Wednesday, 30 June 2021

Versetul zilei

Și Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite!" 

Iona 4:11

Monday, 28 June 2021

Versetul zilei

Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 
1 Ioan 4:1

Friday, 25 June 2021

Versetul zilei

Și Domnul a zis: „Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: „Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare", și v-ar asculta. 

Luca 17:6

Wednesday, 23 June 2021

Versetul zilei

Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua 1:9

Tuesday, 22 June 2021

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:11

Saturday, 19 June 2021

Versetul zilei

Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. 

Isaia 35:3

Friday, 18 June 2021

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 

Romani 8:2

Wednesday, 16 June 2021

Versetul zilei

Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului. 

Ioan 5:16

Monday, 14 June 2021

Versetul zilei

Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc: binecuvântați, și nu blestemați. 

Romani 12:14

Thursday, 10 June 2021

Versetul zilei

Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut"? Și iarăși: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu"? 

Evrei 1:5

Tuesday, 8 June 2021

Versetul zilei

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 

Coloseni 3:1

Monday, 7 June 2021

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda 1:9

Saturday, 5 June 2021

Versetul zilei

dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. 

1 Petru 1:25

Friday, 4 June 2021

Versetul zilei

Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. 

Eclesiastul 5:4

Wednesday, 2 June 2021

Versetul zilei

Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. 

Romani 9:8

Tuesday, 1 June 2021

Versetul zilei

Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui! 

Psalmi 103:2
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator