Wednesday, 31 March 2021

Versetul zilei

Nu te grăbi să deschizi gura, și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, și tu, pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. 

Eclesiastul 5:2

Tuesday, 30 March 2021

Versetul zilei

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea, 

Efeseni 2:14

Monday, 29 March 2021

Versetul zilei

Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. 

Romani 5:5

Saturday, 27 March 2021

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Friday, 26 March 2021

Versetul zilei

Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 

Isaia 54:10

Wednesday, 24 March 2021

Versetul zilei

Adu-ți, dar, aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. 

Apocalipsa 2:5

Tuesday, 23 March 2021

Versetul zilei

Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. 

Isaia 53:4

Monday, 22 March 2021

Versetul zilei

De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, 

Evrei 6:1

Friday, 19 March 2021

Versetul zilei

Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine. 

1 Petru 4:19

Thursday, 18 March 2021

Versetul zilei

Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat! 

Daniel 3:18

Wednesday, 17 March 2021

Versetul zilei

Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 

1 Corinteni 10:12

Tuesday, 16 March 2021

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru 4:8

Friday, 12 March 2021

Versetul zilei

Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre 

Efeseni 2:1

Thursday, 11 March 2021

Versetul zilei

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 

1 Corinteni 4:7

Wednesday, 10 March 2021

Versetul zilei

Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:1

Tuesday, 9 March 2021

Versetul zilei

El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. 

Romani 4:20

Monday, 8 March 2021

Versetul zilei

Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, și atunci toate vă vor fi curate. 

Luca 11:41

Wednesday, 3 March 2021

Versetul zilei

Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă; căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea! 

Psalmi 25:5

Monday, 1 March 2021

Versetul zilei

Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. 

1 Petru 3:8
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator