Friday, 30 August 2019

Versetul zilei

Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. 

Psalmi 73:1

Thursday, 29 August 2019

Versetul zilei

Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. 

1 Petru 3:9

Tuesday, 27 August 2019

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:1

Saturday, 24 August 2019

Versetul zilei

Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înțelept, și el te va iubi! 

Proverbe 9:8

Friday, 23 August 2019

Versetul zilei

Și-i învăța și zicea: „Oare nu este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile"? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari." 

Marcu 11:17

Thursday, 22 August 2019

Versetul zilei

lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 

1 Corinteni 3:13

Wednesday, 21 August 2019

Versetul zilei

Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. 

Evrei 6:15

Tuesday, 20 August 2019

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi 125:1

Monday, 19 August 2019

Versetul zilei

Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. 

1 Timotei 1:8

Thursday, 15 August 2019

Versetul zilei

Toate își au vremea lor, și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. 

Eclesiastul 3:1

Wednesday, 14 August 2019

Versetul zilei

Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. 

Ioan 5:19

Tuesday, 13 August 2019

Versetul zilei

Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!" 

Marcu 15:4

Monday, 12 August 2019

Versetul zilei

Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare! 

Psalmi 130:7

Sunday, 11 August 2019

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. 

1 Petru 2:24

Friday, 9 August 2019

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Thursday, 8 August 2019

Versetul zilei

Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. 

Proverbe 11:2

Wednesday, 7 August 2019

Versetul zilei

Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 

1 Tesaloniceni 4:6

Tuesday, 6 August 2019

Versetul zilei

Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. 

Proverbe 26:11

Monday, 5 August 2019

Versetul zilei

Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?" 

Estera 4:14

Saturday, 3 August 2019

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani 10:4

Friday, 2 August 2019

Versetul zilei

Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: „Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca Neamurile, și nu ca iudeii, cum silești pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?" 

Galateni 2:14

Thursday, 1 August 2019

Versetul zilei

să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii.

Tit 3:2 

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator