Saturday, 29 February 2020

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. 

Iacov 1:5

Friday, 28 February 2020

Versetul zilei

îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândești la el? Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă? 

Psalmi 8:4

Thursday, 27 February 2020

Versrtul zilei

Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 

1 Petru 4:16

Wednesday, 26 February 2020

Versetul zilei

Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. 

Eclesiastul 4:6

Tuesday, 25 February 2020

Versetul zilei

Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău cel sfânt. 

Iona 2:7

Monday, 24 February 2020

Versetul zilei

Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. 

Ioan 17:15

Sunday, 23 February 2020

Versetul zilei

El Se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția Numelui Domnului Dumnezeului Său: vor locui liniștiți, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului. 

Mica 5:4

Friday, 21 February 2020

Versetul zilei

Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. 

Proverbe 16:2

Thursday, 20 February 2020

Versetul zilei

De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. 

Evrei 6:1

Wednesday, 19 February 2020

Versetul zilei

Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt. 

Psalmi 7:17

Tuesday, 18 February 2020

Versetul zilei

Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur. 

2 Timotei 2:13

Monday, 17 February 2020

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Saturday, 15 February 2020

Versetul zilei

Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea: și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera". 

Luca 20:18

Friday, 14 February 2020

Versetul zilei

El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. 

2 Corinteni 1:22

Wednesday, 12 February 2020

Versetul zilei

Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. 

Proverbe 26:1

Tuesday, 11 February 2020

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Monday, 10 February 2020

Versrtul zilei

El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb, și acum văd." 

Ioan 9:25

Friday, 7 February 2020

Versetul zilei

Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, și în el nu este niciun prilej de poticnire. 

1 Ioan 2:10

Thursday, 6 February 2020

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru 4:8

Wednesday, 5 February 2020

Versetul zilei

În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

Romani 6:5

Tuesday, 4 February 2020

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu în Locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui! 

Psalmi 150:1

Monday, 3 February 2020

Versetul zilei

Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 

2 Ioan 1:8

Sunday, 2 February 2020

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, 

1 Timotei 2:5

Saturday, 1 February 2020

Versetul zilei

Învață-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău. 

Psalmi 86:11

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator