Monday, 30 December 2019

Versetul zilei

Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. 

Marcu 1:8

Sunday, 29 December 2019

Versetul zilei

Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. 

1 Ioan 2:3

Saturday, 28 December 2019

Versetul zilei

Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. 

Matei 16:12

Friday, 27 December 2019

Versetul zilei

Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui!

Psalmi 128:1 

Thursday, 26 December 2019

Versetul zilei

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. 

Filipeni 2:13

Wednesday, 25 December 2019

Versetul zilei

Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. 

Psalmi 16:8

Tuesday, 24 December 2019

Versetul zilei

Ziceam: „Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba; îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea." 

Psalmi 39:1

Monday, 23 December 2019

Versetul zilei

Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. 

Coloseni 2:10

Saturday, 21 December 2019

Versetul zilei

„Femeie", i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 

Ioan 4:21

Friday, 20 December 2019

Versetul zilei

Doamne, Tu ești Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălța! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. 

Isaia 25:1

Wednesday, 18 December 2019

Versetul zilei

răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. 

Romani 5:4

Tuesday, 17 December 2019

Versetul zilei

Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, 

1 Timotei 1:8

Monday, 16 December 2019

Versetul zilei

Fă-mă să aud dis-de-dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalț sufletul. 

Psalmi 143:8

Friday, 13 December 2019

Versetul zilei

Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 

Mica 6:8

Wednesday, 11 December 2019

Versetul zilei

Aruncă-ți pâinea pe ape, și după multă vreme o vei găsi iarăși! 

Eclesiastul 11:1

Tuesday, 10 December 2019

Versetul zilei

Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire." 

Romani 4:3

Monday, 9 December 2019

Versetul zilei

Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. 

Filipeni 4:7

Sunday, 8 December 2019

Versetul zilei

Și le zicea: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului." 

Luca 6:5

Friday, 6 December 2019

Versetul zilei

Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași; aceeași soartă au amândoi; cum moare unul, așa moare și celălalt, toți au aceeași suflare, și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc; căci totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 3:19

Wednesday, 4 December 2019

Versetul zilei

Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeți!" 

Ioan 6:20

Tuesday, 3 December 2019

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare." 

Luca 7:9

Monday, 2 December 2019

Versetul zilei

Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile! 

Psalmi 139:23

Saturday, 30 November 2019

Versetul zilei

Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte. 

Proverbe 21:6

Friday, 29 November 2019

Versetul zilei

Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. 

Matei 25:13

Wednesday, 27 November 2019

Versetul zilei

Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel așteptat în lume." 

Ioan 6:14

Tuesday, 26 November 2019

Versetul zilei

Cine își bate joc de sărac, își bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. 

Proverbe 17:5

Monday, 25 November 2019

Versetul zilei

Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 

Isaia 54:10

Friday, 22 November 2019

Versetul zilei

El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 

Tit 2:14

Thursday, 21 November 2019

Versetul zilei

De aceea M-am dezgustat de neamul acesta și am zis: „Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele! 

Evrei 3:10

Wednesday, 20 November 2019

Versetul zilei

De aceea, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 

1 Tesaloniceni 4:8

Tuesday, 19 November 2019

Versetul zilei

ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 

Filipeni 1:10

Saturday, 16 November 2019

Versetul zilei

Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. 

Proverbe 11:2

Friday, 15 November 2019

Versetul zilei

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. 

Psalmi 127:1

Thursday, 14 November 2019

Versetul zilei

Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. 

Luca 19:10

Wednesday, 13 November 2019

Versetul zilei

Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără El? 

Eclesiastul 2:25

Monday, 11 November 2019

Versetul zilei

„Atunci un Împărat tot ești!", I-a zis Pilat. „Da", a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu." Ioan 18:37

Saturday, 9 November 2019

Versetul zilei

Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine." 

Marcu 5:19

Thursday, 7 November 2019

Versetul zilei

El va păzi pașii preaiubiților Lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric; căci omul nu va birui prin putere. 

1 Samuel 2:9

Wednesday, 6 November 2019

Versetul zilei

Cel ce sădește și cel ce udă sunt totuna; și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. 

1 Corinteni 3:8

Tuesday, 5 November 2019

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Saturday, 2 November 2019

Versetul zilei

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 

Ioan 3:16

Thursday, 31 October 2019

Versetul zilei

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 

Romani 5:8

Wednesday, 30 October 2019

Versetul zilei

Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. 

Ioan 6:15

Tuesday, 29 October 2019

Versetul zilei

Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, 

Proverbe 25:29

Monday, 28 October 2019

Versetul zilei

Pe când ședea Isus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu El și cu ucenicii Lui; căci erau mulți care mergeau de obicei după El. 

Marcu 2:15

Sunday, 27 October 2019

Versetul zilei

Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. 

Proverbe 21:11

Friday, 25 October 2019

Versetul zilei

Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la fața oamenilor – aceștia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. 

Galateni 2:6

Wednesday, 23 October 2019

Versetul zilei

Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbește și cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfințitul lui. 

Psalmi 50:1

Monday, 21 October 2019

Versetul zilei

Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. 

Luca 19:10

Sunday, 20 October 2019

Versetul zilei

ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 

Filipeni 1:10

Saturday, 19 October 2019

Versetul zilei

Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. 

Psalmi 91:14

Friday, 18 October 2019

Versetul zilei

Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 

Ioan 5:18

Thursday, 17 October 2019

Versetul zilei

Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic; de aceea, prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine că n-au lucrat cu chibzuință: de o veșnică rușine care nu se va uita! 

Ieremia 20:11

Wednesday, 16 October 2019

Versetul zilei

Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: „Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca Neamurile, și nu ca iudeii, cum silești pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?" 

Galateni 2:14

Tuesday, 15 October 2019

Versetul zilei

Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 

1 Ioan 4:8

Saturday, 12 October 2019

Versetul zilei

Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou." 

Ioan 3:7

Friday, 11 October 2019

Versetul zilei

Binecuvântează, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare! Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție! 

Psalmi 104:1

Wednesday, 9 October 2019

Versetul zilei

Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua 1:9

Tuesday, 8 October 2019

Versetul zilei

Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

1 Ioan 2:17

Monday, 7 October 2019

Versetul zilei

Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine." 

1 Petru 2:6

Sunday, 6 October 2019

Versetul zilei

Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, 

Evrei 3:14

Saturday, 5 October 2019

Versetul zilei

Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? 

Eclesiastul 6:8

Thursday, 3 October 2019

Versetul zilei

Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?" Dar ei tăceau. 

Marcu 3:4

Wednesday, 2 October 2019

Versetul zilei

Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 

Efeseni 5:1

Tuesday, 1 October 2019

Versetul zilei

Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine, în a căror inimă locuiește încrederea. 

Psalmi 84:5

Monday, 30 September 2019

Versetul zilei

Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. 

Proverbe 29:11

Saturday, 28 September 2019

Versetul zilei

Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. 

1 Timotei 1:8

Friday, 27 September 2019

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!

Psalmi 1:1

Thursday, 26 September 2019

Versetul zilei

Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 

Ioan 12:16

Wednesday, 25 September 2019

Versetul zilei

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor. 

Matei 5:20

Tuesday, 24 September 2019

Versetul zilei

Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 

2 Petru 2:19

Monday, 23 September 2019

Versetul zilei

Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută. 

Proverbe 11:1

Sunday, 22 September 2019

Versetul zilei

Căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca o strajă din noapte. 

Psalmi 90:4

Saturday, 21 September 2019

Versetul zilei

Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. 

Filipeni 3:3

Friday, 20 September 2019

Versetul zilei

Îmi pusesem nădejdea în Domnul, și El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. 

Psalmi 40:1


Thursday, 19 September 2019

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Wednesday, 18 September 2019

Versetul zilei

Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 

Isaia 59:1

Tuesday, 17 September 2019

Versetul zilei

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. 

Proverbe 18:1

Monday, 16 September 2019

Versetul zilei

Tot așa, cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși." 

Matei 20:16

Saturday, 14 September 2019

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricați templul acesta, și în trei zile îl voi ridica." 

Ioan 2:19

Thursday, 12 September 2019

Versetul zilei

Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui!

Psalmi 128:1

Wednesday, 11 September 2019

Versetul zilei

Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat; căci Hristos, Paștile nostru, a fost jertfit. 

1 Corinteni 5:7

Tuesday, 10 September 2019

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ține îndurarea Lui!" 

Psalmi 118:1

Monday, 9 September 2019

Versetul zilei

„Așa a vorbit Domnul oștirilor: „Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. 

Zaharia 7:9

Friday, 6 September 2019

Versetul zilei

Atunci Petru a început să vorbească și a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El. 

Fapte 10:34-35

Thursday, 5 September 2019

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. 

Marcu 7:7

Wednesday, 4 September 2019

Versetul zilei

În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic; dar neprihănirea izbăvește de la moarte. 

Proverbe 11:4

Friday, 30 August 2019

Versetul zilei

Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. 

Psalmi 73:1

Thursday, 29 August 2019

Versetul zilei

Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. 

1 Petru 3:9

Tuesday, 27 August 2019

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:1

Saturday, 24 August 2019

Versetul zilei

Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înțelept, și el te va iubi! 

Proverbe 9:8

Friday, 23 August 2019

Versetul zilei

Și-i învăța și zicea: „Oare nu este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile"? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari." 

Marcu 11:17

Thursday, 22 August 2019

Versetul zilei

lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 

1 Corinteni 3:13

Wednesday, 21 August 2019

Versetul zilei

Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. 

Evrei 6:15

Tuesday, 20 August 2019

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi 125:1

Monday, 19 August 2019

Versetul zilei

Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. 

1 Timotei 1:8

Thursday, 15 August 2019

Versetul zilei

Toate își au vremea lor, și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. 

Eclesiastul 3:1

Wednesday, 14 August 2019

Versetul zilei

Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. 

Ioan 5:19

Tuesday, 13 August 2019

Versetul zilei

Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!" 

Marcu 15:4

Monday, 12 August 2019

Versetul zilei

Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare! 

Psalmi 130:7

Sunday, 11 August 2019

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. 

1 Petru 2:24

Friday, 9 August 2019

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Thursday, 8 August 2019

Versetul zilei

Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. 

Proverbe 11:2

Wednesday, 7 August 2019

Versetul zilei

Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 

1 Tesaloniceni 4:6

Tuesday, 6 August 2019

Versetul zilei

Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. 

Proverbe 26:11

Monday, 5 August 2019

Versetul zilei

Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?" 

Estera 4:14

Saturday, 3 August 2019

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani 10:4

Friday, 2 August 2019

Versetul zilei

Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: „Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca Neamurile, și nu ca iudeii, cum silești pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?" 

Galateni 2:14

Thursday, 1 August 2019

Versetul zilei

să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii.

Tit 3:2 

Wednesday, 31 July 2019

Versetul zilei

Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 

2 Ioan 1:8

Tuesday, 30 July 2019

Versetul zilei

Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. 

Proverbe 11:5

Monday, 29 July 2019

Versetul zilei

A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri. 

Psalmi 78:16

Saturday, 27 July 2019

Versetul zilei

ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. 

Iacov 1:3

Thursday, 25 July 2019

Versetul zilei

Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 

Iuda 1:5

Wednesday, 24 July 2019

Versetul zilei

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 

Matei 5:7

Tuesday, 23 July 2019

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele! 

Psalmi 141:3

Monday, 22 July 2019

Versetul zilei

Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 

1 Ioan 4:1

Sunday, 21 July 2019

Versetul zilei

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el.

Proverbe 26:4

Saturday, 20 July 2019

Versetul zilei

Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă, dar, să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu! 

Psalmi 51:6

Thursday, 18 July 2019

Versetul zilei

Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. 

Iacov 1:3

Wednesday, 17 July 2019

Versetul zilei

Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. 

1 Timotei 1:5

Tuesday, 16 July 2019

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Monday, 15 July 2019

Versetul zilei

Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!" 

Fapte 3:6

Sunday, 14 July 2019

Versetul zilei

Pe urmă le-a zis: „Cine dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară, în ziua Sabatului?" 

Luca 14:5

Saturday, 13 July 2019

Versetul zilei

Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înțelepciune. 

Eclesiastul 10:10

Friday, 12 July 2019

Versetul zilei

Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată! 

Isaia 55:1

Wednesday, 10 July 2019

Versetul zilei

În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. 

Evrei 2:5

Tuesday, 9 July 2019

Versetul zilei

Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 

1 Petru 4:10

Monday, 8 July 2019

Versetul zilei

Către Domnul strig în strâmtorarea mea, și El m-ascultă. 

Psalmi 120:1

Saturday, 6 July 2019

Versetul zilei

Îmi pusesem nădejdea în Domnul, și El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. 

Psalmi 40:1

Friday, 5 July 2019

Versetul zilei

ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 

Filipeni 2:7

Thursday, 4 July 2019

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. 

Iosua 1:8

Wednesday, 3 July 2019

Versetul zilei

pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:5

Friday, 28 June 2019

Versetul zilei

Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? 

Psalmi 15:1

Thursday, 27 June 2019

Versetul zilei

Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. 

Iacov 1:4

Wednesday, 26 June 2019

Versetul zilei

Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. 

Evrei 3:14

Tuesday, 25 June 2019

Versetul zilei

Pilat a vrut să facă pe placul norodului, și le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit. 

Marcu 15:15

Monday, 24 June 2019

Versetul zilei

Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere; nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. 

Proverbe 4:5

Saturday, 22 June 2019

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Wednesday, 19 June 2019

Versetul zilei

Isus le-a zis: Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. 

Marcu 10:5

Tuesday, 18 June 2019

Versetul zilei

Strig către Tine, căci m-asculți, Dumnezeule! Pleacă-Ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu! 

Psalmi 17:6

Monday, 17 June 2019

Versetul zilei

Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. 

2 Corinteni 5:15

Sunday, 16 June 2019

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmi 1:1

Thursday, 13 June 2019

Versetul zilei

Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? 

Luca 9:25

Wednesday, 12 June 2019

Versetul zilei

Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. 

1 Corinteni 10:9

Tuesday, 11 June 2019

Versetul zilei

El le-a mai zis: „Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura: și vi se va da și mai mult. 

Marcu 4:24

Saturday, 8 June 2019

Versetul zilei

căci este mai bine să ți se zică: „Suie-te mai sus!" decât să fii coborât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. 

Proverbe 25:7

Friday, 7 June 2019

Versetul zilei

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. 

Psalmi 121:2

Thursday, 6 June 2019

Versetul zilei

Căci, dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. 

Eclesiastul 5:3

Wednesday, 5 June 2019

Versetul zilei

Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem, ca să fim fericiți ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru! 

Ieremia 42:6

Tuesday, 4 June 2019

Versetul zilei

Vestea, pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, și în El nu este întuneric. 

1 Ioan 1:5

Monday, 3 June 2019

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:1

Saturday, 1 June 2019

Versetul zilei

Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer. 

Coloseni 4:1

Thursday, 30 May 2019

Versetul zilei

și căutați să păstrați unirea Duhului, prin legătura păcii. 

Efeseni 4:3

Wednesday, 29 May 2019

Versetul zilei

Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. 

Romani 6:10

Tuesday, 28 May 2019

Versetul zilei

Atunci El le-a zis: „Dați, dar, cezarului ce este al cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." 

Luca 20:25

Sunday, 26 May 2019

Versetul zilei

Am văzut tot ce se face sub soare; și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt! 

Eclesiastul 1:14

Saturday, 25 May 2019

Versetul zilei

Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 

2 Ioan 1:8

Thursday, 23 May 2019

Versetul zilei

Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 

1 Ioan 2:25

Tuesday, 21 May 2019

Versetul zilei

„El n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug." 

1 Petru 2:22

Monday, 20 May 2019

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Sunday, 19 May 2019

Versetul zilei

Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 

1 Timotei 4:8

Friday, 17 May 2019

Versetul zilei

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. 

Proverbe 16:7

Thursday, 16 May 2019

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Wednesday, 15 May 2019

Versetul zilei

Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 

1 Corinteni 6:12

Tuesday, 14 May 2019

Versetul zilei

Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. 

Romani 15:1

Monday, 13 May 2019

Versetul zilei

În mâinile Tale îmi încredințez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat! 

Psalmi 31:5

Sunday, 12 May 2019

Versetul zilei

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. 

Luca 18:1

Friday, 10 May 2019

Versetul zilei

Așa că, să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 

Matei 10:26

Tuesday, 7 May 2019

Versetul zilei

Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă. 

Isaia 59:1

Monday, 6 May 2019

Versetul zilei

Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, Îl nesocotește.

Proverbe 14:2 

Sunday, 5 May 2019

Versetul zilei

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea, 

Efeseni 2:14

Saturday, 4 May 2019

Versetul zilei

Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. 

Galateni 6:1 

Thursday, 2 May 2019

Versetul zilei

Către Domnul strig în strâmtorarea mea, și El m-ascultă. 

Psalmi 120:1

Tuesday, 30 April 2019

Versetul zilei

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! 

Psalmi 18:2

Monday, 29 April 2019

Versetul zilei

Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. 

Luca 19:10

Sunday, 28 April 2019

Versetul zilei

V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea." 

Ioan 16:33

Friday, 26 April 2019

Versetul zilei

Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 

Filipeni 3:7

Thursday, 25 April 2019

Versetul zilei

Vegheați, dar, cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru. 

Iosua 23:11

Tuesday, 23 April 2019

Versetul zilei

Un neam viclean și preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona." Apoi i-a lăsat și a plecat. 

Matei 16:4

Monday, 22 April 2019

Versetul zilei

Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine! Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile. 

Psalmi 57:1

Saturday, 20 April 2019

Versetul zilei

Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 

1 Ioan 4:1

Thursday, 18 April 2019

Versrletul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Wednesday, 17 April 2019

Versetul zilei

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 

1 Corinteni 4:7

Tuesday, 16 April 2019

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricați templul acesta, și în trei zile îl voi ridica." 

Ioan 2:19

Monday, 15 April 2019

Versetul zilei

Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își trage rușinea. 

Proverbe 18:13

Sunday, 14 April 2019

Versetul zilei

Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. 

Psalmi 101:7

Saturday, 13 April 2019

Versetul zilei

Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? 

Romani 2:4

Friday, 12 April 2019

Versetul zilei

A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 

Coloseni 2:14

Tuesday, 9 April 2019

Versetul zilei

și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 

Filipeni 2:11

Monday, 8 April 2019

Versetul zilei

Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. 

Galateni 4:28

Sunday, 7 April 2019

Versetul zilei

Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel; 

Romani 9:6

Thursday, 4 April 2019

Versetul zilei

Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, 

Proverbe 25:9

Wednesday, 3 April 2019

Versetul zilei

Păzește-ți piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. 

Eclesiastul 5:1

Tuesday, 2 April 2019

Versetul zilei

din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să ne aducă la robie; 

Galateni 2:4

Sunday, 31 March 2019

Versetul zilei

Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 

Coloseni 2:8

Thursday, 28 March 2019

Versetul zilei

Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. 

1 Corinteni 10:10

Wednesday, 27 March 2019

Versetul zilei

Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. 

Proverbe 11:2

Tuesday, 26 March 2019

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Monday, 25 March 2019

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Sunday, 24 March 2019

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. 

Evrei 2:1

Thursday, 21 March 2019

Versetul zilei

El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 

1 Ioan 2:2

Monday, 18 March 2019

Versetul zilei

Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire; 

1 Petru 2:1

Sunday, 17 March 2019

Versetul zilei

Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima, și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele. 

Psalmi 28:7

Saturday, 16 March 2019

Versetul zilei

și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat  binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov 1:21

Thursday, 14 March 2019

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Wednesday, 13 March 2019

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. 

Evrei 2:1

Tuesday, 12 March 2019

Versetul zilei

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. 

Proverbe 26:4

Friday, 8 March 2019

Versetul zilei

În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, 

Efeseni 1:11

Thursday, 7 March 2019

Versetul zilei

Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor. 

Psalmi 98:1

Tuesday, 5 March 2019

Versetul zilei

Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

Romani 5:1

Saturday, 2 March 2019

Versetul zilei

Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos." 

Luca 5:8

Friday, 1 March 2019

Versetul zilei

Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru Numele Tău, Doamne! Căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta.

Ieremia 14:7 

Wednesday, 27 February 2019

Versetul zilei

El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. 

Isaia 53:2

Sunday, 24 February 2019

Versetul zilei

Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. 

Psalmi 91:14

Saturday, 23 February 2019

Versetul zilei

Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la fața oamenilor – aceștia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. 

Galateni 2:6

Friday, 22 February 2019

Versetul zilei

Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou." 

Ioan 3:7

Thursday, 21 February 2019

Versetul zilei

Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. 

Matei 10:24

Wednesday, 20 February 2019

Versetul zilei

Să nu-ți pizmuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul; 

Proverbe 23:17

Tuesday, 19 February 2019

Versetul zilei

A Ta este ziua, a Ta este și noaptea; Tu ai așezat lumina și soarele. 

Psalmi 74:16

Thursday, 14 February 2019

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale: 

Psalmi 13:5

Wednesday, 13 February 2019

Versetul zilei

Prin dragoste și credincioșie omul ispășește nelegiuirea, și prin frica de Domnul se abate de la rău. 

Proverbe 16:6

Tuesday, 12 February 2019

Versetul zilei

Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, 

Psalmi 82:3

Monday, 11 February 2019

Versetul zilei

Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 

1 Corinteni 2:14

Sunday, 10 February 2019

Versetul zilei

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?" În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. 

Iov 2:10

Saturday, 9 February 2019

Versetul zilei

După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme. 

Luca 4:13

Friday, 8 February 2019

Versetul zilei

A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. 

Ioan 2:15

Wednesday, 6 February 2019

Versetul zilei

Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. 

Proverbe 27.1

Sunday, 3 February 2019

Versetul zilei

„Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum", zice Domnul, „Mă scol și aduc mântuire celor obijduiți." 

Psalmi 12:5

Saturday, 2 February 2019

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Friday, 1 February 2019

Versetul zilei

Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:1

Thursday, 31 January 2019

Versetul zilei

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său 

Efeseni 1:7

Wednesday, 30 January 2019

Versetul zilei

Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut; și fiecare după puterea dată lui de Domnul. 

1 Corinteni 3:5

Monday, 28 January 2019

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ți patul și umblă." 

Ioan 5:8

Sunday, 27 January 2019

Versetul zilei

Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. 

Proverbe 10:4

Friday, 25 January 2019

Versetul zilei

Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-Și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către El. 

Psalmi 22:24

Thursday, 24 January 2019

Versetul zilei

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 

1 Corinteni 3:7

Tuesday, 22 January 2019

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Saturday, 19 January 2019

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni! 

Psalmi 72:18

Friday, 18 January 2019

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc și ascuns; El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. 

Daniel 2:22

Tuesday, 15 January 2019

Versetul zilei

Știu că Domnul face dreptate celui asuprit, dreptate, celor lipsiți. 

Psalmi 140:12

Sunday, 13 January 2019

Versetul zilei

înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății: 

2 Petru 2:9

Saturday, 12 January 2019

Versetul zilei

Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

1 Ioan 2:17

Friday, 11 January 2019

Versetul zilei

Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. 

Luca 6:31

Tuesday, 8 January 2019

Versetul zilei

pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. 

2 Corinteni 5:7

Monday, 7 January 2019

Versetul zilei

Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: „Ție îți poruncesc", a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă". 

Luca 5:24

Saturday, 5 January 2019

Versetul zilei

Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului 

Psalmi 82:3

Friday, 4 January 2019

Versetul zilei

Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 

1 Petru 4:10

Thursday, 3 January 2019

Versetul zilei

Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 

1 Ioan 2:23

Wednesday, 2 January 2019

Versetul zilei

Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi: păstrează înțelepciunea și chibzuința! 

Proverbe 3:21

Tuesday, 1 January 2019

Versetul zilei

Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică? 

Psalmi 27:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator