Friday, 30 July 2021

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 

Romani 8:2

Thursday, 29 July 2021

Versetul zilei

Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 

Romani 4:2

Tuesday, 27 July 2021

Versetul zilei

Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate și nebun. 

Proverbe 19:1

Saturday, 24 July 2021

Versetul zilei

„Cel ce și-a făcut milă cu el", a răspuns învățătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel", i-a zis Isus. 

Luca 10:37

Friday, 23 July 2021

Versetul zilei

Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru 1:5

Wednesday, 21 July 2021

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale? – El nu-Și ține mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 

Mica 7 18

Tuesday, 20 July 2021

Versetul zilei

Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale"? 

Evrei 1:13

Thursday, 15 July 2021

Versetul zilei

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică." 

Ioan 4:14

Wednesday, 14 July 2021

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 

Ioan 11:25

Tuesday, 13 July 2021

Versetul zilei

Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. 

Proverbe 10:13

Sunday, 11 July 2021

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? 

Galateni 3:5

Saturday, 10 July 2021

Versetul zilei

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. 

Luca 18:1

Wednesday, 7 July 2021

Versetul zilei

Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, dar, înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. 

Matei 10:16

Saturday, 3 July 2021

Versetul zilei

Învârte sulița și săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta!" 

Psalmi 35:3
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator