Wednesday, 28 October 2020

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. 

Efeseni 4:6

Tuesday, 27 October 2020

Versetul zilei

Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine. 

Romani 12:9

Saturday, 24 October 2020

Versetul zilei

Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. 

Ioan 6:15

Monday, 19 October 2020

Versetul zilei

țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 

Iuda 1:21

Saturday, 17 October 2020

Versetul zilei

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmi 130:3

Friday, 16 October 2020

Versetul zilei

Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. 

Țefania 2:3

Thursday, 15 October 2020

Versetul zilei

Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții! 

2 Ioan 1:5

Tuesday, 13 October 2020

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 

Psalmi 139:4

Thursday, 8 October 2020

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Wednesday, 7 October 2020

Verdetul zilei

Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. 

Filipeni 2:4

Tuesday, 6 October 2020

Versetul zilei

Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 

Efeseni 5:1

Monday, 5 October 2020

Versetul zilei

Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 

Romani 4:2

Saturday, 3 October 2020

Versetul zilei

Eu, Eu vă mângâi. Dar cine ești tu, ca să te temi de omul cel muritor, și de fiul omului, care trece ca iarba, 

Isaia 51:12

Thursday, 1 October 2020

Versetul zilei

Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. 

2 Ioan 1:6

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator