Saturday, 30 June 2018

Versetul zilei

Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 

1 Corinteni 2:14

Friday, 29 June 2018

Versetul zilei

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. 

Proverbe 21:2

Thursday, 28 June 2018

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Wednesday, 27 June 2018

Versetul zilei

Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 

1 Ioan 2:25

Tuesday, 26 June 2018

Versetul zilei

Mulți zic: „Cine ne va arăta fericirea?" Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feței Tale, Doamne!" 

Psalmi 4:6

Sunday, 24 June 2018

Versetul zilei

Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avraam. 

Evrei 2:16

Saturday, 23 June 2018

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:3

Friday, 22 June 2018

Versetul zilei

Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine. 

1 Petru 4:19

Thursday, 21 June 2018

Versetul zilei

Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. 

Proverbe 4:23

Wednesday, 20 June 2018

Versetul zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 

1 Ioan 3:18

Monday, 18 June 2018

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. 

1 Petru 2:24

Saturday, 16 June 2018

Versetul zilei

Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos. 

2 Corinteni 3:4

Friday, 15 June 2018

Versetul zilei

Căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie, nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. 

Psalmi 9:18

Thursday, 14 June 2018

Versetul zilei

și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 

Filipeni 2:11

Wednesday, 13 June 2018

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Monday, 11 June 2018

Versetul zilei

În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. 

Psalmi 138:3

Saturday, 9 June 2018

Versetul zilei

Și atunci oamenii vor zice: „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ!" 

Psalmi 58:11

Thursday, 7 June 2018

Versetul zilei

Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Isus le-a zis: „Dezlegați-l și lăsați-l să meargă." 

Ioan 11:44

Tuesday, 5 June 2018

Versetul zilei

La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. 

Filipeni 2:8

Monday, 4 June 2018

Versetul zilei

Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.

Proverbe 29:26 

Saturday, 2 June 2018

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, Mântuirea noastră. 

Psalmi 68:19

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator