Sunday, 30 September 2018

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Saturday, 29 September 2018

Versetul zilei

„Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!" 

Psalmi 107:1

Friday, 28 September 2018

Versetul zilei

Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui! 

Psalmi 97:12

Wednesday, 26 September 2018

Versetul zilei

Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. 

Isaia 65:17

Tuesday, 25 September 2018

Versetul zilei

Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. 

1 Corinteni 11:31

Monday, 24 September 2018

Versetul zilei

El le-a mai zis: „Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura: și vi se va da și mai mult. 

Marcu 4:24

Sunday, 23 September 2018

Versetul zilei

Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri; și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. 

Eclesiastul 12:11

Saturday, 22 September 2018

Versetul zilei

Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-I cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt și slujiți Domnului. 

Iosua 24:14

Friday, 21 September 2018

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. 

1 Petru 2:24

Thursday, 20 September 2018

Versetul zilei

Acum voi sunteți curați, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus. 

Ioan 15:3

Wednesday, 19 September 2018

Versetul zilei

Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. 

Eclesiastul 10:4

Monday, 17 September 2018

Versetul zilei

Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute Celui Preaînalt. 

Psalmi 50:14

Sunday, 16 September 2018

Versetul zilei

Celui ce întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa. 

Proverbe 17:13

Saturday, 15 September 2018

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. 

Evrei 2:1

Friday, 14 September 2018

Versetul zilei

Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. 

Proverbe 10:12

Thursday, 13 September 2018

Versetul zilei

Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? 

Luca 16:11

Monday, 10 September 2018

Versetul zilei

 Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului." Amin. 

Matei 28:20

Saturday, 8 September 2018

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele! 

Psalmi 141:3

Friday, 7 September 2018

Versetul zilei

Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 

1 Corinteni 10:12

Thursday, 6 September 2018

Versetul zilei

Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide. 

Luca 11:10

Wednesday, 5 September 2018

Versetul zilei

Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. 

Proverbe 12:23

Tuesday, 4 September 2018

Versetul zilei

Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos 

Efeseni 3:8

Monday, 3 September 2018

Versetul zilei

Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. 

Proverbe 26:1

Sunday, 2 September 2018

Versetul zilei

Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru 1:5

Saturday, 1 September 2018

Versetul zilei

Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele; 

1 Ioan 5:3

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator