Wednesday, 30 May 2018

Versetul zilei

Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. 

1 Ioan 3:22

Tuesday, 29 May 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Monday, 28 May 2018

Versetul zilei

Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea

Coloseni 2:20

Sunday, 27 May 2018

Versetul zilei

Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. 

Isaia 57:16

Saturday, 26 May 2018

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Friday, 25 May 2018

Versetul zilei

Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiați; Domnul iubește pe cei neprihăniți. 

Psalmi 146:8

Thursday, 24 May 2018

Versetul zilei

Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de silnicie. 

Proverbe 13:2

Wednesday, 23 May 2018

Versetul zilei

Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 

2 Ioan 1:8

Tuesday, 22 May 2018

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac?

Mica 6:11 

Monday, 21 May 2018

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși", dintre care cel dintâi sunt eu. 

1 Timotei 1:15

Sunday, 20 May 2018

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:1

Thursday, 17 May 2018

Versetul zilei

„Tomo", i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut." 

Ioan 20:29

Tuesday, 15 May 2018

Versetul zilei

Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea, și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului." 

1 Împărați 17:14

Monday, 14 May 2018

Versetul zilei

dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. 

Faptele Apostolilor 3:8

Saturday, 12 May 2018

Versetul zilei

Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. 

Proverbe 28:9

Thursday, 10 May 2018

Versetul zilei

Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. 

1 Corinteni 10:5

Tuesday, 8 May 2018

Versetul zilei

Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. 

1 Petru 3:9

Monday, 7 May 2018

Versetul zilei

Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. 

1 Ioan 2:29

Sunday, 6 May 2018

Versetul zilei

O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 12:8

Saturday, 5 May 2018

Versetul zilei

„Fățarnicilor", i-a răspuns Domnul, „oare în ziua Sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și-l duce de-l adapă? 

Luca 13:15

Friday, 4 May 2018

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi 125:1

Wednesday, 2 May 2018

Versetul zilei

Cine-și păzește gura, își păzește sufletul; cine-și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. 

Proverbe 13:3

Tuesday, 1 May 2018

Versetul zilei

Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. 

Psalmi 124:8

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator