Sunday, 31 January 2021

Versetul zilei

Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. 

Proverbe 26:2

Friday, 29 January 2021

Versetul zilei

Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej, și norii sunt praful picioarelor Lui. 

Naum 1:3

Tuesday, 26 January 2021

Versetul zilei

măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. 

Evrei 5:8

Sunday, 24 January 2021

Versetul zilei

înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății 

2 Petru 2:9

Saturday, 23 January 2021

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmi 1:1

Wednesday, 20 January 2021

Versetul zilei

De aceea și Eu vă spun: cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. 

Luca 11:9

Tuesday, 19 January 2021

Versetul zilei

Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:1

Friday, 15 January 2021

Versetul zilei

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. 

Romani 2:11

Tuesday, 12 January 2021

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. 

Iosua 1:8

Sunday, 10 January 2021

Versetul zilei

Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 

1 Ioan 5:2

Wednesday, 6 January 2021

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Tuesday, 5 January 2021

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 

Romani 8:2

Friday, 1 January 2021

Versetul zilei

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?" În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. 

Iov 2:10
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator