Thursday, 31 August 2017

Versetul zilei

Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. 

Ioan 17:17

Wednesday, 30 August 2017

Versetul zilei

Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. 

Matei 21:22

Monday, 28 August 2017

Versetul zilei

Dacă ați fi știut ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfe!", n-ați fi osândit pe niște nevinovați. 

Matei 12:7

Saturday, 26 August 2017

Versetul zilei

Domnul este înălțat: totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați. 

Psalmi 138:6

Friday, 25 August 2017

Versetul zilei

Dar, preaiubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi. 

2 Petru 3:8

Thursday, 24 August 2017

Versetul zilei

Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. 

Romani 3:9

Wednesday, 23 August 2017

Versetul zilei

Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej, și norii sunt praful picioarelor Lui. 

Naum 1:3

Tuesday, 22 August 2017

Versetul zilei

Nu te teme, pământule, ci bucură-te și înveselește-te, căci Domnul face lucruri mari! 

Ioel 2:21

Monday, 21 August 2017

Versetul zilei

Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și-l scapă din mâna celor puternici. 

Iov 5:15

Sunday, 20 August 2017

Versetul zilei

Spune-le, dar: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Întoarceți-vă la Mine, zice Domnul oștirilor, și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor. 

Zaharia 1:3

Saturday, 19 August 2017

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși", dintre care cel dintâi sunt eu. 

1 Timotei 1:15

Friday, 18 August 2017

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale. 

Psalmi 13:5

Thursday, 17 August 2017

Versetul zilei

Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. 

1 Petru 2:21

Tuesday, 15 August 2017

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. 

Marcu 7

Friday, 11 August 2017

Versetul zilei

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! 

Filipeni, 4:4   

Thursday, 10 August 2017

Versetul zilei

Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele. 

Osea, 14:9

Wednesday, 9 August 2017

Versetul zilei

Domnul a fost plin de râvnă pentru ţara Lui şi S-a îndurat de poporul Său. 

Ioel, 2:18

Tuesday, 8 August 2017

Versetul zilei

David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. 

1 Samuel, 30:6

Monday, 7 August 2017

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte uşa buzelor mele! 

Psalmi, 141:3

Sunday, 6 August 2017

Versetul zilei

Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. 

Galateni, 5:1

Friday, 4 August 2017

Versetul zilei

Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 

Galateni, 3:9

Wednesday, 2 August 2017

Versetul zilei

Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,

1 Petru, 3:18

Tuesday, 1 August 2017

Versetul zilei

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri. 

1 Timotei, 4:4

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator