Tuesday, 30 June 2020

Versetul zilei

pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. 

1 Timotei 4:5

Monday, 29 June 2020

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești." 

Luca 4:8

Sunday, 28 June 2020

Versetul zilei

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. 

Proverbe 16:1

Saturday, 27 June 2020

Versetul zilei

Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 

2 Petru 2:19

Friday, 26 June 2020

Versetul zilei

Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. 

Psalmi 46:1

Thursday, 25 June 2020

Versetul zilei

Dar, când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, în față, căci era de osândit. 

Galateni 2:11

Wednesday, 24 June 2020

Versetul zilei

Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată Legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 

Iosua 1:7

Tuesday, 23 June 2020

Versetul zilei

Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru 1:5

Monday, 22 June 2020

Versetul zilei

Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale"? 

Evrei 1:13

Saturday, 20 June 2020

Versetul zilei

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu." 

Faptele Apostolilor 8:37

Friday, 19 June 2020

Verasetul zilei

Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva, și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. 

Proverbe 19:2

Thursday, 18 June 2020

Versetul zilei

Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 

1 Ioan 2:6

Monday, 15 June 2020

Versetul zilei

Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? 

Proverbe 8:1

Friday, 12 June 2020

Versetul zilei

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. 

Psalmi 127:1

Tuesday, 9 June 2020

Versetul zilei

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 

Ioan 3:16

Monday, 8 June 2020

Versetul zilei

Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și i s-a socotit ca neprihănire"; și el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu." 

Iacov 2:23

Saturday, 6 June 2020

Versetul zilei

Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! 

2 Ioan 1:7

Friday, 5 June 2020

Versetul zilei

Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești." 

Geneza 4:7

Thursday, 4 June 2020

Versetul zilei

El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, 

Evrei 1:3

Wednesday, 3 June 2020

Versetul zilei

Petru I-a zis: „Chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea." 

Marcu 14:29

Tuesday, 2 June 2020

Versetul zilei

Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. 

1 Petru 2:16

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator