Sunday, 30 November 2014

Versetul zilei

 Spune-le, dar: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul oştirilor, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. 

Zaharia, 1:3

Saturday, 29 November 2014

Versetul zilei

El şi-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel; şi dintre toţi împăraţii lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. 

2 Imparati, 18:5 

Friday, 28 November 2014

Versetul zilei

Căci, dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. 

Galateni, 2:18

Wednesday, 26 November 2014

Versetul zilei

Leneşul zice: „Afară este un leu, pe uliţe este un leu!" 

Proverbe, 26:13

Monday, 24 November 2014

Versetul zilei

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii."

 Ioan, 8:12

Sunday, 23 November 2014

Versetul zilei

Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii! 

Proverbe, 9:6

Saturday, 22 November 2014

Versetul zilei

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! 

Matei, 5:9 

Friday, 21 November 2014

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate. 

Daniel, 3:17

Tuesday, 18 November 2014

Versetul zilei

Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 

1 Ioan, 2:9

Monday, 17 November 2014

Versetul zilei

Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:4

Sunday, 16 November 2014

Versetul zilei

Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept. Psalmi, 5:3

Saturday, 15 November 2014

Versetul zilei

Dar pentru că mânia Lui nu pedepseşte încă, nu înseamnă că puţin Îi pasă de nelegiuire. 

Iov, 35:15

Friday, 14 November 2014

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!" 

Ioan, 4:48

Thursday, 13 November 2014

Versetul zilei

Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii! 

Proverbe, 9:6

Wednesday, 12 November 2014

Versetul zilei

Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. 

1 Ioan, 3:5

Tuesday, 11 November 2014

Versetul zilei

Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan, 2:29

Monday, 10 November 2014

Versetul zilei

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului. 

Psalmi, 10:14

Sunday, 9 November 2014

Versetul zilei

Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-au sculat să joace." 

1 Corinteni, 10:7 


Saturday, 8 November 2014

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi, 23:4

Friday, 7 November 2014

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?" 

Ioan, 11:40

Thursday, 6 November 2014

Versetul zilei

Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. 

Coloseni, 2:10

Wednesday, 5 November 2014

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 

Proverbe, 6:6

Tuesday, 4 November 2014

Versetul zilei

Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. 

1 Timotei, 4:16

Monday, 3 November 2014

Versetul zilei

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua, 1:9

Sunday, 2 November 2014

Versetul zilei

Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire." 

Romani, 4:3

Saturday, 1 November 2014

Verdetul zilei

Isus i-a răspuns: „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." 

Luca, 4:4 
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator