Tuesday, 31 May 2016

Versetul zilei

Totuşi, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul şi stăruie multă vreme în el, eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El. 

Ecclesiast, 8:12

Monday, 30 May 2016

Versetul zilei

Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia, 

Proverbe, 25:9

Sunday, 29 May 2016

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a mântuit, du-te în pace." 

Luca, 8:48

Saturday, 28 May 2016

Versetul zilei

Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. 

Psalmi, 16:8

Friday, 27 May 2016

Versetul zilei

să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăţia şi slava Sa. 

1 Tesaloniceni, 2:12

Thursday, 26 May 2016

Versetul zilei

Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină. 

Luca, 8:17

Wednesday, 25 May 2016

Versetul zilei

Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. 

Apocalipsa, 3:5

Monday, 23 May 2016

Versetul zilei

Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el nesocoteşte cuvintele tale înţelepte. 

Proverbe, 23:9

Sunday, 22 May 2016

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei, 5:8

Saturday, 21 May 2016

Versetul zilei

Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!" 

Marcu, 10:45

Friday, 20 May 2016

Versetul zilei

Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi sămânţa ta." 

Romani, 4:18

Thursday, 19 May 2016

Versetul zilei

Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile. 

Psalmi, 93:5

Wednesday, 18 May 2016

Versetul zilei

Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite: şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt. 

Ecclesiast, 6:9

Tuesday, 17 May 2016

Versrtul zilei

De aceea şi Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 

Luca, 11:9

Monday, 16 May 2016

Versetul zilei

Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi şi încă pe fraţi! 

1 Corinteni, 6:8

Sunday, 15 May 2016

Versetul zilei

Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei, 

Psalmi, 10:17

Saturday, 14 May 2016

Versetul zilei

Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi. 

Ioan, 17:11

Friday, 13 May 2016

Versetul zilei

Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire. 

Matei, 11:6

Thursday, 12 May 2016

Versetul zilei

Să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui, şi să te temi de El. 

Deuteronom, 8:6

Wednesday, 11 May 2016

Versetul zilei

El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră. 

Marcu, 7:9

Tuesday, 10 May 2016

Versetul zilei

Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. 

Proverbe, 14:8

Monday, 9 May 2016

Versetul zilei

El şi-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel; şi dintre toţi împăraţii lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. 

2 Imparati, 18:5

Sunday, 8 May 2016

Versetul zilei

David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. 

1 Samuel, 30:6

Saturday, 7 May 2016

Versetul zilei

În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 

Efeseni, 3:12

Friday, 6 May 2016

Versetul zilei

Adu-ţi aminte, te rog: care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi? 

Iov, 4:7

Thursday, 5 May 2016

Versetul zilei

Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre! 

Psalmi, 33:3

Wednesday, 4 May 2016

Versetul zilei

Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. 

2 Samuel, 7:22

Tuesday, 3 May 2016

Versetul zilei

Atunci Isus le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." Şi se mirau foarte mult de El. 

Marcu, 12:17

Monday, 2 May 2016

Versetul zilei

Glasul Domnului strigă cetăţii, şi omul înţelept se teme de Numele Tău: „Ascultaţi pedeapsa şi pe Cel ce o trimite! 

Mica, 6:9

Sunday, 1 May 2016

Versetul zilei

Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. 

Ioan, 20:31

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator