Saturday, 31 May 2014

Versetul zilei

Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. 

Iov, 1:1

Friday, 30 May 2014

Versetul zilei

Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:16

Thursday, 29 May 2014

Versetul zilei

Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. 

Psalmi, 91:14

Wednesday, 28 May 2014

Versetul zilei

Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. 

Galateni, 5:1

Tuesday, 27 May 2014

Versetul zilei

Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. 

1 Petru, 3:9

Monday, 26 May 2014

Versetul zilei

Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 

2 Corinteni 13:8

Saturday, 24 May 2014

Versetul zilei

Pe Cel ce n'a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. 

2 Corinteni 5:21

Friday, 23 May 2014

Verstul zilei

„Eu – zice Domnul – te voi învăța, și-ți voi arăta calea pe care trebuie s'o urmezi,te voi sfătui, și voi avea privirea îndreptată asupra ta." 

Psalmii 32:8 

Wednesday, 21 May 2014

Versetul zilei

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțămiri; 

1 Timotei 4:4

Tuesday, 20 May 2014

Versetul zilei

Eu rămîn credincios legămîntului pe care l-am făcut cu voi, cînd ați ieșit din Egipt, și Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeți! 

Hagai 2:5

Monday, 19 May 2014

Versetul zilei

Omul nu se întărește prin răutate,dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. 

Proverbe 12:3

Sunday, 18 May 2014

Versetul zilei

Dumnezeul nostru vine și nu tace.Înaintea Lui merge un foc mistuitor,și împrejurul Lui o furtună puternică. 

Psalmii 50:3

Saturday, 17 May 2014

Versetul zilei

Căci Cel ce sfințește și cei ce sînt sfințiți, sînt dintr'unul. De aceea, Lui nu-I este rușine să-i numească „frați". 

Evrei 2:11

Friday, 16 May 2014

Versetul zilei

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întîi născut din toată zidirea. 

Coloseni 1:15

Wednesday, 14 May 2014

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mîna ta, împărate. 

Daniel 3:17

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mîna ta, împărate. 

Daniel 3:17

Monday, 12 May 2014

Versetul zilei

Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sînt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. 

Ioan 12:26

Sunday, 11 May 2014

Versetul zilei

Omul chibzuit vede răul și se ascunde; dar proștii merg spre el și sînt pedepsiți. 

Proverbe 27:12

Saturday, 10 May 2014

Versetul zilei

Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne! 

Psalmii 9:10

Friday, 9 May 2014

Versetul zilei

Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. 

1 Ioan 2:3 

Thursday, 8 May 2014

Versetul zilei

Înțelegeți și voi dar, că fii ai lui Avraam sînt cei ce au credință.

 Galateni 3:7 

Wednesday, 7 May 2014

Versetul zilei

Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora. 

Romani 15:2 

Tuesday, 6 May 2014

Versetul zilei

El este Stînca; lucrările Lui sînt desăvîrșite, Căci toate căile Lui sînt drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat. 

Deuteronomul 32:4

Monday, 5 May 2014

Versetul zilei

Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțămiri. 

Filipeni 4:6

Sunday, 4 May 2014

Versetul zilei

Isus le-a vorbit din nou, și a zis: „Eu sînt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieții." 

Ioan 8:12

Saturday, 3 May 2014

Versetul zilei

Dacă împliniți Legea împărătească, potrivit Scripturii: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți", bine faceți. 

Iacov 2:8

Friday, 2 May 2014

Versetul zilei

Atunci am zis în inima mea: „Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău; căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă." 

Eclesiastul 3:17

Thursday, 1 May 2014

Versetul zilei

El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape." 

Matei 3:2 
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator