Thursday, 31 January 2019

Versetul zilei

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său 

Efeseni 1:7

Wednesday, 30 January 2019

Versetul zilei

Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut; și fiecare după puterea dată lui de Domnul. 

1 Corinteni 3:5

Monday, 28 January 2019

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ți patul și umblă." 

Ioan 5:8

Sunday, 27 January 2019

Versetul zilei

Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. 

Proverbe 10:4

Friday, 25 January 2019

Versetul zilei

Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-Și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către El. 

Psalmi 22:24

Thursday, 24 January 2019

Versetul zilei

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 

1 Corinteni 3:7

Tuesday, 22 January 2019

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Saturday, 19 January 2019

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni! 

Psalmi 72:18

Friday, 18 January 2019

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc și ascuns; El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. 

Daniel 2:22

Tuesday, 15 January 2019

Versetul zilei

Știu că Domnul face dreptate celui asuprit, dreptate, celor lipsiți. 

Psalmi 140:12

Sunday, 13 January 2019

Versetul zilei

înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății: 

2 Petru 2:9

Saturday, 12 January 2019

Versetul zilei

Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

1 Ioan 2:17

Friday, 11 January 2019

Versetul zilei

Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. 

Luca 6:31

Tuesday, 8 January 2019

Versetul zilei

pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. 

2 Corinteni 5:7

Monday, 7 January 2019

Versetul zilei

Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: „Ție îți poruncesc", a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă". 

Luca 5:24

Saturday, 5 January 2019

Versetul zilei

Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului 

Psalmi 82:3

Friday, 4 January 2019

Versetul zilei

Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 

1 Petru 4:10

Thursday, 3 January 2019

Versetul zilei

Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 

1 Ioan 2:23

Wednesday, 2 January 2019

Versetul zilei

Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi: păstrează înțelepciunea și chibzuința! 

Proverbe 3:21

Tuesday, 1 January 2019

Versetul zilei

Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică? 

Psalmi 27:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator