Saturday, 31 March 2018

Versetul zilei

Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. 

Proverbe 14:15

Friday, 30 March 2018

Versetul zilei

Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 

Matei 6:1

Wednesday, 28 March 2018

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Tuesday, 27 March 2018

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? 

Galateni 3:5

Thursday, 22 March 2018

Versetul zilei

Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. 

Filipeni 4:6

Wednesday, 21 March 2018

Versetul zilei

Nu judecați, ca să nu fiți judecați. 

Matei 7:1

Tuesday, 20 March 2018

Versetul zilei

Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. 

Proverbe 26:1

Monday, 19 March 2018

Versetul zilei

Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul. 

Psalmi 66:10

Sunday, 18 March 2018

Versetul zilei

Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 

Filipeni 3:20

Saturday, 17 March 2018

Versetul zilei

Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu: cereți, și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 

Ioan 16:24

Thursday, 15 March 2018

Versetul zilei

Căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui; Domnul privește din ceruri pe pământ.

Psalmi 102:19

Monday, 12 March 2018

Versetul zilei

Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere.

1 Corinteni 2:4

Saturday, 10 March 2018

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Friday, 9 March 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:26

Thursday, 8 March 2018

Versetul zilei

Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie! 

Daniel 4:37

Wednesday, 7 March 2018

Versetul zilei

„Credeți voi", le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? 

Luca 13:2

Tuesday, 6 March 2018

Versetul zilei

Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. 

Ioan 3:13

Sunday, 4 March 2018

Versetul zilei

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc! 

Psalmi 24:1

Saturday, 3 March 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Thursday, 1 March 2018

Versetul zilei

țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 

Iuda 1:21

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator