Wednesday, 30 September 2015

Versetul zilei

Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt, 

Psalmi, 9:2

Tuesday, 29 September 2015

Versetul zilei

Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 

Filipeni, 3:7

Monday, 28 September 2015

Versetul zilei

Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: „Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat." 

Faptele Apostolilor, 10:15

Sunday, 27 September 2015

Versetul zilei

Căci aşa vorbeşte Domnul: „Fără plată aţi fost vânduţi şi nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint." 

Isaia, 52:3

Saturday, 26 September 2015

Versetul zilei

O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deşertăciune. 

Ecclesiast, 12:8

Friday, 25 September 2015

Versetul zilei

Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 

Romani, 5:2

Thursday, 24 September 2015

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

Psalmi, 144:3

Wednesday, 23 September 2015

Versetul zilei

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit." Ce seamănă omul, aceea va şi secera. 

Galateni, 6:7

Tuesday, 22 September 2015

Versetul zilei

Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur.

Proverbe, 10:8

Monday, 21 September 2015

Versetul zilei

Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; 

Romani, 6:6

Sunday, 20 September 2015

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Saturday, 19 September 2015

Versetul zilei

 Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii. 

Galateni, 6:4

Friday, 18 September 2015

Versetul zilei

Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!

Isaia, 65:24 -

Thursday, 17 September 2015

Versetul zilei

„Da, Doamne", I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume." 

Ioan, 11:27

Wednesday, 16 September 2015

Versetul zilei

În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. 

Iov, 1:22

Tuesday, 15 September 2015

Versetul zilei

Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Ecclesiast, 11:6 

Monday, 14 September 2015

Versetul zilei

Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: „Fiul tău trăieşte." Şi a crezut el şi toată casa lui. 

Ioan, 4:53

Saturday, 12 September 2015

Versetul zilei

Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul şi spune omului până şi gândurile lui. El preface zorile în întuneric şi umblă pe înălţimile pământului: Domnul Dumnezeul oştirilor este numele Lui. 

Amos, 4:13

Friday, 11 September 2015

Versetul zilei

Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit. 

1 Tesaloniceni, 4:6 

Thursday, 10 September 2015

Versetul zilei

În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 

Efeseni, 3:12

Wednesday, 9 September 2015

Versrtul zilei

Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!" 

Ioan, 6:20

Tuesday, 8 September 2015

Versetul zilei

Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: „Avem pe Avraam ca tată!" Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 

Luca, 3:8

Monday, 7 September 2015

Versetul zilei

În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. 

Proverbe, 12:13

Sunday, 6 September 2015

Versetul zilei

 Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

1 Ioan, 2:17

Saturday, 5 September 2015

Versetul zilei

Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este o scârbă. 

Proverbe, 28:9 

Thursday, 3 September 2015

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8 

Wednesday, 2 September 2015

Versrtul zilei

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru, 4:8 

Tuesday, 1 September 2015

Versetul zilei

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. 

Proverbe, 10:4

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator