Saturday, 29 April 2017

Versetul zilei

Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 

1 Corinteni, 6:12

Friday, 28 April 2017

Versetul zilei

Nu te grăbi să deschizi gura, şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, şi tu, pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. 

Ecclesiast, 5:2

Thursday, 27 April 2017

Versetul zilei

Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. 

Evrei, 3:4

Wednesday, 26 April 2017

Versetul zilei

Căci, dacă visele se nasc din mulţimea grijilor, prostia nebunului se cunoaşte din mulţimea cuvintelor. 

Ecclesiast, 5:3

Tuesday, 25 April 2017

Versetul zilei

Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? 

Mica, 6:7

Monday, 24 April 2017

Versetul zilei

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.

Ioan, 7:17 - 

Sunday, 23 April 2017

Versetul zilei

Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!" 

Marcu, 2:12

Saturday, 22 April 2017

Versetul zilei

Să nu rămână de ruşine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne Dumnezeul oştirilor! Să nu roşească de ruşine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel!

Psalmi, 69:6 -

Thursday, 20 April 2017

Versetul zilei

Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri. 

Romani, 2:1

Wednesday, 19 April 2017

Versetul zilei

„Din pricina puţinei voastre credinţe", le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo", şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. 

Matei, 17:20

Tuesday, 18 April 2017

Versetul zilei

Orice inimă trufaşă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. 

Proverbe, 16:5

Monday, 17 April 2017

Versetul zilei

Cuvintele înţelepţilor, ascultate în linişte, sunt mai de preţ decât strigătele unuia care stăpâneşte între nebuni. 

Ecclesiast, 9:17

Saturday, 15 April 2017

Versetul zilei

Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 

Romani, 5:2

Friday, 14 April 2017

Versetul zilei

„Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare" 

1 Petru, 3:10

Versetul zilei

„Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare" 

1 Petru, 3:10

Thursday, 13 April 2017

Versetul zilei

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! 

Matei, 5:5

Wednesday, 12 April 2017

Versetul zilei

Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne! 

Psalmi, 9:10

Tuesday, 11 April 2017

Versetul zilei

Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta; s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel, şi până la asfinţitul soarelui s-a trudit să-l scape. 

Daniel, 6:14

Monday, 10 April 2017

Versetul zilei

„Nimeni, Doamne", I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti." 

Ioan, 8:11

Sunday, 9 April 2017

Versetul zilei

Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. 

1 Corinteni, 5:7

Saturday, 8 April 2017

Versetul zilei

Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?" 

Luca, 18:8

Friday, 7 April 2017

Versetul zilei

Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!" 

Iona, 4:11

Thursday, 6 April 2017

Versetul zilei

Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 

Romani, 4:2

Wednesday, 5 April 2017

Versetul zilei

El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată. 

Psalmi, 15:5

Tuesday, 4 April 2017

Versetul zilei

Apoi a zis ucenicilor Săi: „Unde vă este credinţa?" Plini de spaimă şi de mirare, ei au zis unii către alţii: „Cine este Acesta de porunceşte chiar şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă?" 

Luca, 8:25  

Monday, 3 April 2017

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 

Mica, 7:18

Sunday, 2 April 2017

Versetul zilei

Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut. 

Iona, 3:10

Saturday, 1 April 2017

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator