Friday, 31 January 2014

Versetul zilei

De aceea și poate să mîntuiască în chip desăvîrșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentrucă trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. 

Evrei 7:25

Thursday, 30 January 2014

Versetul zilei

Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. 

Proverbe 27:19

Wednesday, 29 January 2014

Versetul zilei

Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăș! Fă să strălucească Fața Ta, și vom fi scăpați! 


Psalmii 80:19

Tuesday, 28 January 2014

Versetul zilei

Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfîntul lui Israel: «Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos, și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! 

Isaia 48:17

Monday, 27 January 2014

Versetul zilei

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S'a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

Evrei 8:1

Saturday, 25 January 2014

Versetul zilei

Cine zice: „Îl cunosc", și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el. 

1 Ioan 2:4

Friday, 24 January 2014

Versetul zilei

Sămănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă ploaie mîntuire. 

Osea 10:12

Thursday, 23 January 2014

Versetul zilei

Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteți supt Lege, ci supt har. 

Romani 6:14 

Tuesday, 21 January 2014

Versetul zilei

„Cu ce voi întîmpina pe Domnul, și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întîmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? 

Mica 6:6 

Monday, 20 January 2014

Versetul zilei

Religiunea curată și neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor, și să ne păzim neîntinați de lume. 

Iacov 1:27

Sunday, 19 January 2014

Versetul zilei

Nu Te mînia prea mult, Doamne, și nu-Ți aduce aminte în veci de nelegiuire! Privește dar, spre noi, căci toți sîntem poporul Tău. 

Isaia 64:9

Saturday, 18 January 2014

Versetul zilei

Dacă ați fi știut ce însemnează: «Milă voiesc, iar nu jertfe,» n'ați fi osîndit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului." 

Matei 12:7-8

Friday, 17 January 2014

Versetul zilei

Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul! El este ajutorul și scutul lor. 

Psalmii 115:11

Thursday, 16 January 2014

Versetul zilei

Căci Cel ce sfințește și cei ce sînt sfințiți, sînt dintr'unul. De aceea, Lui nu-I este rușine să-i numească „frați" 

Evrei 2:11

Wednesday, 15 January 2014

Versetul zilei

Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pîne, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. 

Proverbe 12:11

Tuesday, 14 January 2014

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, cînd strig către Tine, și cînd îmi ridic mînile spre locașul Tău cel Sfînt. 

Psalmii 28:2

Saturday, 11 January 2014

Versetul zilei

„Ție îți poruncesc", a zis El slăbănogului, – „scoală-te, ridică-ți patul, și du-te acasă." 

Marcu 2:11

Friday, 10 January 2014

Versetul zilei

Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmii 136:26

Thursday, 9 January 2014

Versetul zilei

Dumnezeu, în adevăr, n'a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El. 

Ioan 3:17

Wednesday, 8 January 2014

Versetul zilei

Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pămînt nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute, și nimănui nu-i vor mai veni în minte. 

Isaia 65:17

Tuesday, 7 January 2014

Versetul zilei

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gît, scrie-le pe tăblița inimii tale. 

Proverbe 3:3

Monday, 6 January 2014

Versetul zilei

Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 

2 Corinteni 3:17

Sunday, 5 January 2014

Versetul zilei

Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpînește. 

Proverbe 29:11

Saturday, 4 January 2014

Versetul zilei

După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. 

Iacov 2:26

Friday, 3 January 2014

Versetul zilei

Pentrucă nu cei ce aud Legea, sînt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiți neprihăniți. 

Romani 2:13

Thursday, 2 January 2014

Versetul zilei

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar și gîndul veciniciei, măcarcă omul nu poate cuprinde, dela început pînă la sfîrșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. 

Eclesiastul 3:11 

Wednesday, 1 January 2014

Versetul zilei

Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 

Coloseni 2:8
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator