Saturday, 31 December 2016

Versetul zilei

Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. 

Evrei, 6:15

Friday, 30 December 2016

Versetul zilei

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 

1 Corinteni, 6:17

Thursday, 29 December 2016

Versetul zilei

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. 

Ioan, 5:24

Wednesday, 28 December 2016

Versetul zilei

Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale: 

Proverbe, 6:20

Tuesday, 27 December 2016

Versetul zilei

Întoarce-ne la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă-ne iarăşi zile ca cele de odinioară! 

Plângeri, 5:21

Monday, 26 December 2016

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." 

Matei, 4:4

Sunday, 25 December 2016

Versetul zilei

„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel" care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi." 

Matei, 1:23

Saturday, 24 December 2016

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 

Proverbe, 6:6

Friday, 23 December 2016

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 

Galateni, 3:5

Thursday, 22 December 2016

Versetul zilei

„Pentru ce Mă numeşti bun?", i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 

Marcu, 10:18

Wednesday, 21 December 2016

Versetul zilei

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 

Filipeni, 3:20

Tuesday, 20 December 2016

Versetul zilei

Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! 

Osea, 6:6

Monday, 19 December 2016

Versetul zilei

Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. 

Filipeni, 2:4 -

Sunday, 18 December 2016

Versetul zilei

El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată. 

Psalmi, 15:5

Saturday, 17 December 2016

Versetul zilei

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 

Mica, 6:8

Thursday, 15 December 2016

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

Psalmi, 144:3

Tuesday, 13 December 2016

Versetul zilei

„Făţarnicilor", i-a răspuns Domnul, „oare în ziua Sabatului nu-şi dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle şi-l duce de-l adapă? 

Luca, 13:15

Monday, 12 December 2016

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru, 4:8

Sunday, 11 December 2016

Versetul zilei

Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de veci! 

Mica, 4:5

Saturday, 10 December 2016

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Friday, 9 December 2016

Versetul zilei

Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. 

Evrei, 4:15

Thursday, 8 December 2016

Versetul zilei

Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 

Ecclesiast, 7:5

Wednesday, 7 December 2016

Versetul zilei

 Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.

 Romani, 10:4l

Tuesday, 6 December 2016

Versetul zilei

Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. 

Psalmi, 23:1

Monday, 5 December 2016

Versetul zilei

Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.

2 Ioan, 1:9 

Friday, 2 December 2016

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are. 

Luca, 8:18

Thursday, 1 December 2016

Versetul zilei

şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov, 1:21

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator