Monday, 28 December 2020

Versetul zilei

Isus le-a zis: „Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul; cine umblă în întuneric nu știe unde merge. 

Ioan 12:35

Sunday, 27 December 2020

Versetul zilei

Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: „Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților, și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!" 

Daniel 2:47

Saturday, 26 December 2020

Versetul zilei

Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. 

Isaia 53:4

Tuesday, 22 December 2020

Versetul zilei

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. 

Coloseni 4:6

Sunday, 20 December 2020

Versetul zilei

Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

Galateni 2:21

Thursday, 17 December 2020

Versetul zilei

Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. 

Proverbe 25:11

Tuesday, 15 December 2020

Versetul zilei

Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. 

Fapte 15:11

Saturday, 12 December 2020

Versetul zilei

Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. 

Psalmi 18:28

Wednesday, 9 December 2020

Versetul zilei

Dar Eu vă spun că Ilie a și venit, și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el." 

Marcu 9:13

Tuesday, 8 December 2020

Versetul zilei

În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. 

Evrei 2:5 

Friday, 4 December 2020

Versetul zilei

Eu, Înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. 

Proverbe 8:12

Thursday, 3 December 2020

Versetul zilei

pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. 

1 Petru 1:9

Wednesday, 2 December 2020

Versetul zilei

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

Iacov 1:12

Monday, 30 November 2020

Versetul zilei

Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. 

1 Tesaloniceni 2:3

Saturday, 28 November 2020

Versetul zilei

Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. 

Fapte 3:16

Thursday, 26 November 2020

Versetul zilei

Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. 

Psalmi 29:1

Tuesday, 24 November 2020

Versetul zilei

Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul, și Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. 

Isaia 64:8

Monday, 23 November 2020

Versetul zilei

Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de Numele Tău. 

Psalmi 61:5

Thursday, 19 November 2020

Versetul zilei

Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 

1 Tesaloniceni 4:7

Wednesday, 18 November 2020

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Monday, 16 November 2020

Versetul zilei

Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat! 

Daniel 3:18

Sunday, 15 November 2020

Versetul zilei

Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă! 

Proverbe 17:1

Saturday, 14 November 2020

Versetul zilei

Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui. „Ci du-te", i-a zis El, „de te arată preotului și adu pentru curățarea ta ce a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei." 

Luca 5:14

Friday, 13 November 2020

Versetul zilei

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. 

Matei 4:1

Thursday, 12 November 2020

Versetul zilei

El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. 

Mica 7.19

Tuesday, 10 November 2020

Versetul zilei

 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 1 Ioan 2:2

Monday, 9 November 2020

Versetul zilei

El va păzi pașii preaiubiților Lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric; căci omul nu va birui prin putere. 

1 Samuel 2:9

Sunday, 8 November 2020

Versetul zilei

„Cine este acest Împărat al slavei?" – Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. 

Psalmi 24:8

Thursday, 5 November 2020

Versetul zilei

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 

1 Corinteni 3:7

Wednesday, 4 November 2020

Versetul zilei

Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. 

Isaia 46:9

Tuesday, 3 November 2020

Versetul zilei

Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. 

Luca 10:20

Monday, 2 November 2020

Versetul zilei

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! 

Psalmi 18:2

Wednesday, 28 October 2020

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. 

Efeseni 4:6

Tuesday, 27 October 2020

Versetul zilei

Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine. 

Romani 12:9

Saturday, 24 October 2020

Versetul zilei

Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. 

Ioan 6:15

Monday, 19 October 2020

Versetul zilei

țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 

Iuda 1:21

Saturday, 17 October 2020

Versetul zilei

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmi 130:3

Friday, 16 October 2020

Versetul zilei

Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. 

Țefania 2:3

Thursday, 15 October 2020

Versetul zilei

Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții! 

2 Ioan 1:5

Tuesday, 13 October 2020

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 

Psalmi 139:4

Thursday, 8 October 2020

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Wednesday, 7 October 2020

Verdetul zilei

Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. 

Filipeni 2:4

Tuesday, 6 October 2020

Versetul zilei

Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 

Efeseni 5:1

Monday, 5 October 2020

Versetul zilei

Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 

Romani 4:2

Saturday, 3 October 2020

Versetul zilei

Eu, Eu vă mângâi. Dar cine ești tu, ca să te temi de omul cel muritor, și de fiul omului, care trece ca iarba, 

Isaia 51:12

Thursday, 1 October 2020

Versetul zilei

Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. 

2 Ioan 1:6

Monday, 28 September 2020

Versetul zilei

Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. 

Proverbe 10:3

Sunday, 27 September 2020

Versetul zilei

Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește Legea, ca să fiți ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morți; și aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. 

Romani 7:4

Saturday, 26 September 2020

Versetul zilei

Și le zicea: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului." 

Luca 6:5

Tuesday, 22 September 2020

Versetul zilei

Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: „Veți auzi cu urechile voastre, și nu veți înțelege; veți privi cu ochii voștri, și nu veți vedea. 

Matei 13:14

Monday, 21 September 2020

Versetul zilei

Și din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați." 

Luca 9:35

Friday, 18 September 2020

Versetul zilei

Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. 

Ioan 8:9

Thursday, 17 September 2020

Versetul zilei

Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 

1 Tesaloniceni 4:6

Wednesday, 16 September 2020

Versetul zilei

Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. 

Eclesiastul 4:5

Tuesday, 15 September 2020

Versetul zilei

Nu mânca pâinea celui pizmaș și nu pofti mâncărurile lui alese, 

Proverbe 23:6

Monday, 14 September 2020

Versetul zilei

Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul! 

Psalmi 134:2

Saturday, 12 September 2020

Versetul zilei

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

Evrei 8:1

Wednesday, 9 September 2020

Versetul zilei

Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? 

Mica 6:6

Monday, 7 September 2020

Versetul zilei

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. 

1 Petru 2:15

Thursday, 3 September 2020

Versetul zilei

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. 

Proverbe 20:1

Wednesday, 2 September 2020

Versetul zilei

Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. 

Luca 10:20

Tuesday, 1 September 2020

Versetul zilei

Și-i învăța și zicea: „Oare nu este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile"? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari." 

Marcu 11:17

Monday, 31 August 2020

Versetul zilei

Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. 

1 Timotei 4:7

Friday, 28 August 2020

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 

Ioan 14:6

Tuesday, 25 August 2020

Versetul zilei

Dar Isus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!" 

Marcu 5:36

Monday, 24 August 2020

Versetul zilei

Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. 

Psalmi 34:1

Thursday, 20 August 2020

Versetul zilei

ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 

Filipeni 1:10

Tuesday, 18 August 2020

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? 

Galateni 3:5

Monday, 17 August 2020

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Saturday, 15 August 2020

Versetul zilei

N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. 

Marcu 6:5

Friday, 14 August 2020

Versetul zilei

Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. 

Proverbe 10:2

Tuesday, 11 August 2020

Versetul zilei

Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, Eu izbăvesc pe poporul Meu din țara de la răsărit și din țara de la asfințitul soarelui. 

Zaharia 8:7

Monday, 10 August 2020

Versetul zilei

Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 

Filipeni 3:1

Saturday, 8 August 2020

Versetul zilei

Dar acum, am fost izbăviți de Lege și suntem morți față de Legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. 

Romani 7:6

Friday, 7 August 2020

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Wednesday, 5 August 2020

Versetul zilei

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. 

Proverbe 16:1

Tuesday, 4 August 2020

Versetul zilei

Doamne, către Tine strig, Stânca mea! Nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se coboară în groapă. 

Psalmi 28:1

Friday, 31 July 2020

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare." 

Luca 7:9

Wednesday, 29 July 2020

Versetul zilei

Dumnezeu a auzit gemetele lor și Și-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. 

Exod 2:24

Tuesday, 28 July 2020

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. 

Evrei 2:1

Saturday, 25 July 2020

Versetul zilei

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. 

Romani 6:4

Friday, 24 July 2020

Versetul zilei

Și Isus i-a zis: „Capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit." 

Luca 18:42

Thursday, 23 July 2020

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Monday, 20 July 2020

Versrtul zilei

Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă, în dreptatea Ta! 

Psalmi 31:1

Saturday, 18 July 2020

Versetul zilei

Și iarăși: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. 

Evrei 1:10

Friday, 17 July 2020

Versetul zilei

Domnul să te binecuvânteze din Sion, El, care a făcut cerurile și pământul! 

Psalmi 134:3

Wednesday, 15 July 2020

Versetul zilei

Îndurarea, pacea și  dragostea să vă fie înmulțite. 

Iuda 1:2

Tuesday, 14 July 2020

Versetul zilei

„Veniți să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. 

Osea 6:1

Monday, 13 July 2020

Versetul zilei

Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. 

Coloseni 4:2

Saturday, 11 July 2020

Versetul zilei

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. 

1 Petru 2:15

Wednesday, 8 July 2020

Versetul zilei

Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură: 

Proverbe 30:32

Saturday, 4 July 2020

Versetul zilei

Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică? 

Psalmi 27:1

Wednesday, 1 July 2020

Versetul zilei

Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. 

Romani 16:18

Tuesday, 30 June 2020

Versetul zilei

pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. 

1 Timotei 4:5

Monday, 29 June 2020

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești." 

Luca 4:8

Sunday, 28 June 2020

Versetul zilei

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. 

Proverbe 16:1

Saturday, 27 June 2020

Versetul zilei

Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 

2 Petru 2:19

Friday, 26 June 2020

Versetul zilei

Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. 

Psalmi 46:1

Thursday, 25 June 2020

Versetul zilei

Dar, când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, în față, căci era de osândit. 

Galateni 2:11

Wednesday, 24 June 2020

Versetul zilei

Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată Legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 

Iosua 1:7

Tuesday, 23 June 2020

Versetul zilei

Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru 1:5

Monday, 22 June 2020

Versetul zilei

Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale"? 

Evrei 1:13

Saturday, 20 June 2020

Versetul zilei

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu." 

Faptele Apostolilor 8:37

Friday, 19 June 2020

Verasetul zilei

Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva, și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. 

Proverbe 19:2

Thursday, 18 June 2020

Versetul zilei

Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 

1 Ioan 2:6

Monday, 15 June 2020

Versetul zilei

Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? 

Proverbe 8:1

Friday, 12 June 2020

Versetul zilei

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. 

Psalmi 127:1

Tuesday, 9 June 2020

Versetul zilei

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 

Ioan 3:16

Monday, 8 June 2020

Versetul zilei

Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și i s-a socotit ca neprihănire"; și el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu." 

Iacov 2:23

Saturday, 6 June 2020

Versetul zilei

Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! 

2 Ioan 1:7

Friday, 5 June 2020

Versetul zilei

Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești." 

Geneza 4:7

Thursday, 4 June 2020

Versetul zilei

El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, 

Evrei 1:3

Wednesday, 3 June 2020

Versetul zilei

Petru I-a zis: „Chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea." 

Marcu 14:29

Tuesday, 2 June 2020

Versetul zilei

Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. 

1 Petru 2:16

Saturday, 30 May 2020

Versetul zilei

Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre 

Efeseni 2:1

Friday, 29 May 2020

Versetul zilei

Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, 

1 Petru 2:13

Thursday, 28 May 2020

Versetul zilei

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. 

Evrei 4:1

Tuesday, 26 May 2020

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:1

Monday, 25 May 2020

Versetul zilei

De atunci Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: „Dacă dai drumul Omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului." 

Ioan 19:12

Saturday, 23 May 2020

Versetul zilei

Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 

1 Petru 3:3

Friday, 22 May 2020

Versetul zilei

Cine iubește certarea, iubește știința; dar cine urăște mustrarea este prost. 

Proverbe 12:1

Thursday, 21 May 2020

Versetul zilei

Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. 

Iacov 1:4

Tuesday, 19 May 2020

Versetul zilei

Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. 

Efeseni 2:13

Sunday, 17 May 2020

Versetul zilei

Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel; 

Romani 9:6

Thursday, 14 May 2020

Versetul zilei

Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?" Dar ei tăceau. 

Marcu 3:4

Tuesday, 12 May 2020

Versetul zilei

Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. 

Proverbe 29:11

Monday, 11 May 2020

Versetul zilei

El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. 

2 Corinteni 1:22

Sunday, 10 May 2020

Versetul zilei

Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. 

Luca 10:20

Friday, 8 May 2020

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul! Lăudați Numele Domnului, lăudați-L, robi ai Domnului, 

Psalmi 135:1

Thursday, 7 May 2020

Versetul zilei

Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 

Mica 6:8

Wednesday, 6 May 2020

Versetul zilei

„Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, 

1 Petru 3:10

Tuesday, 5 May 2020

Versetul zilei

Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. 

Proverbe 14:8  

Monday, 4 May 2020

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi 125:1

Sunday, 3 May 2020

Versetul zilei

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 

1 Ioan 1:9

Tuesday, 28 April 2020

Versetul zilei

Adu-Ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta; căci sunt veșnice. 

Psalmi 25:6

Monday, 27 April 2020

Versetul zilei

Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar, și nuiaua pentru spinarea nebunilor. 

Proverbe 26:3

Sunday, 26 April 2020

Versetul zilei

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul! 

Matei 5:5

Saturday, 25 April 2020

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmi 1:1

Friday, 24 April 2020

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda 1:9

Wednesday, 22 April 2020

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 

Romani 8:2

Monday, 20 April 2020

Versetul zilei

Căci zic: „Îndurarea are temelii veșnice! Tare ca cerurile este credincioșia Ta!" 

Psalmi 89:2

Sunday, 19 April 2020

Versetul zilei

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. 

Isaia 53:5

Saturday, 18 April 2020

Versetul zilei

Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 

Ioan 1:3

Thursday, 16 April 2020

Versetul zilei

Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slava Lui ține în veci. 

Psalmi 111:10

Monday, 13 April 2020

Versetul zilei

El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. 

Evrei 5:2

Sunday, 12 April 2020

Versetul zilei

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 

1 Ioan 5:1

Saturday, 11 April 2020

Versetul zilei

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! 

Psalmi 18:2

Wednesday, 8 April 2020

Versetul zilei

Ei zic lemnului: „Tu ești tatăl meu!", și pietrei: „Tu mi-ai dat viața!" Căci ei Îmi întorc spatele și nu se uită la Mine. Dar când sunt în nenorocire, zic: „Scoală-Te și scapă-ne!" 

Ieremia 2:27

Tuesday, 7 April 2020

Versetul zilei

Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 

Iuda 1:17

Monday, 6 April 2020

Versetul zilei

pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, 

Filipeni 2:10

Sunday, 5 April 2020

Versetul zilei

Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. 

Romani 9:8

Saturday, 4 April 2020

Versetul zilei

A face dreptate și judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. 

Proverbe 21:3

Wednesday, 1 April 2020

Versetul zilei

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. 

Proverbe 20:1

Monday, 30 March 2020

Versetul zilei

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

Evrei 8:1

Sunday, 29 March 2020

Versetul zilei

Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? 

Mica 6:7

Thursday, 26 March 2020

Versetul zilei

Eli a luat din nou cuvântul și a zis: „Du-te în pace, și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o!" 

1 Samuel 1:17

Tuesday, 24 March 2020

Versetul zilei

Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la fața omului. 

Iacov 2:1

Monday, 23 March 2020

Versetul zilei

Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. 

Iuda 1:2

Sunday, 22 March 2020

Versetul zilei

Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. 

Luca 15:1

Thursday, 19 March 2020

Versetul zilei

Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. 

Proverbe 14:6

Wednesday, 18 March 2020

Versetul zilei

Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții. 

Efeseni 6:18

Tuesday, 17 March 2020

Versetul zilei

Atunci Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu șezi să mă judeci după Lege, și poruncești să mă lovească, împotriva Legii!" 

Faptele Apostolilor 23:3

Sunday, 15 March 2020

Versetul zilei

Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. 

Psalmi 145:3

Friday, 13 March 2020

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. 

Efeseni 4:6

Wednesday, 11 March 2020

Versetul zilei

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 

Romani 8:1

Tuesday, 10 March 2020

Versetul zilei

Pune-ți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac! 

Psalmi 131:3

Monday, 9 March 2020

Versetul zilei

Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată Legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 

Iosua 1:7

Friday, 6 March 2020

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru 4:8

Thursday, 5 March 2020

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:1

Wednesday, 4 March 2020

Versetul zilei

Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine și să zic: „Cine este Domnul?" Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert Numele Dumnezeului meu. 

Proverbe 30:9

Tuesday, 3 March 2020

Versetul zilei

El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 

Coloseni 1:17

Sunday, 1 March 2020

Versetul zilei

Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. 

Psalmi 145:8

Saturday, 29 February 2020

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. 

Iacov 1:5

Friday, 28 February 2020

Versetul zilei

îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândești la el? Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă? 

Psalmi 8:4

Thursday, 27 February 2020

Versrtul zilei

Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 

1 Petru 4:16

Wednesday, 26 February 2020

Versetul zilei

Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. 

Eclesiastul 4:6

Tuesday, 25 February 2020

Versetul zilei

Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău cel sfânt. 

Iona 2:7

Monday, 24 February 2020

Versetul zilei

Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. 

Ioan 17:15

Sunday, 23 February 2020

Versetul zilei

El Se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția Numelui Domnului Dumnezeului Său: vor locui liniștiți, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului. 

Mica 5:4

Friday, 21 February 2020

Versetul zilei

Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. 

Proverbe 16:2

Thursday, 20 February 2020

Versetul zilei

De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. 

Evrei 6:1

Wednesday, 19 February 2020

Versetul zilei

Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt. 

Psalmi 7:17

Tuesday, 18 February 2020

Versetul zilei

Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur. 

2 Timotei 2:13

Monday, 17 February 2020

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Saturday, 15 February 2020

Versetul zilei

Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea: și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera". 

Luca 20:18

Friday, 14 February 2020

Versetul zilei

El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. 

2 Corinteni 1:22

Wednesday, 12 February 2020

Versetul zilei

Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. 

Proverbe 26:1

Tuesday, 11 February 2020

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Monday, 10 February 2020

Versrtul zilei

El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb, și acum văd." 

Ioan 9:25

Friday, 7 February 2020

Versetul zilei

Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, și în el nu este niciun prilej de poticnire. 

1 Ioan 2:10

Thursday, 6 February 2020

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru 4:8

Wednesday, 5 February 2020

Versetul zilei

În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

Romani 6:5

Tuesday, 4 February 2020

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu în Locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui! 

Psalmi 150:1

Monday, 3 February 2020

Versetul zilei

Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 

2 Ioan 1:8

Sunday, 2 February 2020

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, 

1 Timotei 2:5

Saturday, 1 February 2020

Versetul zilei

Învață-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău. 

Psalmi 86:11

Thursday, 30 January 2020

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc și ascuns; El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. 

Daniel 2:22

Wednesday, 29 January 2020

Versetul zilei

pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:5

Monday, 27 January 2020

Versetul zilei

Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. 

1 Timotei 4:7

Saturday, 25 January 2020

Versetul zilei

Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. 

Proverbe 26:20

Friday, 24 January 2020

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Thursday, 23 January 2020

Versetul zilei

Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine, în a căror inimă locuiește încrederea. 

Psalmi 84:5

Wednesday, 22 January 2020

Versetul zilei

Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. 

Faptele 3:19

Tuesday, 21 January 2020

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Sunday, 19 January 2020

Versetul zilei

Nebunului nu-i este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. 

Proverbe 18:2

Saturday, 18 January 2020

Versetul zilei

El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.

Coloseni 1:18

Friday, 17 January 2020

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. 

Proverbe 6:23

Thursday, 16 January 2020

Versetul zilei

Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 

Ioan 1:3

Wednesday, 15 January 2020

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși", dintre care cel dintâi sunt eu. 

1 Timotei 1:15

Monday, 13 January 2020

Versetul zilei

Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 

Coloseni 3:17

Friday, 10 January 2020

Versetul zilei

Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul; 

1 Petru 4:1

Thursday, 9 January 2020

Versetul zilei

Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. 

Iov 8:20

Wednesday, 8 January 2020

Versetul zilei

Apropiați-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru 2:4

Tuesday, 7 January 2020

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan 2:9

Monday, 6 January 2020

Versetul zilei

Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

Romani 5:1

Sunday, 5 January 2020

Versetul zilei

El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. 

Psalmi 146:6

Friday, 3 January 2020

Versetul zilei

Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și-ți zic: „Nu te teme de nimic, Eu îți vin în ajutor!" 

Isaia 41:13

Thursday, 2 January 2020

Versetul zilei

Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înțelepciune. 

Eclesiastul 10:10

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator