Tuesday, 27 February 2018

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan 2:9

Monday, 26 February 2018

Versetul zilei

Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. 

Psalmi 103:8

Sunday, 25 February 2018

Versetul zilei

Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. 

Eclesiastul 2:11

Saturday, 24 February 2018

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt.

Psalmi 28:2

Friday, 23 February 2018

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 

Coloseni 1:13

Thursday, 22 February 2018

Versetul zilei

El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii. 

Efeseni 1:22

Wednesday, 21 February 2018

Versrtul zilei

Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele, și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. 

Proverbe 8:11

Tuesday, 20 February 2018

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Monday, 19 February 2018

Versetul zilei

 Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 

1 Corinteni 8:2

Saturday, 17 February 2018

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești." 

Luca 4:8

Thursday, 15 February 2018

Versetul zilei

Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îți sunt iertate!" 

Marcu 2:5

Wednesday, 14 February 2018

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Monday, 12 February 2018

Versetul zilei

Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este duh. 

Ioan 3:6

Sunday, 11 February 2018

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 

Psalmi 139:4

Saturday, 10 February 2018

Versetul zilei

Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăși de fericire. 

Iov 22:21

Friday, 9 February 2018

Versetul zilei

Eu zic Domnului: „Tu ești Dumnezeul meu! Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele! 

Psalmi 140:6

Wednesday, 7 February 2018

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

Marcu 7:6

Monday, 5 February 2018

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele.

Evrei 2:1

Sunday, 4 February 2018

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Saturday, 3 February 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:1

Friday, 2 February 2018

Versetul zilei

Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. 

Țefania 2:3

Thursday, 1 February 2018

Versetul zilei

Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine." 

1 Petru 2:6

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator