Monday, 31 August 2015

Versrtul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Sunday, 30 August 2015

Versetul zilei

Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. 

1 Corinteni, 2:14

Friday, 28 August 2015

Versetul zilei

Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea. 

9 Proverbe, 4:7

Thursday, 27 August 2015

Versetul zilei

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. 

1 Petru, 5:7

Wednesday, 26 August 2015

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6 

Tuesday, 25 August 2015

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, şi sufletul copilului s-a întors în el, şi a înviat. 

1 Imparati, 17:22

Monday, 24 August 2015

Versetul zilei

Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu sau, mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou? 

Galateni, 4:9

Sunday, 23 August 2015

Versetul zilei

Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul!"

Osea, 6:3

Saturday, 22 August 2015

Versetul zilei

Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la faţa oamenilor – aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. Galateni, 2:6

Friday, 21 August 2015

Versetul zilei

Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi ce este drept şi faceţi ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate. 

Isaia, 56:1

Thursday, 20 August 2015

Versetul zilei

El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi." 

Luca, 10:27

Wednesday, 19 August 2015

Versetul zilei

O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! 

Romani, 11:33

Sunday, 16 August 2015

Versetul zilei

Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înţeleg totul. 

Proverbe, 28:5

Saturday, 15 August 2015

Versetul zilei

Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 

1 Petru, 3:8

Friday, 14 August 2015

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei, 5:8

Thursday, 13 August 2015

Versrtul zilei

Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!" 

Daniel, 6:22

Wednesday, 12 August 2015

Versetul zilei

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 

Filipeni, 3:20

Tuesday, 11 August 2015

Versetul zilei

Preoţii care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. 

Iosua, 3:17

Monday, 10 August 2015

Versetul zilei

Cântaţi Domnului, lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăveşte sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. 

Ieremia, 20:13

Sunday, 9 August 2015

Versetul zilei

Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. 

Romani, 9:16

Saturday, 8 August 2015

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti." 

Luca, 4:8

Friday, 7 August 2015

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale: 

Psalmi, 13:5

Thursday, 6 August 2015

Versetul zilei

Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui! 

Isaia, 65:2 

Wednesday, 5 August 2015

Versetul zilei

Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. 

Daniel, 2:20 

Tuesday, 4 August 2015

Versetul zilei

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 

Coloseni, 1:15 

Monday, 3 August 2015

Versetul zilei

Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 

Matei, 7:7

Sunday, 2 August 2015

Versetul zilei

Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei"; 

Ecclesiast, 12:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator