Saturday, 28 February 2015

Versetul zilei

 Mulţi din norod au crezut în El şi ziceau: „Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut Omul acesta?" 

Ioan, 7:31

Friday, 27 February 2015

Versetul zilei

În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 

2 Petru, 2:1

Thursday, 26 February 2015

Versetul zilei

 Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an? 

Mica, 6:6

Wednesday, 25 February 2015

Versetul zilei

Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va câştiga El? 

Iov, 22:3 

Tuesday, 24 February 2015

Versetul zilei

Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre. 

Osea, 14:2

Monday, 23 February 2015

Versetul zilei

Şi Isus le-a zis: „Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viaţă sau a o pierde?" 

Luca, 6:9

Sunday, 22 February 2015

Versetul zilei

Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. 

Filipeni, 3:1 

Saturday, 21 February 2015

Versetul zilei

N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel. 

Iosua, 10:14

Friday, 20 February 2015

Versetul zilei

De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 

Matei, 7:3 

Thursday, 19 February 2015

Versetul zilei

Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om? 

Iov, 13:9 

Wednesday, 18 February 2015

Versetul zilei

Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 

1 Corinteni, 3:16

Tuesday, 17 February 2015

Versetul zilei

Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. 

Proverbe, 29:5

Monday, 16 February 2015

Versetul zilei

În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 

Efeseni, 3:12

Sunday, 15 February 2015

Versetul zilei

Isus le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor." 

Matei, 16:6 

Saturday, 14 February 2015

Versetul zilei

dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate. 

Iov, 8:6

Friday, 13 February 2015

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. 

Marcu, 7:7

Thursday, 12 February 2015

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale. 

Psalmi, 13:5

Wednesday, 11 February 2015

Versetul zilei

În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el. 

Mica, 4:1

Tuesday, 10 February 2015

Versetul zilei

„Încă puţină, foarte puţină vreme", şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. 

Evrei, 10:37

Monday, 9 February 2015

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan, 1:11

Sunday, 8 February 2015

Versetul zilei

Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. 

Proverbe, 14:8

Saturday, 7 February 2015

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 

Ioan, 11:25

Friday, 6 February 2015

Versetul zilei

Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. 

Psalmi, 143:2

Thursday, 5 February 2015

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are. 

Luca, 8:18

Wednesday, 4 February 2015

Versetul zilei

Când se toceşte fierul şi rămâne neascuţit, trebuie să-ţi îndoieşti puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înţelepciune. 

Ecclesiast, 10:10

Tuesday, 3 February 2015

Versetul zilei

După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare." 

Geneza, 15:1 - 

Monday, 2 February 2015

Versetul zilei

Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. 

1 Ioan, 3:10

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator