55:1

Wednesday, 11 September 2013

Versetul zilei

Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu! 

Psalmii 54:4

Tuesday, 10 September 2013

Versetul zilei

Și noi n'am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 

1 Corinteni 2:12

Monday, 9 September 2013

Rugaciune saptamana 9 - 16 Septembrie

Ma bucur sa vad ca ne tinem de rugaciune si ca primesc constant indemnuri din partea voastra.

Va propun ca in aceasta saptamana sa ne rugam pentru crestinii si civilii din Siria. Sunt prinsi in mijlocul unui razboi civil, plin de atrocitati, si au nevoie de orice ajutor. Haideti sa ii sustinem in rugaciune.

Versetul zilei

Veghează, și întărește ce rămîne, care e pe moarte, căci n'am găsit faptele tale desăvîrșite înaintea Dumnezeului Meu. 

Apocalipsa 3:2

Sunday, 8 September 2013

Versetul zilei

Dar Isus i-a zis: „Fiică, credința ta te-a mîntuit; du-te în pace, și fii tămăduită de boala ta." 

Marcu 5:34

Saturday, 7 September 2013

Versetul zilei

Și ce are a face dacă unii n'au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? 

Romani 3:3

Friday, 6 September 2013

Versetul zilei

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gît, scrie-le pe tăblița inimii tale. 

Proverbe 3:3

Wednesday, 4 September 2013

Versetul zilei

Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n'am puterea să-l fac. 

Romani 7:18

Tuesday, 3 September 2013

Versetul zilei

Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, cîtă vreme se zice: „Astăzi," pentruca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. 

Evrei 3:13

Monday, 2 September 2013

Rugaciune saptamana 2 - 9 Septembrie

Motivul acestei saptamani este propus tot de voi:

Pentru ca ne rugam pentru diverse motive, astazi va propun sa ne rugam si pentru o viata de rugaciune, adica pentru staruinta si felul nostru de a ne ruga…de multe ori neglijam acest aspect vital pentru credinta noastra si anemiem duhovniceste…o viata de biruinta este o viata de rugaciune, asa ca va propun sa ne luam timpul necesar zilnic pentru a consolida relatia noastra cu Dumnezeu prin rugaciune. Rugaciunea adevarata nu este o rutina, ea vine din dorinta sufletului de a fi aproape de Dumnezeu, in comuniune cu El.

Versetul zilei

Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvîntul Lui. Mă încred în Dumnezeu, și nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă niște oameni? 

Psalmii 56:4

Sunday, 1 September 2013

Versetul zilei

Dar cine păzește Cuvîntul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvîrșită; prin aceasta știm că sîntem în El. 

1 Ioan 2:5

Saturday, 31 August 2013

Versetul zilei

Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pîne, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. 

Proverbe 12:11

Friday, 30 August 2013

Versetul zilei

Ei erau uimiți peste măsură de mult, și ziceau: „Toate le face de minune; chiar și pe surzi îi face să audă, și pe muți să vorbească." 

Marcu 7:37

Thursday, 29 August 2013

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ți patul și umblă." 

Ioan 5:8

Wednesday, 28 August 2013

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră pînă la moarte. 

Psalmii 48:14 

Tuesday, 27 August 2013

Versetul zilei

Nu sînt oare toți duhuri slujitoare trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mîntuirea? 

Evrei 1:14

Monday, 26 August 2013

Rugaciune saptamana 26 August - 2 Septembrie

Pentru aceasta saptamana, motivul este propus de voi:

Sa ne rugam Domnului si pentru intelepciune in relatiile cu semenii nostri. Adesea ne aflam in situatii delicate in care reactionam nepotrivit pentru un crestin. Sa ne rugam pentru intelepciune in vorbire, in a da un raspuns potrivit sau un sfat chibzuit, sa avem echilibru in gandire si vorbire si sa actionam cu rabdare fata de toti. Cuvintele sunt ca niste arme, care pot lovi mai puternic decat pumnul. Sa le folosim cu intelepciune.
Fiti binecuvantati!

Versetul zilei

Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept; dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. 

Proverbe 9:12

Sunday, 25 August 2013

Versetul zilei

Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră și mamă. 

Marcu 3:35

Saturday, 24 August 2013

Versetul zilei

Prea iubiților, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s'a arătat încă. Dar știm că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea așa cum este. 

1 Ioan 3:2 

Friday, 23 August 2013

Versetul zilei

De aceea îți spun: Păcatele ei, cari sînt multe, sînt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puțin, iubește puțin. 

Luca 7:47

Thursday, 22 August 2013

Versetul zilei

Și voi, ca niște pietre vii, sînteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfîntă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. 

1 Petru 2:5

Wednesday, 21 August 2013

Versetul zilei

Deci, fiindcă sîntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

Romani 5:1

Tuesday, 20 August 2013

Versetul zilei

Încredințează-ți soarta în mîna Domnului, încrede-te în El, și El va lucra. 

Psalmii 37:5

Monday, 19 August 2013

Rugaciune saptamana 19-26 August

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru fratii nostri crestini din Egipt. Tara lor se afla in razboi civil, iar ei au devenit niste tinte ale extremistilor. Haideti sa ne rugam pentru ei, fie ca Domnul sa le dea putere si pace.

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S'a ridicat în sus, și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintîi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Sunday, 18 August 2013

Versetul zilei

Domnul va sfîrși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci: nu părăsi lucrările mînilor Tale. 

Psalmii 138:8

Saturday, 17 August 2013

Versetul zilei

Domnul omoară și învie, El pogoară în locuința morților și El scoate de acolo. 

1 Samuel 2:6

Friday, 16 August 2013

Versetul zilei

Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. 

Filipeni 2:4

Thursday, 15 August 2013

Versetul zilei

Fiti dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. 

Luca 6:36

Wednesday, 14 August 2013

Versetul zilei

Da, El Și-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viata mea.

Psalmii 116:2

Tuesday, 13 August 2013

Rugaciune saptamana 12 - 19 August

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru control asupra limbii. Biblia ne spune ca este un lucru mic care aprinde focuri mari, de cate ori nu am vazut asta in viata noastra? Un om intelept este acela care stie cand sa taca, asa ca hai sa ne rugam sa avem intelepciunea de a ne abtine de la raspunsuri care nu trebuiesc date.

Versetul zilei

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim dela Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?" În toate acestea, Iov n'a păcătuit de loc cu buzele lui.

Iov 2:10

Monday, 12 August 2013

Versetul zilei

Isus, cînd a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuintă de doftor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăintă nu pe cei neprihăniti, ci pe cei păcătoși."

Marcu 2:17

Sunday, 11 August 2013

Versetul zilei

Păziti-vă bine să nu pierdeti rodul muncii voastre, ci să primiti o răsplată deplină.

2 Ioan 1:8

Saturday, 10 August 2013

Versetul zilei

Și aceasta este porunca, pe care o avem dela El: cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său.

1 Ioan 4:21

Friday, 9 August 2013

Versetul zilei

Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel întelept, și el te va iubi!

Proverbe 9:8

Thursday, 8 August 2013

Versetul zilei

Găsesc dar în mine legea aceasta: cînd vreau să fac binele, răul este lipit de mine.

Romani 7:21

Wednesday, 7 August 2013

Versetul zilei

Mai bună este întristarea decît rîsul; căci prin întristarea fetei inima se face mai bună.

Eclesiastul 7:3

Tuesday, 6 August 2013

Versetul zilei

La Domnul, Dumnezeul nostru, însă, este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!

Daniel 9:9

Monday, 5 August 2013

Rugaciune saptamana 5 - 13 August

Va propun ca in saptamana care urmeaza sa ne rugam pentru toti copiii, fie ei crestini sau necrestini. Au parte de atat de multe ispite astazi (droguri, pornografie, etc) incat este foarte greu, daca nu imposibil, sa aleaga cu discernamant modul in care este bine sa isi traiasca viata. Haideti sa ne rugam pentru ei, pentru sufletele si mintile lor.

Versetul zilei

Fariseii au ntrebat pe Isus cînd va veni Împărătia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: Împărătia lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile.

Luca 17:20

Saturday, 3 August 2013

Versetul zilei

Și ce folosește unui om să cîștige toată lumea, dacă își pierde sufletul?

Marcu 8:36

Friday, 2 August 2013

Versetul zilei

Dă-ne ajutor în necaz, căci zădarnic este ajutorul omului.

Psalmii 108:12

Thursday, 1 August 2013

Versetul zilei

Și lumea și pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămîne în veac.

1 Ioan 2:17

Wednesday, 31 July 2013

Versetul zilei

Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu.

1 Petru 2:4

Monday, 29 July 2013

Rugaciune saptamana 29 Iulie - 5 August

Saptamana care urmeaza va propun sa staruim pentru intelepciune si calauzire. E atat de greu, cateodata, sa iti dai seama care alegere este mai inteleapta sau incotro ar trebui viata noastra sa se indrepte. Haideti sa cerem ajutorul Celui care poate sa ne indrume si sa ne sustina pe calea cea ingusta.

Versetul zilei

Iată numai ce voiesc să știu dela voi: prin faptele Legii ati primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței?

Galateni 3:2

Sunday, 28 July 2013

Versetul zilei

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decît cea care a fost pusă, și care este Isus Hristos.

1 Corinteni 3:11

Saturday, 27 July 2013

Versetul zilei

Așa că cei ce se bizuiesc pe credintă, sînt binecuvîntati împreună cu Avraam cel credincios.

Galateni 3:9

Friday, 26 July 2013

Versetul zilei

Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decît pentru nouă zeci și nouă de oameni neprihăniti cari n'au nevoie de pocăintă.

Luca 15:7

Thursday, 25 July 2013

Versetul zilei

Dimineata, samănă-ti sămînta, și pînă seara nu lăsa mîna să ti se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amîndouă sînt deopotrivă de bune.

Eclesiastul 11:6

Wednesday, 24 July 2013

Versetul zilei

Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăș de fericire.

Iov 22:21

Tuesday, 23 July 2013

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe celce are o cumpănă nedreaptă și greutăti strîmbe în sac?

Mica 6:11

Monday, 22 July 2013

Rugaciune saptamana 22 - 29 Iulie

In saptamana care urmeaza va propun sa aducem o jertfa de multumire Domnului, pentru familiile noastre. Nu e intotdeauna usor, pentru ca de cele mai multe ori parintii sau fratii nostri ne ranesc cel mai mult. De la ei avem asteptari mari si atunci cand ne dezamagesc durerea este mare. Insa am fost pusi in aceste familii cu un scop, pentru a ne forma caracterul si pentru a fi un sprijin. Haideti sa multumim Domnului pentru aceasta, oricat de greu ne-ar fi.

Versetul zilei

Adu-ti aminte dar cum ai primit și auzit! Tine, și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hot, și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine.

Apocalipsa 3:3

Sunday, 21 July 2013

Versetul zilei

Îndată, Isus a întins mîna, l-a apucat, și i-a zis: „Putin credinciosule, pentruce te-ai îndoit?"

Matei 14:31

Saturday, 20 July 2013

Versetul zilei

El S'a sculat, a certat vîntul, și a zis mării: „Taci! Fără gură!" Vîntul a stat, și s'a făcut o liniște mare.

Marcu 4:39

Friday, 19 July 2013

Versetul zilei

Celui cu inima tare, Tu-i chezășluiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.

Isaia 26:3

Thursday, 18 July 2013

Versetul zilei

Omul milostiv va fi binecuvîntat, pentrucă dă săracului din pînea lui.

Proverbe 22:9

Wednesday, 17 July 2013

Versetul zilei

Cine iubește pe fratele său, rămîne în lumină, și în el nu este niciun prilej de poticnire.

1 Ioan 2:10

Tuesday, 16 July 2013

Versetul zilei

Din aceeaș gură iese și binecuvîntarea și blestemul! Nu trebuie să fie așa, fratii mei!

Iacov 3:10

Rugaciune saptamana 15 - 22 Iulie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru fratii nostri persecutati si martirizati pentru credinta lor. Am vazut cum saptamana trecuta, un preot catolic din Siria a fost decapitat din cauza credintei sale. Mii de crestini sunt persecutati zilnic datorita credintei lor, haideti sa ii sustinem in rugaciune.

Monday, 15 July 2013

Versetul zilei

Eu zic Domnului: „Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire!"  

Psalmii 16:2

Sunday, 14 July 2013

Versetul zilei

și a zis: „Gol am ieșit din pîntecele mamei mele, și gol mă voi întoarce în sînul pămîntului. Domnul a dat, și Domnul a luat, – binecuvîntat fie Numele Domnului!

Iov 1:21

Saturday, 13 July 2013

Versetul zilei

Fratilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșală, voi, cari sînteti duhovnicești, să-l ridicati cu duhul blîndetei. Și ia seama la tine însuti, ca să nu fii ispitit și tu.

Galateni 6:1

Friday, 12 July 2013

Versetul zilei

Fratilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșală, voi, cari sînteti duhovnicești, să-l ridicati cu duhul blîndetei. Și ia seama la tine însuti, ca să nu fii ispitit și tu.

Galateni 6:1

Thursday, 11 July 2013

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s'a lepădat de credintă, și este mai rău decît un necredincios.

1 Timotei 5:8

Wednesday, 10 July 2013

Versetul zilei

Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu.

1 Petru 2:4

Tuesday, 9 July 2013

Versetul zilei

Ai strigat în necaz, și te-am izbăvit; ți-am răspuns în locul tainic al tunetului, și te-am încercat la apele Meriba.

Psalmii 81:7

Monday, 8 July 2013

Versetul zilei

Voi aveti totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpîniri.

Coloseni 2:10

Rugaciune saptamana 8 - 15 Iulie

In saptamana care urmeaza va propun sa meditam in continuare la importanta jertfei Domnului Isus pentru viata noastra. Sa identificam zonele in care trebuie sa mai lucram pentu a deveni oameni pe placul Sau. Eu unul stiu ca am multe capitole la care mai am de lucrat, insa cred ca mai sunt si altele de care nu imi dau seama in acest moment.

Sunday, 7 July 2013

Versetul zilei

Ori faceti pomul bun și rodul lui bun, ori faceti pomul rău și rodul lui rău: căci pomul se cunoaște după rodul lui.

Matei 12:33

Saturday, 6 July 2013

Versetul zilei

Căci, dacă visurile se nasc din multimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din multimea cuvintelor.

Eclesiastul 5:3

Friday, 5 July 2013

Versetul zilei

Nu întoarceti nimănui rău pentru rău. Urmăriti ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.

Romani 12:17

Thursday, 4 July 2013

Versetul zilei

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu întelepciune.

Iosua 1:8

Wednesday, 3 July 2013

Versetul zilei

Da, toti cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dati de rușine: ci de rușine vor fi dati cei ce Te părăsesc fără temei.

Psalmii 25:3

Tuesday, 2 July 2013

Versetul zilei

Fratii mei, să priviti ca o mare bucurie cînd treceti prin felurite încercări,  ca unii cari știti că încercarea credintei voastre lucrează răbdare.

Iacov 1:2-3

Monday, 1 July 2013

Rugaciune saptamana 1 - 8 Iulie

Va propun ca in saptamana care urmeaza sa ne rugam pentru tara noastra. Fie ca Dumnezeu sa se uite cu indurare asupra ei si sa le dea intelepciune celor ce conduc aceasta tara.

Versetul zilei

Dar pentru voi, cari vă temeti de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi supt aripile Lui; veti ieși, și veti sări ca viteii din grajd.

Maleahi 4:2

Sunday, 30 June 2013

Versetul zilei

Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul: căci El vorbește de pace poporului Său și iubitilor Lui, numai, ei să nu cadă iarăș în nebunie.

Psalmii 85:8

Saturday, 29 June 2013

Versetul zilei

Căci întelepciunea pretuiește mai mult de cît mărgăritarele, și nici un lucru de pret nu se poate asemui cu ea.

Proverbe 8:11

Friday, 28 June 2013

Versetul zilei

Cu ce voi întîmpina pe Domnul, și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întîmpina oare cu arderi de tot, cu vitei de un an?

Mica 6:6

Thursday, 27 June 2013

Versetul zilei

În El ati fost tăiati împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mînă, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în desbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pămîntești.

Coloseni 2:11

Wednesday, 26 June 2013

Versetul zilei

Înăltati pe Domnul, Dumnezeul nostru, și închinati-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfînt!

Psalmii 99:5

Tuesday, 25 June 2013

Versetul zilei

Mai bine un copil sărac și întelept decît un împărat bătrîn și fără minte, care nu întelege că trebuie să se lase îndrumat;

Eclesiastul 4:13

Rugaciune saptamana 24 Iunie - 1 Iulie

In aceasta saptamana, haideti sa ne rugam pentru familiile noastre. Poate unii dintre ei nu il cunosc pe Dumnezeu, poate au probleme de sanatate, cine stie ce alte probleme. Haideti sa ne rugam pentru ei, ca Dumnezeu sa fie langa ei. Si totodata sa ne gandim si la cum ne purtam noi cu ei si sa vedem unde trebuie sa ne corectam.

Monday, 24 June 2013

Versetul zilei

Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atît mai înaltă cu cît legămîntul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduinte mai bune.

Evrei 8:6

Sunday, 23 June 2013

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s'a lepădat de credintă, și este mai rău decît un necredincios.

1 Timotei 5:8

Saturday, 22 June 2013

Versetul zilei

Întelepciunea face pe cel întelept mai tare de cît zece viteji, cari sînt într'o cetate.

Eclesiastul 7:19

Friday, 21 June 2013

Versetul zilei

Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel: „Căutati-Mă, și veti trăi!

Amos 5:4

Thursday, 20 June 2013

Versetul zilei

Nu te împrieteni cu omul mînios, și nu te însoti cu omul iute la mînie,  ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, și să-ți ajungă o cursă pentru suflet.

Proverbe 22:24-25

Wednesday, 19 June 2013

Versetul zilei

Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.

Plîngeri 3:31

Tuesday, 18 June 2013

Versetul zilei

El izbăvește și mîntuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pămînt. El a izbăvit pe Daniel din ghirele leilor!

Daniel 6:27

Rugaciune saptamana 17 - 24 Iunie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru claritate in gandire. De cate ori in viata voastra ati avut de luat o decizie si nu stiati care este calea placuta Domnului? Care este cea mai buna pentru viitor? Pentru a putea discernce corect avem nevoie de intelepciune, avem nevoie de o inima si un duh puse in acord cu Domnul nostru. Haideti sa ne rugam pentru asta.

Monday, 17 June 2013

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos

1 Timotei 2:5

Sunday, 16 June 2013

Versetul zilei

Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica pînă la locul Lui cel Sfînt?  

Psalmii 24:3

Saturday, 15 June 2013

Versetul zilei

Prea iubitilor, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriti de poftele firii pămîntești cari se războiesc cu sufletul.

1 Petru 2:11

Friday, 14 June 2013

Versetul zilei

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu întelepciune.

Iosua 1:8

Thursday, 13 June 2013

Versetul zilei

Isus le-a vorbit din nou, și a zis: Eu sînt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vietii.  

Ioan 8:12

Wednesday, 12 June 2013

Versetul zilei

Dacă crede cineva că știe ceva, încă n'a cunoscut cum trebuie să cunoască.

1 Corinteni 8:2

Tuesday, 11 June 2013

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia i se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii, și mi-a zis: «Du-te la scăldătoarea Siloamului, și spală-te.» M'am dus, m'am spălat, și mi-am căpătat vederea."

Ioan 9:11

Monday, 10 June 2013

Rugaciune saptamana 10 - 17 Iunie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru slujitorii dedicati lucrarii Domnului. Fie pastori, misionari, orice om care sub orice forma se pune la dispozitia Sa. De multe ori ne rugam si ii vedem pe cei care stau in spate, pe cand cei care fac posibila lucrarea nu sunt la fel de vizibili. Haideti sa ne rugam sa nu isi piarda determinarea si sa duca lupta mai departe.

Versetul zilei

Dar cine se lipește de Domnul, este un singur duh cu El.

1 Corinteni 6:17

Sunday, 9 June 2013

Versetul zilei

Pocăiește-te dar. Altfel, voi veni la tine curînd, și Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.

Apocalipsa 2:16

Saturday, 8 June 2013

Versetul zilei

Dacă cineva își întoarce urechea ca să n'asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scîrbă.

Proverbe 28:9

Friday, 7 June 2013

Versetul zilei

Căci El știe din ce sîntem făcuti; Își aduce aminte că sîntem tărînă.

Psalmii 103:14

Thursday, 6 June 2013

Versetul zilei

Tu dar, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea, și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău.

Osea 12:6

Wednesday, 5 June 2013

Versetul zilei

Cine zice: „Îl cunosc", și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el.


1 Ioan 2:4

Tuesday, 4 June 2013

Versetul zilei

Isus i-a răspuns: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău."

Matei 22:37

Monday, 3 June 2013

Rugaciune saptamana 03 - 10 Iunie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru smerenie. E atat de usor sa ne umflam in pene, cu realizarile noastre, cu istetimea noastra, cand colo nimic nu ar fi posibil fara harul lui Dumnezeu. Haideti sa ne aducem aminte tot ce obtinem este prin voia Lui. El merita toata slava si cinstea.

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierti nelegiuirea, și treci cu vedera păcatele rămășitei moștenirii Tale? El nu-Și tine mînia pe vecie, ci Îi place îndurarea!

Mica 7:18

Sunday, 2 June 2013

Versetul zilei

Domnul să te binecuvinteze din Sion, El, care a făcut cerurile și pămîntul!

Psalmii 134:3

Saturday, 1 June 2013

Versetul zilei

„Fătarnicilor", i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul dela iesle, și-l duce de-l adapă?"

Luca 13:15

Friday, 31 May 2013

Versetul zilei

Cînd izbucnește împotriva ta mînia celuice stăpînește, nu-ti părăsi locul, căci sîngele rece te păzește de mari păcate. Eclesiastul 10:4

Versetul zilei

Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viata vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 6:23

Wednesday, 29 May 2013

Versetul zilei

Faceti toate lucrurile fără cîrtiri și fără șovăieli,  ca să fiti fără prihană și curati, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciti ca niște lumini în lume.

Filipeni 2:14-15

Tuesday, 28 May 2013

Versetul zilei

Răscumpărătorul nostru se cheamă Domnul oștirilor, Sfîntul lui Israel.

Isaia 47:4

Monday, 27 May 2013

Rugaciune saptamana 27 Mai - 3 Iunie

In saptamana care urmeaza va propun sa aducem o jertfa de multumire Domnului, pentru familiile noastre. Nu e intotdeauna usor, pentru ca de cele mai multe ori parintii sau fratii nostri ne ranesc cel mai mult. De la ei avem asteptari mari si atunci cand ne dezamagesc durerea este mare. Insa am fost pusi in aceste familii cu un scop, pentru a ne forma caracterul si pentru a fi un sprijin. Haideti sa multumim Domnului pentru aceasta, oricat de greu ne-ar fi.

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Nu ti-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?"

Ioan 11:40

Sunday, 26 May 2013

Versetul zilei

Căci, dacă visurile se nasc din multimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din multimea cuvintelor.

Eclesiastul 5:3

Saturday, 25 May 2013

Versetul zilei

Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentrucă sămînta Lui rămîne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

1 Ioan 3:9

Friday, 24 May 2013

Versetul zilei

Rîdeti voi de nădejdea celui nenorocit … dar scăparea lui este Domnul.

Psalmii 14:6

Thursday, 23 May 2013

Versetul zilei

De aceea, cine nesocotește aceste învătături, nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v'a dat și Duhul Său cel sfînt.

1 Tesaloniceni 4:8

Wednesday, 22 May 2013

Versetul zilei

Întoarce-te acasă, și povestește tot ce ti-a făcut Dumnezeu." El a plecat, și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Isus.

Luca 8:39

Tuesday, 21 May 2013

Versetul zilei

Apoi le-a zis: Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.

Marcu 2:27

Monday, 20 May 2013

Rugaciune saptamana 20 - 27 Mai

Va propun ca in saptamana care urmeaza sa ne alegem cate o cunostinta sau un prieten si sa ne dedicam staruintei pentru ei. Fie pentru pocainta, pentru binecuvantare, pentru ajutor, pentru sanatate, fiecare om are nevoi diferite si cred ca este un exercitiu bun in practicarea dragostei fata de aproapele nostru.

Versetul zilei

Cine umblă cu înteleptii se face întelept, dar cui îi place să se însotească cu nebunii o duce rău.

Proverbe 13:20

Sunday, 19 May 2013

Versetul zilei

Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vietii, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.

Apocalipsa 7:17

Saturday, 18 May 2013

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătătea Ta, sînt cu inima veselă, din pricina mîntuirii Tale.

Psalmii 13:5

Friday, 17 May 2013

Versetul zilei

Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n'am puterea să-l fac.

Romani 7:18

Thursday, 16 May 2013

Versetul zilei

Dimineata, samănă-ti sămînta, și pînă seara nu lăsa mîna să ti se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amîndouă sînt deopotrivă de bune.

Eclesiastul 11:6

Wednesday, 15 May 2013

Versetul zilei

Căci Hristos n'a intrat într'un locaș de închinare făcut de mînă omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfătișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.

Evrei 9:24

Monday, 13 May 2013

Rugaciune saptamana 13 - 20 Mai

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru rabdare. Rabdarea este un efect al credintei, doar prin credinta poti avea rabdarea de a astepta implinirea fagaduintelor Domnului. In ziua de azi, in care toti se grabesc, noi trebuie sa avem puterea de a astepta cu rabdare si in rugaciune ajutorul Domnului. Nu?

Versetul zilei

Domnul Dumnezeul este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor, și mă face să merg pe înăltimile mele.

Habacuc 3:19

Sunday, 12 May 2013

Versetul zilei

să vă purtati într'un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărătia și slava Sa.

1 Tesaloniceni 2:12

Saturday, 11 May 2013

Versetul zilei

Cinstiti pe toti oamenii, iubiti pe frati; temeti-vă de Dumnezeu; dati cinste împăratului!

1 Petru 2:17

Friday, 10 May 2013

Versetul zilei

Gînditi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămînt.

Coloseni 3:2

Thursday, 9 May 2013

Versetul zilei

Dar voi, prea iubitilor, aduceti-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.

Iuda 1:17

Wednesday, 8 May 2013

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învătătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sînt calea vietii.

Proverbe 6:23

Tuesday, 7 May 2013

Versetul zilei

Cînd îmi tînjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, și rugăciunea mea a ajuns pînă la Tine, în Templul Tău ce sfînt.  

Iona 2:7

Monday, 6 May 2013

Versetul zilei

Prea iubitilor, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriti de poftele firii pămîntești cari se războiesc cu sufletul.

1 Petru 2:11

Sunday, 5 May 2013

Versetul zilei

Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe care Și-l alege El de moștenire!

Psalmii 33:12

Saturday, 4 May 2013

Paste Fericit!

Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!  

2 Ioan 1:3

Friday, 3 May 2013

Versetul zilei

Vezi că credinta lucra împreună cu faptele lui, și, prin fapte, credinta a ajuns desăvîrșită.

Iacov 2:22

Thursday, 2 May 2013

Versetul zilei

Eu rămîn credincios legămîntului pe care l-am făcut cu voi, cînd ati ieșit din Egipt, și Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeti!

Hagai 2:5

Tuesday, 30 April 2013

Versetul zilei

Sărăcia și rușinea sînt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste.

Proverbe 13:18

Monday, 29 April 2013

Rugaciune saptamana 29 Aprilie - 6 Mai

In saptamana care urmeaza sarbatorim Pastele. Haideti sa ne aducem aminte de o invatatura importanta a Domnului Isus, sa slujim altora. Haideti sa ne lasam pe noi deoparte si sa ne punem in slujba celorlalti.

Versetul zilei

Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă păzește cineva cuvîntul Meu, în veac nu va vedea moartea.

Ioan 8:51

Sunday, 28 April 2013

Versetul zilei

Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei întelepti.

Proverbe 15:12

Saturday, 27 April 2013

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui.

Coloseni 1:13

Friday, 26 April 2013

Versetul zilei

Eu am căutat pe Domnul, și mi-a răspuns: m'a izbăvit din toate temerile mele.

Psalmii 34:4

Thursday, 25 April 2013

Versetul zilei

Și acolo, Ilie a intrat într'o peșteră, și a rămas în ea peste noapte. Și cuvîntul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?"

1 Împăraţi 19:9

Wednesday, 24 April 2013

Versetul zilei

Cînd a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugati-vă, ca să nu cădeti în ispită."

Luca 22:40

Tuesday, 23 April 2013

Versetul zilei

Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n'ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine.

Isaia 54:14

Monday, 22 April 2013

Rugaciune saptamana 22 - 29 Aprilie

Pentru saptamana care urmeaza, motivul de rugaciune este propus de voi:

Pentru ca ne rugam pentru diverse motive, astazi va propun sa ne rugam si pentru o viata de rugaciune, adica pentru staruinta si felul nostru de a ne ruga…de multe ori neglijam acest aspect vital pentru credinta noastra si anemiem duhovniceste…o viata de biruinta este o viata de rugaciune, asa ca va propun sa ne luam timpul necesar zilnic pentru a consolida relatia noastra cu Dumnezeu prin rugaciune. Rugaciunea adevarata nu este o rutina, ea vine din dorinta sufletului de a fi aproape de Dumnezeu, in comuniune cu El.

Versetul zilei

Cine nesocotește Cuvîntul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit.

Proverbe 13:13

Sunday, 21 April 2013

Versetul zilei

El te va acoperi cu penele Lui, și te vei ascunde supt aripile Lui. Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!

Psalmii 91:4

Saturday, 20 April 2013

Versetul zilei

Căci vestirea, pe care ati auzit-o dela început, este aceasta: să ne iubim unii pe altii;

1 Ioan 3:11

Friday, 19 April 2013

Versetul zilei

Ce este, a mai fost, și ce va fi, a mai fost; și Dumnezeu aduce iarăș înapoi ce a trecut.

Eclesiastul 3:15

Thursday, 18 April 2013

Versetul zilei

Apropiati-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu.

1 Petru 2:4

Wednesday, 17 April 2013

Versetul zilei

La Domnul, Dumnezeul nostru, însă, este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!

Daniel 9:9

Tuesday, 16 April 2013

Pericolul adormirii

"5 Pe cînd intra Isus în Capernaum, s'a apropiat de El un sutaş, care -L ruga
şi -I zicea: ,,Doamne, robul meu zace în casă slăbănog, şi se chinuieşte cumplit.``
Isus i -a zis: ,,Am să vin şi să -l tămăduiesc.``
,,Doamne``, a răspuns sutaşul, ,,nu sînt vrednic să intri supt acoperemîntul meu; ci zi numai un cuvînt, şi robul meu va fi tămăduit.
Căci şi eu sînt om supt stăpînire; am supt mine ostaşi, şi zic unuia: ,Du-te!` şi se duce; altuia: ,Vino!` şi vine; şi robului meu: ,Fă cutare lucru!` şi -l face.
10 Cînd a auzit Isus aceste vorbe, S'a mirat, şi a zis celor ce veneau după El: ,,Adevărat vă spun că nici în Israel n'am găsit o credinţă aşa de mare.
11 Dar vă spun că vor veni mulţi dela răsărit şi dela apus, şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.
12 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunerecul de afară, unde va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor." (Matei 8)

Povestea sutasului este arhicunoscuta si extrem de folosita. Comparand modul de raportare la Domnul Isus al sutasului, cu reactiile fariseilor si evreilor, vedem o diferenta enorma. 

Sutasul, fara nici o notiune de credinta in Dumnezeu, cel putin nu avem nici un fel de mentiune in sensul asta, isi poate pune increderea in Domnul Isus din prima clipa. Te-ai gandit vreodata ce era in mintea si sufletul lui? Lasand la o parte grija pentru robul lui, cel mai comentat aspect din povestea aceasta, observam o incredere totala doar din ceea ce auzise. Nu il cunoscuse pe Domnul Isus personal, nu a fost impresionat de prezenta acestuia, a auzit despre El si a venit sa Il roage ceva. Atat, simplu. Parca ni se mai spune undeva ca in urma auzirii Vestii Bune vine credinta. Pot fi lucrurile atat de simple?

Prin comparatie, fariseii, cei care stiau sa scrie si sa citeasca, oamenii insarcinati cu pazirea Cuvantului lui Dumnezeu parca erau orbi. In fiecare saptamana tineau slujbe, citeau Cuvantul lui Dumnezeu si totusi parca erau orbi. S-au obisnuit cu rutina, cu Dumnezeul impersonal care e undeva acolo sus si nu raspunde niciodata. Aveau adevarul sub nasul lor, citeau despre el zilnic si tot nu au putut sa il vada. Te-ai intrebat vreodata de ce? 

Oamenii de rand aveau si ei o problema asemanatoare. Aveau o credinta mostenita de la parintii lor, pastrau niste traditii, dar vedem din Biblie ca majoritatea erau doar atat. Toate isi pierdusera semnificatia, nu mai stiau de ce aduc jerfe, le aduceau pentru ca asa era traditia si trebuiau aduse. Raportarea lor la Dumnezeu era asemenea celei a fariseilor, El e undeva acolo sus si noi aici jos. Noi ne vedem de ale noastre si El de ale lui. De fapt, asta e tot o forma de necredinta. Tocmai din aceasta necredinta izvoraseste si comportamentul lor, Domnul Isus a fost bun atata timp cat le-a fost de folos, i-a vindecat, le spunea ce vroiau sa auda, le dadea paine si peste pe gratis. Insa in momentul in care Le-a cerut sa actioneze, in clipa in care confortul lor zilnic era afectat de ceea ce le cerea El, l-au parasit aproape toti. 

Si acum gandeste-te la tine. Tu cum esti? In care categorie te incadrezi? Numai tu poti raspunde la intrebarea asta.


Versetul zilei

De aceea v'am spus că veti muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeti că Eu sînt, veti muri în păcatele voastre.

Ioan 8:24

Monday, 15 April 2013

Rugaciune saptamana 15 - 22 Aprilie

Saptamana care urmeaza va propun sa staruim pentru intelepciune si smerenie. De multe ori uitam sa fim smeriti, sau nu ne dam seama ca am cazut in capcana mandriei.

Versetul zilei

Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său.

Proverbe 27:8

Sunday, 14 April 2013

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toti, care lucrează prin toti și care este în toti.

Efeseni 4:6

Saturday, 13 April 2013

Versetul zilei

N'am venit să chem la pocăintă pe cei neprihăniti ci pe cei păcătoși.

Luca 5:32

Friday, 12 April 2013

Versetul zilei

Cuvintele Domnului sînt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pămînt, și curătit de șapte ori.

Psalmii 12:6

Thursday, 11 April 2013

Versetul zilei

Oricine rămîne în El, nu păcătuiește; oricine păcătuiește, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.

1 Ioan 3:6

Wednesday, 10 April 2013

Versetul zilei

În El avem, prin credinta în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere.

Efeseni 3:12

Tuesday, 9 April 2013

Versetul zilei

Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne vom întoarce! Dă-ne iarăș zile ca cele de odinioară!

Plîngeri 5:21

Monday, 8 April 2013

Rugaciune saptamana 8 - 15 Aprilie

Pentru saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam din nou  pentru Mihaita Nesu. Din ce am citit exista niste imbunatatiri in starea de sanatate. Haideti sa staruim in continuare pentru sufletul si trupul lui.

Versetul zilei

Domnul să te binecuvinteze din Sion, El, care a făcut cerurile și pămîntul!

Psalmii 134:3

Sunday, 7 April 2013

Versetul zilei

Luati seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi.

1 Corinteni 8:9

Saturday, 6 April 2013

Versetul zilei

Moartea și viata sînt în puterea limbii; oricine o iubește, îi va mînca roadele.

Proverbe 18:21

Friday, 5 April 2013

Versetul zilei

Luati seama dar, fratilor, ca niciunul dintre voi să n'aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.

Evrei 3:12

Thursday, 4 April 2013

Versetul zilei

Nu faceti nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuș.

Filipeni 2:3

Wednesday, 3 April 2013

Versetul zilei

Mai bine să nu faci nicio juruintă, decît să faci o juruintă și să n'o împlinești.

Eclesiastul 5:5

Tuesday, 2 April 2013

Versetul zilei

Fiule, dă-mi inima ta, și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.

Proverbe 23:26

Monday, 1 April 2013

Rugaciune saptamana 01 - 08 Aprilie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne aducem aminte de fratii nostri, persecutati pentru credinta lor, si sa ii sustinem in rugaciune. De multe ori ne plangem ca noi avem probleme si nu realizam ce inseamna problemele cu adevarat.

Versetul zilei

„Fătarnicilor", i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul dela iesle, și-l duce de-l adapă?"

Luca 13:15

Saturday, 30 March 2013

Versetul zilei

Trimete lumina și credincioșia Ta, ca să mă călăuzească, și să mă ducă la muntele Tău cel sfînt și la locașurile Tale!

Psalmii 43:3

Friday, 29 March 2013

Versetul zilei

David a mai zis: „Domnul, care m'a izbăvit din ghiara leului, și din laba ursului, mă va izbăvi și din mîna acestui Filistean." Și Saul a zis lui David: „Du-te, și Domnul să fie cu tine!"

1 Samuel 17:37

Wednesday, 27 March 2013

Versetul zilei

Oare va răsturna Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna Cel Atotputernic dreptatea?

Iov 8:3

Tuesday, 26 March 2013

Versetul zilei

Dela mine vine sfatul și izbînda, eu sînt priceperea, a mea este puterea.

Proverbe 8:14

Monday, 25 March 2013

Rugaciune saptamana 25 Mar - 1 Apr

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru intelepciune. Si anume intelepciunea de a nu fi farisei. E atat de usor sa te crezi sfant si sa fii asemeni fariseului care ii multumea Domnului ca el e mai bun decat vamesul. Nu cred ca fariseul realiza in ce stare grava era. Haideti sa ne uitam la noi, sa ne rugam si sa incercam sa realizam daca suntem sau nu asemeni acelui fariseu. E pentru binele nostru.

Versetul zilei

Îndată, Isus a întins mîna, l-a apucat, și i-a zis: „Putin credinciosule, pentruce te-ai îndoit?"

Matei 14:31

Sunday, 24 March 2013

Versetul zilei

Știm că Dumnezeu n'ascultă pe păcătoși; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.

Ioan 9:31

Saturday, 23 March 2013

Versetul zilei

Rugati dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.

Matei 9:38

Friday, 22 March 2013

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dînd învătături cari nu sînt decît niște porunci omenești.

Marcu 7:7

Thursday, 21 March 2013

Versetul zilei

Pentrucă nu cei ce aud Legea, sînt neprihăniti înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiti neprihăniti.

Romani 2:13

Wednesday, 20 March 2013

Versetul zilei

Faceti dar roade vrednice de pocăinta voastră.

Matei 3:8

Tuesday, 19 March 2013

Versetul zilei

Tu ești Dumnezeul, care faci minuni; Tu ti-ai arătat puterea printre popoare.

Psalmii 77:14

Monday, 18 March 2013

Rugaciune saptamana 18 - 25 Martie

Va propun ca in saptamana care urmeaza sa ne rugam pentru toti copiii, fie ei crestini sau necrestini. Au parte de atat de multe ispite astazi (droguri, pornografie, etc) incat este foarte greu, daca nu imposibil, sa aleaga cu discernamant modul in care este bine sa isi traiasca viata. Haideti sa ne rugam pentru ei, pentru sufletele si mintile lor.

Versetul zilei

Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentruca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci astfel inima spre bine!

1 Împăraţi 18:37

Sunday, 17 March 2013

Versetul zilei

Nu vă îngrijorati dar de ziua de mîne; căci ziua de mîne se va îngrijora de ea însăș. Ajunge zilei necazul ei.

Matei 6:34

Saturday, 16 March 2013

Versetul zilei

Cine nesocotește Cuvîntul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit.

Proverbe 13:13

Friday, 15 March 2013

Versetul zilei

Luati seama dar la felul cum ascultati; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n'are, i se va lua și ce i se pare că are.

Luca 8:18

Thursday, 14 March 2013

Versetul zilei

Dacă ești curat și fără prihană, atunci negreșit,El va veghea asupra ta, și va da înapoi fericirea locuintei tale nevinovate.

Iov 8:6

Wednesday, 13 March 2013

Versetul zilei

Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace.

Proverbe 11:12

Monday, 11 March 2013

Rugaciune saptamana 11 - 18 Martie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru fratii nostri, din toate colturile lumii, care sunt persecutati pentru credinta lor. Ne rugam pentru noi, pentru problemele noastre dar poate ei se roaga pentru viata lor. Noi ne rugam pentru un laptop, ei se roaga pentru a scapa cu viata. Dumnezeu sa ii intareasca.

Versetul zilei

Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care-L caută.

Plîngeri 3:25

Sunday, 10 March 2013

Versetul zilei

Tăierea împrejur nu este nimic, și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu.

1 Corinteni 7:19

Saturday, 9 March 2013

Versetul zilei

Întelegeti și voi dar, că fii ai lui Avraam sînt cei ce au credintă.

Galateni 3:7

Friday, 8 March 2013

Versetul zilei

Scoateti dar dumnezeii străini cari sînt în mijlocul vostru, și întoarceti-vă inima spre Domnul, Dumnezeul lui Israel.

Iosua 24:23

Thursday, 7 March 2013

Versetul zilei

În ziua fericirii, fii fericit, și în ziua nenorocirii, gîndește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentruca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el.

Eclesiastul 7:14

Wednesday, 6 March 2013

Versetul zilei

Adu-ti dar aminte de unde ai căzut; pocăiește-te, și întoarce-te la faptele tale dintîi. Altfel, voi veni la tine, și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești.

Apocalipsa 2:5

Tuesday, 5 March 2013

Versetul zilei

Luati seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învătăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.

Coloseni 2:8

Monday, 4 March 2013

Rugaciune saptamana 4 - 13 Martie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne punem deoparte pentru Dumnezeu, sa ne gandim la toate binecuvanturile din viata noastra si sa ii multumim Domnului. Noi, daca ne oprim un pic sa ne gandim, suntem doar un abur, iar toata agitatia noastra de zi cu zi ne indeparteaza de El si ne face sa uitam cat de fragili si dependenti de El suntem. Hai sa ii multumim ca El nu uita.

Versetul zilei

Tot așa, și în vremea de fată, este o rămășită datorită unei alegeri, prin har.

Romani 11:5

Saturday, 2 March 2013

Versetul zilei

Cînd chema El, ei n'au vrut s'asculte: „De aceea nici Eu n'am vrut s'ascult, cînd au chemat ei, zice Domnul oștirilor."

Zaharia 7:13

Friday, 1 March 2013

Versetul zilei

Frica de Domnul este urîrea răului; trufia și mîndria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.

Proverbe 8:13

Thursday, 28 February 2013

Versetul zilei

În adevăr, dacă, dupăce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mîntuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăș și sînt biruiti de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decît cea dintîi.

2 Petru 2:20

Wednesday, 27 February 2013

Versetul zilei

Iată, ochiul Domnului privește peste ceice se tem de El, peste ceice nădăjduiesc în bunătatea Lui.

Psalmii 33:18

Tuesday, 26 February 2013

Versetul zilei

Dar voi, prea iubitilor, aduceti-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.

Iuda 1:17

Monday, 25 February 2013

Rugaciune saptamana 25 Feb - 4 Martie

Dumnezeu ne cheama sa fim alaturi cei aflati in suferinta si sa facem orice ne sta in putinta pentru a le alina suferinta. Daca ai astfel de oameni in viata ta, ajuta-i, fii langa ei si nu uita sa ii aduci in rugaciune in fata Domnului. Sa ne rugam ca Dumnezeu sa le aline durerile si sa ii ajute sa iasa biruitori din incercari.

Versetul zilei

Isus a răspuns: „Ce este cu neputintă la oameni, este cu putintă la Dumnezeu."

Luca 18:27

Sunday, 24 February 2013

Versetul zilei

Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi; și s'a rugat cu stăruintă să nu ploaie, și n'a plouat deloc în tară trei ani și șase luni.

Iacov 5:17

Saturday, 23 February 2013

Versetul zilei

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cît vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.

Iosua 1:5

Friday, 22 February 2013

Versetul zilei

Toate zilele celui nenorocit sînt rele, dar cel cu inima multămită are un ospătț necurmat.

Proverbe 15:15

Thursday, 21 February 2013

Versetul zilei

Căci așa vorbește Domnul oștirilor: Încă putină vreme, și voi clătina încă odată cerurile și pămîntul, marea și uscatul;

Hagai 2:6

Wednesday, 20 February 2013

Versetul zilei

Să nu-ti pizmuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul;  căci este o răsplată, și nu ți se va tăia nădejdea.

Proverbe 23:17-18

Tuesday, 19 February 2013

Versetul zilei

Fratilor, nu fiti copii la minte; ci, la răutate, fiti prunci; iar la minte, fiti oameni mari.

1 Corinteni 14:20

Monday, 18 February 2013

Rugaciune saptamana 18 - 25 Februarie

In saptmana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru smerenie. Un cuvant atat de folosit insa atat de greu de trait in adevar. Esti tu smerit(a)?

Versetul zilei

Dar eu, în nevinovătia mea, voi vedea Fata Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.

Psalmii 17:15

Sunday, 17 February 2013

Versetul zilei

Căci printr'o singură jertfă El a făcut desăvîrșiti pentru totdeauna pe cei ce sînt sfinti.

Evrei 10:14

Saturday, 16 February 2013

Versetul zilei

Dar eu sînt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sînt plin de cunoștinta dreptătii și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui, și lui Israel păcatul lui.

Mica 3:8

Friday, 15 February 2013

Versetul zilei

Cînd Se va arăta Hristos, viata voastră, atunci vă veti arăta și voi împreună cu El în slavă.

Coloseni 3:4

Thursday, 14 February 2013

Versetul zilei

Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiti pentrucă faceti binele decît pentrucă faceti răul!

1 Petru 3:17

Wednesday, 13 February 2013

Versetul zilei

Moartea și viata sînt în puterea limbii; oricine o iubește, îi va mînca roadele.

Proverbe 18:21

Tuesday, 12 February 2013

Versetul zilei

Dar voi, prea iubitilor, ziditi-vă sufletește pe credinta voastră prea sfîntă, rugati-vă prin Duhul Sfînt,  tineti-vă în dragostea lui Dumnezeu, și așteptati îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viata vecinică.

Iuda 1:20-21

Monday, 11 February 2013

Versetul zilei

Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sînt o scîrbă: nesupuși, și netrebnici pentru orice faptă bună.

Tit 1:16

Sunday, 10 February 2013

Versetul zilei

Luati seama dar, fratilor, ca niciunul dintre voi să n'aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.

Evrei 3:12

Saturday, 9 February 2013

Versetul zilei

Întelege ce-ti spun; Domnul îti va da pricepere în toate lucrurile.

2 Timotei 2:7

Friday, 8 February 2013

Versetul zilei

Dacă sîntem necredincioși, totuși El rămîne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.

2 Timotei 2:13

Thursday, 7 February 2013

Versetul zilei

Ei erau uimiti peste măsură de mult, și ziceau: „Toate le face de minune; chiar și pe surzi îi face să audă, și pe muti să vorbească."

Marcu 7:37

Wednesday, 6 February 2013

Versetul zilei

Tot ce voiti să vă facă vouă oamenii, faceti-le și voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea și Proorocii.

Matei 7:12

Tuesday, 5 February 2013

Versetul zilei

„Fătarnicilor", i-a răspuns Domnul; oare în ziua Sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul dela iesle, și-l duce de-l adapă?

Luca 13:15

Monday, 4 February 2013

Rugaciune saptamana 4 - 13 Ianuarie

Astazi am vazut urmatorul mesaj pe Facebook, pe pagina pastorului Florin Ianovici. Haideti sa ne rugam pentru Alexandru, fie ca Domnul sa se indure de el. 
 "Nu l-am cunoscut pe Alexandru dar l-am vazut aseara la spitalul de chirurgie plastica. A fost adus in urma in urma unui accident prin electrocutare. O imagine cutremuratoare, cum rar mi-a fost dat sa vad.

Mama lui se ghemuise de durere si epuizare pe un scaun in holul de asteptare. Bunica imi spunea printre lacrimi ca Aexandru mai venea pe la adunare din cand in cand. Nu s-a botezat pentru ca nu se simtea pregatit.

Cand a fost adus la spital a spus personalului medical ca vede doua porti: a iadului si a raiului si ca nu vrea sa intre pe poarta iadului. Acum este in coma indusa iar noua ne raman tacerile chinuite si suferinta unei neputinte care sfasie.

Am stat in fata unui tanar de 19 ani ars in proportie de 95% care isi traieste ultimile clipe. Ma gandeam, rugandu-ma, la un singur cuvant: "aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă." Imi doresc ca Dumnezeu sa aiba mila de el.

In toiul vietii umbra mortii stie sa se furiseze si sa isi ia plata. Daca am trai in neprihanire ar pleca cu mana goala.

Sa avem grija ce facem cu viata noastra! Sa traim astfel incat sa lasam in urma noastra certitudini, nu intrebari dureroase.

E o zi de luni, e inceput de saptamana, e o indurarea noua a lui Dumnezeu pentru orice suflet. Fii intelept si foloseste bine timpul pe care Tatal ceresc ti l-a daruit!

In fond cine stie cat ne-a mai ramas?"

Versetul zilei

Cine, în adevăr, poate să mănînce și să se bucure fără El?

Eclesiastul 2:25

Sunday, 3 February 2013

Versetul zilei

Căutati pe Domnul și sprijinul Lui, căutati necurmat Fata Lui!

1 Cronici 16:11

Saturday, 2 February 2013

Versetul zilei

Voia lui Dumnezeu este sfintirea voastră: să vă feriti de curvie;

1 Tesaloniceni 4:3

Friday, 1 February 2013

Versetul zilei

Iată, Eu vin ca un hot. Ferice de celce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să i se vadă rușinea!

Apocalipsa 16:15

Thursday, 31 January 2013

Versetul zilei

Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face roadă bună, este tăiat și aruncat în foc.

Luca 3:9

Wednesday, 30 January 2013

Versetul zilei

Astfel dar, prea iubitilor, după cum totdeauna ati fost ascultători, duceti pînă la capăt mîntuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai cînd sînt eu de fată, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.

Filipeni 2:12

Tuesday, 29 January 2013

Versetul zilei

Cine îngrijește de un smochin va mînca din rodul lui,
și cine-și păzește stăpînul va fi prețuit.

Proverbe 27:18

Monday, 28 January 2013

Rugaciune saptamana 28 Ian - 4 Feb

In saptamana care urmeaza va propun sa aducem o jertfa de multumire Domnului, pentru familiile noastre. Nu e intotdeauna usor, pentru ca de cele mai multe ori parintii sau fratii nostri ne ranesc cel mai mult. De la ei avem asteptari mari si atunci cand ne dezamagesc durerea este mare. Insa am fost pusi in aceste familii cu un scop, pentru a ne forma caracterul si pentru a fi un sprijin. Haideti sa multumim Domnului pentru aceasta, oricat de greu ne-ar fi.

Versetul zilei

Dacă vei uita pe Domnul, Dumnezeul tău, și vei merge după alti dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărît azi că veti peri.

Deuteronomul 8:19

Sunday, 27 January 2013

Versetul zilei

Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineată și izbăvirea noastră la vreme de nevoie!

Isaia 33:2

Saturday, 26 January 2013

Versetul zilei

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, și le-a zis: Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuș, să-și ia crucea, și să Mă urmeze.

Marcu 8:34

Friday, 25 January 2013

Versetul zilei

Rămîneti dar tari, și nu vă plecati iarăș supt jugul robiei.

Galateni 5:1

Thursday, 24 January 2013

Versetul zilei

Căci Amalecitii și Cananitii sînt înaintea voastră, și veti cădea uciși de sabie; odată ce v'ati abătut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi.

Numeri 14:43

Wednesday, 23 January 2013

Versetul zilei

Dacă deci ati înviat împreună cu Hristos, să umblati după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.

Coloseni 3:1

Tuesday, 22 January 2013

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe celce are o cumpănă nedreaptă și greutăti strîmbe în sac?

Mica 6:11

Monday, 21 January 2013

Rugaciune saptamana 21 - 28 Ianuarie

In saptamana care urmeaza, haideti sa sprijinim in rugaciune sufletele cazute, care au nevoie de iertarea si mantuirea lui Dumnezeu. Sa ne rugam si pentru pocainta noastra, sa fim un exemplu bun de urmat.

Versetul zilei

Și însuș Domnul nostru Isus Hristos, și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat, prin harul Său, o mîngîiere vecinică și o bună nădejde, să vă mîngîie inimile, și să vă întărească în orice lucru și cuvînt bun!

2 Tesaloniceni 2:16-17

Sunday, 20 January 2013

Versetul zilei

Dacă zici: „Ah! n'am știut!" … Crezi că nu vede Celce cîntărește inimile
și Celce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?  

Proverbe 24:12

Saturday, 19 January 2013

Versetul zilei

Recunoaște dar în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră un om pe copilul lui.

Deuteronomul 8:5

Friday, 18 January 2013

Versetul zilei

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s'au dus: iată că toate lucrurile s'au făcut noi.

2 Corinteni 5:17

Thursday, 17 January 2013

Versetul zilei

și Azaria s'a dus înaintea lui Asa, și i-a zis: „Ascultati-mă, Asa, și tot Iuda și Beniamin! Domnul este cu voi cînd sînteti cu El; dacă-L căutati, Îl veti găsi; iar dacă-L părăsiti, și El vă va părăsi.

2 Cronici 15:2

Wednesday, 16 January 2013

Versetul zilei

Atunci Domnul a zis lui Moise: Pînă cînd aveti de gînd să nu păziti poruncile și legile Mele?

Exodul 16:28

Monday, 14 January 2013

Rugaciune saptamana 14 - 21 Ianuarie

Pentru saptamana aceasta, motivul este propus de voi:

Sa ne rugam Domnului Dumnezeu pentru o schimbare interioara pe care poate ca o asteptam demult sau la care inca mai avem de lucrat; fiecare avem asteptari de la noi insine, dar de multe ori nu reusim sa le punem si in practica. De aceea sa ne rugam pentru acea schimbare a fiintei noastre prin care putem fi de folos atat noua cat si celor din jur. Si Dumnezeu, prin Duhul Sau cel sfant sa ne ajute in acest proces.

Versetul zilei

Inima voastră să fie în totul a Domnului, Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmati legile Lui și să păziti poruncile Lui.

1 Imparati 8:61

Sunday, 13 January 2013

Versetul zilei

Voi aveti totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpîniri.

Coloseni 2:10

Saturday, 12 January 2013

Versetul zilei

Domnu îndreaptă pașii omului,
dar ce întelege omul din calea sa?

Proverbe 20:24

Friday, 11 January 2013

Versetul zilei

Cel ce sufere are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de Cel Atot puternic.

Iov 6:14

Thursday, 10 January 2013

Versetul zilei

Încredintează-ti soarta în mîna Domnului, încrede-te în El, și El va lucra.

Psalmi 37:5

Wednesday, 9 January 2013

Versetul zilei

Poate că dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gînd să i-l fac, se vor întoarce fiecare dela calea lor cea rea, și le voi ierta astfel nelegiuirea și păcatul.

Ieremia 36:3

Tuesday, 8 January 2013

Versetul zilei

Cine este întelept, să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput, să le înteleagă! Căci căile Domnului sînt drepte; și cei drepti umblă pe ele, dar cei răzvrătiti cad pe ele.

Osea 14:9

Monday, 7 January 2013

Rugaciune saptamana 7 - 14 Ianuarie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru intelepciunea. Pentru a putea separa ce e bun in viata noastra de ceea ce ne face rau si ne indeparteaza de Dumnezeu.

Versetul zilei

Domnul întărește pașii omului, cînd Îi place calea lui; dacă se întîmplă să cadă, nu este doborît de tot, căci Domnul îl apucă de mînă.

Psalmi 37:23-24

Sunday, 6 January 2013

Versetul zilei

Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineată și izbăvirea noastră la vreme de nevoie!

Isaia 33:2

Saturday, 5 January 2013

Versetul zilei

Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu: asprime fată de ceice au căzut, și bunătate fată de tine, dacă nu încetezi să rămîi în bunătatea aceasta; altmintrelea, vei fi tăiat și tu.


Romani 11:22

Friday, 4 January 2013

Versetul zilei

Deci, dacă Eu, Domnul și Învătătorul vostru, v'am spălat picioarele, și voi sînteti datori să vă spălati picioarele unii altora.

Ioan 13:14

Thursday, 3 January 2013

Versetul zilei

Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am vointa să fac binele, dar n'am puterea să-l fac. Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac!

Romani 7:18-19

Wednesday, 2 January 2013

Versetul zilei

Cu ce voi întîmpina pe Domnul, și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întîmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an?

Mica 6:6

Tuesday, 1 January 2013

Versetul zilei

Așa dar, fratilor, rămîneti tari, și tineti învătăturile, pe cari le-ati primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.

2 Tesaloniceni 2:15