Monday, 31 December 2018

Versetul zilei

Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn." Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă, 

1 Petru 3:15

Sunday, 30 December 2018

Versetul zilei

Rămâneți, dar, tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. 

Galateni 5:1

Friday, 28 December 2018

Versetul zilei

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmi 130:3

Wednesday, 26 December 2018

Versetul zilei

Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. 

Romani 9:8

Monday, 24 December 2018

Versetul zilei

Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? 

Matei 15:3

Sunday, 23 December 2018

Versetul zilei

Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeți!" 

Ioan 6:20

Saturday, 22 December 2018

Versetul zilei

Dimineața seamănă-ți sămânța, și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Eclesiastul 11:6

Friday, 21 December 2018

Versetul zilei

Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. 

Psalmi 30:3

Thursday, 20 December 2018

Versetul zilei

Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. 

Proverbe 16:3

Tuesday, 18 December 2018

Versetul zilei

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul! 

Matei 5:5

Saturday, 15 December 2018

Versetul zilei

Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva, și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. 

Proverbe 19:2

Friday, 14 December 2018

Versetul zilei

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 

1 Ioan 5:1

Thursday, 13 December 2018

Versetul zilei

Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-ați vândut acum și L-ați omorât. 

Fapte 7:52

Wednesday, 12 December 2018

Versetul zilei

Vai de cel ce zice lemnului: „Scoală-te", și unei pietre mute: „Trezește-te!" Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este un duh care s-o însuflețească. 

Habacuc 2:19

Tuesday, 11 December 2018

Versetul zilei

Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer. 

Coloseni 4:1

Monday, 10 December 2018

Versetul zilei

Că, adică, Neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, 

Efeseni 3:6

Sunday, 9 December 2018

Versetul zilei

răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. 

Romani 5:4

Saturday, 8 December 2018

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Friday, 7 December 2018

Versetul zilei

pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:5

Thursday, 6 December 2018

Versetul zilei

„Tomo", i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut." 

Ioan 20:29

Wednesday, 5 December 2018

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator