Tuesday, 31 October 2017

Versetul zilei

„Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde; și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști." 

Ieremia 33:3

Monday, 30 October 2017

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 

Coloseni 1:13

Sunday, 29 October 2017

Versetul zilei

după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. 

Romani 3:10

Saturday, 28 October 2017

Versetul zilei

El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoșteau. 

Marcu 1:34

Friday, 27 October 2017

Versetul zilei

Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. 

Fapte 2:24

Thursday, 26 October 2017

Versetul zilei

Așa vorbește Domnul: „Păziți ce este drept și faceți ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, și neprihănirea Mea este aproape să se arate.
Isaia 56:1

Tuesday, 24 October 2017

Versetul zilei

Prin înțelepciune se înalță o casă, și prin pricepere se întărește; 

Proverbe 24:3

Monday, 23 October 2017

Versetul zilei

fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 

Filipeni 1:28

Sunday, 22 October 2017

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Saturday, 21 October 2017

Versetul zilei

Faceți, dar, roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: „Avem pe Avraam ca tată!" Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 

Luca 3:8

Friday, 20 October 2017

Versetul zilei

Dacă ați fi știut ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfe!", n-ați fi osândit pe niște nevinovați. 

Matei 12:7

Thursday, 19 October 2017

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. 

Ioan 7:16

Wednesday, 18 October 2017

Versetul zilei

Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. 

Proverbe 12:18

Tuesday, 17 October 2017

Versetul zilei

Toate își au vremea lor, și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. 

Eclesiastul 3:1

Monday, 16 October 2017

Versetul zilei

Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-Și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către El. 

Psalmi 22:24

Sunday, 15 October 2017

Versetul zilei

Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. 

Ioan 6:15

Saturday, 14 October 2017

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești." 

Marcu 7:7

Friday, 13 October 2017

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Thursday, 12 October 2017

Versetul zilei

Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, 

Evrei 2:14

Wednesday, 11 October 2017

Versetul zilei

Adu-ți, dar, aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. 

Apocalipsa 2:5

Tuesday, 10 October 2017

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt. 

Psalmi 28:2

Sunday, 8 October 2017

Versetul zilei

țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 

Iuda 1:21

Friday, 6 October 2017

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Thursday, 5 October 2017

Versetul zilei

Ce mare ești Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. 

2 Samuel 7:22

Wednesday, 4 October 2017

Versetul zilei

Vestea, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, și în El nu este întuneric. 

1 Ioan 1:5

Tuesday, 3 October 2017

Versetul zilei

A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. 

Ioan 2:15

Monday, 2 October 2017

Versetul zilei

Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. 

Psalmi 7:10

Sunday, 1 October 2017

Versetul zilei

El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 

Coloseni 1:17

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator