Tuesday, 31 August 2021

Versetul zilei

Totul este curat pentru cei curați; dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat: până și mintea și cugetul le sunt spurcate. 

Tit 1:15

Monday, 30 August 2021

Versetul zilei

pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:5

Thursday, 26 August 2021

Versetul zilei

Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți, și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea, cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor. 

Eclesiastul 9:1

Tuesday, 24 August 2021

Versetul zilei

Ce vom zice, dar, că a căpătat, prin puterea lui, strămoșul nostru Avraam? 

Romani 4:1

Sunday, 22 August 2021

Versetul zilei

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 

1 Ioan 5:1

Friday, 20 August 2021

Versetul zilei

Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: „Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca Neamurile, și nu ca iudeii, cum silești pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?" 

Galateni 2:14

Wednesday, 18 August 2021

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. 

Psalmi 28:6

Monday, 16 August 2021

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te." M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea." 

Ioan 9.11

Saturday, 14 August 2021

Versetul zilei

Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă?" 

Faptele Apostolilor 9:21

Thursday, 12 August 2021

Versetul zilei

Nebunului nu-i este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. 

Proverbe 18:2

Wednesday, 11 August 2021

Versetul zilei

Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața: seara vine plânsul, iar dimineața, veselia. 

Psalmi 30:5

Saturday, 7 August 2021

Versetul zilei

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 

1 Ioan 3:1

Friday, 6 August 2021

Versetul zilei

și le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune." Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari." 

Matei 21:13

Thursday, 5 August 2021

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. 

Iosua 1:8

Wednesday, 4 August 2021

Versetul zilei

Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 

1 Tesaloniceni 4:7

Tuesday, 3 August 2021

Versetul zilei

Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, Îl nesocotește. 

Proverbe 14:2
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator