Monday, 28 December 2020

Versetul zilei

Isus le-a zis: „Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul; cine umblă în întuneric nu știe unde merge. 

Ioan 12:35

Sunday, 27 December 2020

Versetul zilei

Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: „Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților, și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!" 

Daniel 2:47

Saturday, 26 December 2020

Versetul zilei

Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. 

Isaia 53:4

Tuesday, 22 December 2020

Versetul zilei

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. 

Coloseni 4:6

Sunday, 20 December 2020

Versetul zilei

Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

Galateni 2:21

Thursday, 17 December 2020

Versetul zilei

Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. 

Proverbe 25:11

Tuesday, 15 December 2020

Versetul zilei

Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. 

Fapte 15:11

Saturday, 12 December 2020

Versetul zilei

Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. 

Psalmi 18:28

Wednesday, 9 December 2020

Versetul zilei

Dar Eu vă spun că Ilie a și venit, și ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el." 

Marcu 9:13

Tuesday, 8 December 2020

Versetul zilei

În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. 

Evrei 2:5 

Friday, 4 December 2020

Versetul zilei

Eu, Înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. 

Proverbe 8:12

Thursday, 3 December 2020

Versetul zilei

pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. 

1 Petru 1:9

Wednesday, 2 December 2020

Versetul zilei

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

Iacov 1:12
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator