Thursday, 30 May 2019

Versetul zilei

și căutați să păstrați unirea Duhului, prin legătura păcii. 

Efeseni 4:3

Wednesday, 29 May 2019

Versetul zilei

Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. 

Romani 6:10

Tuesday, 28 May 2019

Versetul zilei

Atunci El le-a zis: „Dați, dar, cezarului ce este al cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." 

Luca 20:25

Sunday, 26 May 2019

Versetul zilei

Am văzut tot ce se face sub soare; și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt! 

Eclesiastul 1:14

Saturday, 25 May 2019

Versetul zilei

Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 

2 Ioan 1:8

Thursday, 23 May 2019

Versetul zilei

Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 

1 Ioan 2:25

Tuesday, 21 May 2019

Versetul zilei

„El n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug." 

1 Petru 2:22

Monday, 20 May 2019

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Sunday, 19 May 2019

Versetul zilei

Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 

1 Timotei 4:8

Friday, 17 May 2019

Versetul zilei

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. 

Proverbe 16:7

Thursday, 16 May 2019

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Wednesday, 15 May 2019

Versetul zilei

Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 

1 Corinteni 6:12

Tuesday, 14 May 2019

Versetul zilei

Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. 

Romani 15:1

Monday, 13 May 2019

Versetul zilei

În mâinile Tale îmi încredințez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat! 

Psalmi 31:5

Sunday, 12 May 2019

Versetul zilei

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. 

Luca 18:1

Friday, 10 May 2019

Versetul zilei

Așa că, să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 

Matei 10:26

Tuesday, 7 May 2019

Versetul zilei

Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă. 

Isaia 59:1

Monday, 6 May 2019

Versetul zilei

Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, Îl nesocotește.

Proverbe 14:2 

Sunday, 5 May 2019

Versetul zilei

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea, 

Efeseni 2:14

Saturday, 4 May 2019

Versetul zilei

Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. 

Galateni 6:1 

Thursday, 2 May 2019

Versetul zilei

Către Domnul strig în strâmtorarea mea, și El m-ascultă. 

Psalmi 120:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator