Thursday, 30 January 2020

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc și ascuns; El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. 

Daniel 2:22

Wednesday, 29 January 2020

Versetul zilei

pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:5

Monday, 27 January 2020

Versetul zilei

Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. 

1 Timotei 4:7

Saturday, 25 January 2020

Versetul zilei

Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. 

Proverbe 26:20

Friday, 24 January 2020

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Thursday, 23 January 2020

Versetul zilei

Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine, în a căror inimă locuiește încrederea. 

Psalmi 84:5

Wednesday, 22 January 2020

Versetul zilei

Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. 

Faptele 3:19

Tuesday, 21 January 2020

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Sunday, 19 January 2020

Versetul zilei

Nebunului nu-i este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. 

Proverbe 18:2

Saturday, 18 January 2020

Versetul zilei

El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.

Coloseni 1:18

Friday, 17 January 2020

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. 

Proverbe 6:23

Thursday, 16 January 2020

Versetul zilei

Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 

Ioan 1:3

Wednesday, 15 January 2020

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși", dintre care cel dintâi sunt eu. 

1 Timotei 1:15

Monday, 13 January 2020

Versetul zilei

Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 

Coloseni 3:17

Friday, 10 January 2020

Versetul zilei

Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul; 

1 Petru 4:1

Thursday, 9 January 2020

Versetul zilei

Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. 

Iov 8:20

Wednesday, 8 January 2020

Versetul zilei

Apropiați-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru 2:4

Tuesday, 7 January 2020

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan 2:9

Monday, 6 January 2020

Versetul zilei

Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

Romani 5:1

Sunday, 5 January 2020

Versetul zilei

El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. 

Psalmi 146:6

Friday, 3 January 2020

Versetul zilei

Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă și-ți zic: „Nu te teme de nimic, Eu îți vin în ajutor!" 

Isaia 41:13

Thursday, 2 January 2020

Versetul zilei

Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înțelepciune. 

Eclesiastul 10:10

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator