Friday, 28 June 2019

Versetul zilei

Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? 

Psalmi 15:1

Thursday, 27 June 2019

Versetul zilei

Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. 

Iacov 1:4

Wednesday, 26 June 2019

Versetul zilei

Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. 

Evrei 3:14

Tuesday, 25 June 2019

Versetul zilei

Pilat a vrut să facă pe placul norodului, și le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit. 

Marcu 15:15

Monday, 24 June 2019

Versetul zilei

Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere; nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. 

Proverbe 4:5

Saturday, 22 June 2019

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Wednesday, 19 June 2019

Versetul zilei

Isus le-a zis: Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. 

Marcu 10:5

Tuesday, 18 June 2019

Versetul zilei

Strig către Tine, căci m-asculți, Dumnezeule! Pleacă-Ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu! 

Psalmi 17:6

Monday, 17 June 2019

Versetul zilei

Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 

2 Corinteni 5:15

Sunday, 16 June 2019

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmi 1:1

Thursday, 13 June 2019

Versetul zilei

Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? 

Luca 9:25

Wednesday, 12 June 2019

Versetul zilei

Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. 

1 Corinteni 10:9

Tuesday, 11 June 2019

Versetul zilei

El le-a mai zis: „Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura: și vi se va da și mai mult. 

Marcu 4:24

Saturday, 8 June 2019

Versetul zilei

căci este mai bine să ți se zică: „Suie-te mai sus!" decât să fii coborât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. 

Proverbe 25:7

Friday, 7 June 2019

Versetul zilei

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. 

Psalmi 121:2

Thursday, 6 June 2019

Versetul zilei

Căci, dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. 

Eclesiastul 5:3

Wednesday, 5 June 2019

Versetul zilei

Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem, ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru! 

Ieremia 42:6

Tuesday, 4 June 2019

Versetul zilei

Vestea, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, și în El nu este întuneric. 

1 Ioan 1:5

Monday, 3 June 2019

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:1

Saturday, 1 June 2019

Versetul zilei

Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer. 

Coloseni 4:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator