Monday, 31 December 2018

Versetul zilei

Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn." Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și teamă, 

1 Petru 3:15

Sunday, 30 December 2018

Versetul zilei

Rămâneți, dar, tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. 

Galateni 5:1

Friday, 28 December 2018

Versetul zilei

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmi 130:3

Wednesday, 26 December 2018

Versetul zilei

Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. 

Romani 9:8

Monday, 24 December 2018

Versetul zilei

Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? 

Matei 15:3

Sunday, 23 December 2018

Versetul zilei

Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeți!" 

Ioan 6:20

Saturday, 22 December 2018

Versetul zilei

Dimineața seamănă-ți sămânța, și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Eclesiastul 11:6

Friday, 21 December 2018

Versetul zilei

Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. 

Psalmi 30:3

Thursday, 20 December 2018

Versetul zilei

Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. 

Proverbe 16:3

Tuesday, 18 December 2018

Versetul zilei

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul! 

Matei 5:5

Saturday, 15 December 2018

Versetul zilei

Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva, și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. 

Proverbe 19:2

Friday, 14 December 2018

Versetul zilei

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 

1 Ioan 5:1

Thursday, 13 December 2018

Versetul zilei

Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-ați vândut acum și L-ați omorât. 

Fapte 7:52

Wednesday, 12 December 2018

Versetul zilei

Vai de cel ce zice lemnului: „Scoală-te", și unei pietre mute: „Trezește-te!" Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este un duh care s-o însuflețească. 

Habacuc 2:19

Tuesday, 11 December 2018

Versetul zilei

Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer. 

Coloseni 4:1

Monday, 10 December 2018

Versetul zilei

Că, adică, Neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, 

Efeseni 3:6

Sunday, 9 December 2018

Versetul zilei

răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. 

Romani 5:4

Saturday, 8 December 2018

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Friday, 7 December 2018

Versetul zilei

pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:5

Thursday, 6 December 2018

Versetul zilei

„Tomo", i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut." 

Ioan 20:29

Wednesday, 5 December 2018

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Thursday, 29 November 2018

Versetul zilei

Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?" Dar ei tăceau. 

Marcu 3:4

Wednesday, 28 November 2018

Versetul zilei

Atunci am zis în inima mea: „Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău; căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă." 

Eclesiastul 3:17

Monday, 26 November 2018

Versetul zilei

Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. 

Proverbe 10:4

Sunday, 25 November 2018

Versetul zilei

Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 

1 Corinteni 2:14

Friday, 23 November 2018

Versetul zilei

Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. 

Psalmi 143:2

Wednesday, 21 November 2018

Versetul zilei

Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. 

1 Corinteni 6:17

Tuesday, 20 November 2018

Versetul zilei

Deschide-ți inima la învățătură, și urechile la cuvintele științei. 

Proverbe 23:12

Monday, 19 November 2018

Versetul zilei

Dar când i s-a îngâmfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui; 

Daniel 5:20

Sunday, 18 November 2018

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Saturday, 17 November 2018

Versetul zilei

Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 

1 Corinteni 10:12

Thursday, 15 November 2018

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Tuesday, 13 November 2018

Versetul zilei

Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la fața oamenilor – aceștia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. 

Galateni 2:6

Monday, 12 November 2018

Versetul zilei

Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

Romani 5:1

Sunday, 11 November 2018

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, 

1 Timotei 2:5

Saturday, 10 November 2018

Versetul zilei

Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură: 

Proverbe 30:32

Friday, 9 November 2018

Versetul zilei

Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, și de aceea suntem plini de bucurie. 

Psalmi 126:3

Thursday, 8 November 2018

Versetul zilei

Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit. 

Iacov 1:14

Monday, 5 November 2018

Versetul zilei

Căci de oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava Sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. 

Luca 9:26

Sunday, 4 November 2018

Versetul zilei

Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne vom întoarce! Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară! 

Plângeri 5:21

Friday, 2 November 2018

Versetul zilei

Dimineața seamănă-ți sămânța, și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Eclesiastul 11:6

Monday, 29 October 2018

Versetul zilei

Isus S-a uitat țintă la ei și le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu." 

Marcu 10:27

Saturday, 27 October 2018

Versetul zilei

Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, și înalță pe altul. 

Psalmi 75:7

Friday, 26 October 2018

Versetul zilei

Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 

1 Ioan 5:15

Thursday, 25 October 2018

Versetul zilei

Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. 

1 Petru 5:3

Monday, 22 October 2018

Versetul zilei

Muștele moarte strică și acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot așa puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. 

Eclesiastul 10:1

Sunday, 21 October 2018

Versetul zilei

În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. 

Psalmi 138:3

Saturday, 20 October 2018

Versetul zilei

Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. 

Proverbe 15:5

Tuesday, 16 October 2018

Versetul zilei

Preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. 

1 Petru 2:11

Monday, 15 October 2018

Versetul zilei

Domnul este înălțat: totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați. 

Psalmi 138:6

Saturday, 13 October 2018

Versetul zilei

El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă; 

Psalmi 23:2

Friday, 12 October 2018

Versetul zilei

Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. 

1 Tesaloniceni 5:2

Thursday, 11 October 2018

Versetul zilei

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, 

1 Timotei 2:1

Wednesday, 10 October 2018

Versetul zilei

Domnul păzește pe cei fără răutate: eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. 

Psalmi 116:6

Tuesday, 9 October 2018

Versetul zilei

Prin această „voie" am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna. 

Evrei 10:10

Monday, 8 October 2018

Versetul zilei

Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii și morții. 

1 Petru 4:5

Sunday, 7 October 2018

Versetul zilei

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ține în veci, și credincioșia Lui, din neam în neam. 

Psalmi 100:5

Saturday, 6 October 2018

Versetul zilei

Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum; și Eu, de asemenea, lucrez." 

Ioan 5:17

Thursday, 4 October 2018

Versetul zilei

Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. 

Psalmi 86:5

Wednesday, 3 October 2018

Versetul zilei

Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. 

Coloseni 3:13

Sunday, 30 September 2018

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Saturday, 29 September 2018

Versetul zilei

„Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!" 

Psalmi 107:1

Friday, 28 September 2018

Versetul zilei

Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui! 

Psalmi 97:12

Wednesday, 26 September 2018

Versetul zilei

Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. 

Isaia 65:17

Tuesday, 25 September 2018

Versetul zilei

Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. 

1 Corinteni 11:31

Monday, 24 September 2018

Versetul zilei

El le-a mai zis: „Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura: și vi se va da și mai mult. 

Marcu 4:24

Sunday, 23 September 2018

Versetul zilei

Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri; și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. 

Eclesiastul 12:11

Saturday, 22 September 2018

Versetul zilei

Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-I cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt și slujiți Domnului. 

Iosua 24:14

Friday, 21 September 2018

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. 

1 Petru 2:24

Thursday, 20 September 2018

Versetul zilei

Acum voi sunteți curați, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus. 

Ioan 15:3

Wednesday, 19 September 2018

Versetul zilei

Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. 

Eclesiastul 10:4

Monday, 17 September 2018

Versetul zilei

Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute Celui Preaînalt. 

Psalmi 50:14

Sunday, 16 September 2018

Versetul zilei

Celui ce întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa. 

Proverbe 17:13

Saturday, 15 September 2018

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. 

Evrei 2:1

Friday, 14 September 2018

Versetul zilei

Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. 

Proverbe 10:12

Thursday, 13 September 2018

Versetul zilei

Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? 

Luca 16:11

Monday, 10 September 2018

Versetul zilei

 Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului." Amin. 

Matei 28:20

Saturday, 8 September 2018

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele! 

Psalmi 141:3

Friday, 7 September 2018

Versetul zilei

Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 

1 Corinteni 10:12

Thursday, 6 September 2018

Versetul zilei

Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide. 

Luca 11:10

Wednesday, 5 September 2018

Versetul zilei

Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. 

Proverbe 12:23

Tuesday, 4 September 2018

Versetul zilei

Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos 

Efeseni 3:8

Monday, 3 September 2018

Versetul zilei

Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. 

Proverbe 26:1

Sunday, 2 September 2018

Versetul zilei

Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru 1:5

Saturday, 1 September 2018

Versetul zilei

Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele; 

1 Ioan 5:3

Friday, 31 August 2018

Versetul zilei

Dar Tu, Doamne, nu Te depărta! Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu! 

Psalmi 22:19

Wednesday, 29 August 2018

Versetul zilei

Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? 

Psalmi 15:1

Tuesday, 28 August 2018

Versetul zilei

Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie; 

1 Tesaloniceni 4:3

Monday, 27 August 2018

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te." M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea." 

Ioan 9:11

Sunday, 26 August 2018

Versetul zilei

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc! 

Psalmi 24:1

Saturday, 25 August 2018

Versetul zilei

Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. 

Psalmi 111:2

Friday, 24 August 2018

Versetul zilei

Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. 

Filipeni 2:4

Wednesday, 22 August 2018

Versetul zilei

Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: „Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca Neamurile, și nu ca iudeii, cum silești pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?" 

Galateni 2:14

Tuesday, 21 August 2018

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani 10:4

Monday, 20 August 2018

Versetul zilei

Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. 

Proverbe 26:1

Sunday, 19 August 2018

Versetul zilei

Așa că, să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 

Matei 10:26

Saturday, 18 August 2018

Versetul zilei

Binecuvântată este Împărăția care vine, Împărăția părintelui nostru David! Osana în cerurile preaînalte!" 

Marcu 11:10

Friday, 17 August 2018

Versetul zilei

Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina și-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină, și voi privi dreptatea Lui. 

Mica 7:9

Thursday, 16 August 2018

Versetul zilei

Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. 

Filipeni 1:29

Wednesday, 15 August 2018

Versetul zilei

Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. 

Romani 14:1

Monday, 13 August 2018

Versetul zilei

Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari; și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. 

Luca 16:10

Sunday, 12 August 2018

Versetul zilei

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor; 

Psalmi 107:19

Friday, 10 August 2018

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. 

Marcu 7:7

Thursday, 9 August 2018

Versetul zilei

Neprihănirea Mea este aproape, mântuirea Mea se va arăta, și brațele Mele vor judeca popoarele, ostroavele vor nădăjdui în Mine și se vor încrede în brațul Meu. 

Isaia 51:5

Wednesday, 8 August 2018

Versetul zilei

Ascultați-Mă, voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul! Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. 

Isaia 51:1

Tuesday, 7 August 2018

Versetul zilei

Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu: nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. 

1 Corinteni 8:8

Monday, 6 August 2018

Versetul zilei

„Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea; le voi da cu credincioșie răsplata lor și voi încheia cu ei un legământ veșnic. 

Isaia 61:8

Sunday, 5 August 2018

Versetul zilei

Sutașul care stătea în fața lui Isus, când a văzut că Și-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!" 

Marcu 15:39

Saturday, 4 August 2018

Versetul zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 

1 Ioan 3:18

Thursday, 2 August 2018

Versetul zilei

O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 12:8

Wednesday, 1 August 2018

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. 

Iacov 1:5

Tuesday, 31 July 2018

Versetul zilei

Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinței lor, și tu stai în prin credință: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te! 

Romani 11:20

Monday, 30 July 2018

Versetul zilei

Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun! 

Eclesiastul 10:3

Sunday, 29 July 2018

Versetul zilei

și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 

Efeseni 3:19

Saturday, 28 July 2018

Versetul zilei

Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. 

Iov 19:4

Friday, 27 July 2018

Versetul zilei

Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 

Coloseni 2:6

Thursday, 26 July 2018

Versetul zilei

Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava", adică: „Tată!" 

Galateni 4:6

Tuesday, 24 July 2018

Versetul zilei

Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:1

Monday, 23 July 2018

Versetul zilei

Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată Legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 

Iosua 1:7

Sunday, 22 July 2018

Versetul zilei

„Tomo", i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut." 

Ioan 20:29

Saturday, 21 July 2018

Versetul zilei

Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. 

Psalmi 23:1

Friday, 20 July 2018

Versetul zilei

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 

1 Ioan 3:1

Thursday, 19 July 2018

Versetul zilei

Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire; 

1 Petru 2:1

Wednesday, 18 July 2018

Versetul zilei

Și tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. 

Evrei 9:15

Tuesday, 17 July 2018

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. 

Proverbe 6:23

Monday, 16 July 2018

Versetul zilei

și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov 1:21

Saturday, 14 July 2018

Versetul zilei

V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. 

Ioan 16:1

Thursday, 12 July 2018

Versetul zilei

Dimineața seamănă-ți sămânța, și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Eclesiastul 11:6

Wednesday, 11 July 2018

Versetul zilei

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. 

1 Petru 2:15

Tuesday, 10 July 2018

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Monday, 9 July 2018

Versetul zilei

Mulți din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, și mulți din cei de pe urmă vor fi cei dintâi. 

Marcu 10:31

Saturday, 7 July 2018

Versetul zilei

Spune-le, dar: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Întoarceți-vă la Mine, zice Domnul oștirilor, și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor. 

Zaharia 1:3

Friday, 6 July 2018

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Wednesday, 4 July 2018

Versetul zilei

Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 

Ioan 12:16

Tuesday, 3 July 2018

Versetul zilei

Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemați-L câtă vreme este aproape. 

Isaia 55:6

Monday, 2 July 2018

Versetul zilei

A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 

Coloseni 2:14

Sunday, 1 July 2018

Versetul zilei

Căci a Domnului este împărăția: El stăpânește peste neamuri. 

Psalmi 22:28

Saturday, 30 June 2018

Versetul zilei

Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 

1 Corinteni 2:14

Friday, 29 June 2018

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Thursday, 28 June 2018

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Wednesday, 27 June 2018

Versetul zilei

Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 

1 Ioan 2:25

Tuesday, 26 June 2018

Versetul zilei

Mulți zic: „Cine ne va arăta fericirea?" Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feței Tale, Doamne!" 

Psalmi 4:6

Sunday, 24 June 2018

Versetul zilei

Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avraam. 

Evrei 2:16

Saturday, 23 June 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:3

Friday, 22 June 2018

Versetul zilei

Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine. 

1 Petru 4:19

Thursday, 21 June 2018

Versetul zilei

Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. 

Proverbe 4:23

Wednesday, 20 June 2018

Versetul zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 

1 Ioan 3:18

Monday, 18 June 2018

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. 

1 Petru 2:24

Saturday, 16 June 2018

Versetul zilei

Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. 

2 Corinteni 3:4

Friday, 15 June 2018

Versetul zilei

Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. 

Psalmi 9:18

Thursday, 14 June 2018

Versetul zilei

și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 

Filipeni 2:11

Wednesday, 13 June 2018

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Monday, 11 June 2018

Versetul zilei

În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. 

Psalmi 138:3

Saturday, 9 June 2018

Versetul zilei

Și atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ!" 

Psalmi 58:11

Thursday, 7 June 2018

Versetul zilei

Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Isus le-a zis: „Dezlegați-l și lăsați-l să meargă." 

Ioan 11:44

Tuesday, 5 June 2018

Versetul zilei

La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. 

Filipeni 2:8

Monday, 4 June 2018

Versetul zilei

Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.

Proverbe 29:26 

Saturday, 2 June 2018

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, Mântuirea noastră. 

Psalmi 68:19

Wednesday, 30 May 2018

Versetul zilei

Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. 

1 Ioan 3:22

Tuesday, 29 May 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Monday, 28 May 2018

Versetul zilei

Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea

Coloseni 2:20

Sunday, 27 May 2018

Versetul zilei

Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. 

Isaia 57:16

Saturday, 26 May 2018

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Friday, 25 May 2018

Versetul zilei

Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiați; Domnul iubește pe cei neprihăniți. 

Psalmi 146:8

Thursday, 24 May 2018

Versetul zilei

Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de silnicie. 

Proverbe 13:2

Wednesday, 23 May 2018

Versetul zilei

Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 

2 Ioan 1:8

Tuesday, 22 May 2018

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac?

Mica 6:11 

Monday, 21 May 2018

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși", dintre care cel dintâi sunt eu. 

1 Timotei 1:15

Sunday, 20 May 2018

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:1

Thursday, 17 May 2018

Versetul zilei

„Tomo", i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut." 

Ioan 20:29

Tuesday, 15 May 2018

Versetul zilei

Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea, și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului." 

1 Împărați 17:14

Monday, 14 May 2018

Versetul zilei

dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. 

Faptele Apostolilor 3:8

Saturday, 12 May 2018

Versetul zilei

Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. 

Proverbe 28:9

Thursday, 10 May 2018

Versetul zilei

Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. 

1 Corinteni 10:5

Tuesday, 8 May 2018

Versetul zilei

Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. 

1 Petru 3:9

Monday, 7 May 2018

Versetul zilei

Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan 2:29

Sunday, 6 May 2018

Versetul zilei

O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 12:8

Saturday, 5 May 2018

Versetul zilei

„Fățarnicilor", i-a răspuns Domnul, „oare în ziua Sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și-l duce de-l adapă? 

Luca 13:15

Friday, 4 May 2018

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi 125:1

Wednesday, 2 May 2018

Versetul zilei

Cine-și păzește gura, își păzește sufletul; cine-și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. 

Proverbe 13:3

Tuesday, 1 May 2018

Versetul zilei

Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. 

Psalmi 124:8

Monday, 30 April 2018

Versetul zilei

Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 

1 Ioan 2:25

Sunday, 29 April 2018

Versetul zilei

„De asemenea este scris", a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău." 

Matei 4:7

Saturday, 28 April 2018

Versetul zilei

Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. 

Plângerile lui Ieremia 3:31

Friday, 27 April 2018

Versetul zilei

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri, 

1 Timotei 4:4

Thursday, 26 April 2018

Versetul zilei

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste 

Efeseni 4:2

Wednesday, 25 April 2018

Versetul zilei

Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. 

Ioan 6:15

Sunday, 22 April 2018

Versetul zilei

Omul nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, și n-are nicio putere peste ziua morții; în lupta aceasta nu este izbăvire, și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 

Eclesiastul 8:8

Saturday, 21 April 2018

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mâna ta, împărate. 

Daniel 3:17

Friday, 20 April 2018

Versetul zilei

De aceea, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 

1 Tesaloniceni 4:8

Wednesday, 18 April 2018

Versetul zilei

Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă. 

Romani 11:6

Tuesday, 17 April 2018

Versetul zilei

Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 

1 Ioan 4:13

Sunday, 15 April 2018

Versetul zilei

Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!" 

Faptele Apostolilor 3:6

Saturday, 14 April 2018

Versetul zilei

Luați seama, dar, la felul cum ascultați; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua și ce i se pare că are." 

Luca 8:18

Friday, 13 April 2018

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 

Psalmi 139:4

Thursday, 12 April 2018

Versetul zilei

Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă, și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. 

Psalmi 84:11

Tuesday, 10 April 2018

Versetul zilei

În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 

2 Petru 2:1

Monday, 9 April 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Sunday, 8 April 2018

Versetul zilei

De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. 

1 Tesaloniceni 5:6

Friday, 6 April 2018

Versetul zilei

Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 

Efeseni 5:1

Thursday, 5 April 2018

Versetul zilei

A face dreptate și judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. 

Proverbe 21:3

Wednesday, 4 April 2018

Versetul zilei

De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. 

Galateni 4:31

Tuesday, 3 April 2018

Versetul zilei

Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. 

Evrei 10:14

Monday, 2 April 2018

Versetul zilei

Cine se uită după vânt nu va semăna, și cine se uită după nori nu va secera. 

Eclesiastul 11:4

Saturday, 31 March 2018

Versetul zilei

Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. 

Proverbe 14:15

Friday, 30 March 2018

Versetul zilei

Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 

Matei 6:1

Wednesday, 28 March 2018

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Tuesday, 27 March 2018

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? 

Galateni 3:5

Thursday, 22 March 2018

Versetul zilei

Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. 

Filipeni 4:6

Wednesday, 21 March 2018

Versetul zilei

Nu judecați, ca să nu fiți judecați. 

Matei 7:1

Tuesday, 20 March 2018

Versetul zilei

Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. 

Proverbe 26:1

Monday, 19 March 2018

Versetul zilei

Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. 

Psalmi 66:10

Sunday, 18 March 2018

Versetul zilei

Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 

Filipeni 3:20

Saturday, 17 March 2018

Versetul zilei

Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu: cereți, și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 

Ioan 16:24

Thursday, 15 March 2018

Versetul zilei

Căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui; Domnul privește din ceruri pe pământ.

Psalmi 102:19

Monday, 12 March 2018

Versetul zilei

Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere.

1 Corinteni 2:4

Saturday, 10 March 2018

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Friday, 9 March 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:26

Thursday, 8 March 2018

Versetul zilei

Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie! 

Daniel 4:37

Wednesday, 7 March 2018

Versetul zilei

„Credeți voi", le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? 

Luca 13:2

Tuesday, 6 March 2018

Versetul zilei

Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. 

Ioan 3:13

Sunday, 4 March 2018

Versetul zilei

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc! 

Psalmi 24:1

Saturday, 3 March 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Thursday, 1 March 2018

Versetul zilei

țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 

Iuda 1:21

Tuesday, 27 February 2018

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan 2:9

Monday, 26 February 2018

Versetul zilei

Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. 

Psalmi 103:8

Sunday, 25 February 2018

Versetul zilei

Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. 

Eclesiastul 2:11

Saturday, 24 February 2018

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt.

Psalmi 28:2

Friday, 23 February 2018

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 

Coloseni 1:13

Thursday, 22 February 2018

Versetul zilei

El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii. 

Efeseni 1:22

Wednesday, 21 February 2018

Versrtul zilei

Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele, și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. 

Proverbe 8:11

Tuesday, 20 February 2018

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Monday, 19 February 2018

Versetul zilei

 Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 

1 Corinteni 8:2

Saturday, 17 February 2018

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești." 

Luca 4:8

Thursday, 15 February 2018

Versetul zilei

Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îți sunt iertate!" 

Marcu 2:5

Wednesday, 14 February 2018

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Monday, 12 February 2018

Versetul zilei

Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este duh. 

Ioan 3:6

Sunday, 11 February 2018

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 

Psalmi 139:4

Saturday, 10 February 2018

Versetul zilei

Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăși de fericire. 

Iov 22:21

Friday, 9 February 2018

Versetul zilei

Eu zic Domnului: „Tu ești Dumnezeul meu! Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele! 

Psalmi 140:6

Wednesday, 7 February 2018

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

Marcu 7:6

Monday, 5 February 2018

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele.

Evrei 2:1

Sunday, 4 February 2018

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Saturday, 3 February 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:1

Friday, 2 February 2018

Versetul zilei

Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. 

Țefania 2:3

Thursday, 1 February 2018

Versetul zilei

Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine." 

1 Petru 2:6

Wednesday, 31 January 2018

Versetul zilei

V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. 

Ioan 16:1

Monday, 29 January 2018

Versetul zilei

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. 

Proverbe 3:3

Sunday, 28 January 2018

Versetul zilei

Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui! 

Psalmi 103:2

Saturday, 27 January 2018

Versetul zilei

s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morți. 

Faptele Apostolilor 4:10

Thursday, 25 January 2018

Versetul zilei

Acela are lopata în mână; Își va curăța aria cu desăvârșire și Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. 

Luca 3:17

Wednesday, 24 January 2018

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele! 

Psalmi 141:3

Tuesday, 23 January 2018

Versetul zilei

Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. 

1 Corinteni 4:2

Monday, 22 January 2018

Versetul zilei

Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: „Ție îți poruncesc", a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă". 

Luca 5:24

Sunday, 21 January 2018

Versetul zilei

Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa – zice Domnul. – Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu. 

Isaia 66:2

Saturday, 20 January 2018

Versetul zilei

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 

Matei 5:7

Wednesday, 17 January 2018

Versetul zilei

Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 

1 Ioan 5:2

Monday, 15 January 2018

Versetul zilei

Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune; ochiul nu se mai satură privind, și urechea nu obosește auzind. 

Eclesiastul 1:8

Saturday, 13 January 2018

Versetul zilei

Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. 

Galateni 2:21

Monday, 8 January 2018

Versetul zilei

Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le; dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. 

Matei 23:3

Sunday, 7 January 2018

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. 

Iosua 1:8

Saturday, 6 January 2018

Versetul zilei

Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 

1 Tesaloniceni 4:7

Friday, 5 January 2018

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda 1:9

Thursday, 4 January 2018

Versetul zilei

Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 

Romani 8:10

Wednesday, 3 January 2018

Versetul zilei

Și îndată, slăbănogul s-a sculat, și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor; așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Niciodată n-am văzut așa ceva!" 

Marcu 2:12

Tuesday, 2 January 2018

Versetul zilei

Cine se uită după vânt nu va semăna, și cine se uită după nori nu va secera. 

Eclesiastul 11:4

Monday, 1 January 2018

Versetul zilei

Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te! 

Apocalipsa 3:19

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator