Monday, 30 December 2019

Versetul zilei

Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. 

Marcu 1:8

Sunday, 29 December 2019

Versetul zilei

Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. 

1 Ioan 2:3

Saturday, 28 December 2019

Versetul zilei

Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. 

Matei 16:12

Friday, 27 December 2019

Versetul zilei

Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui!

Psalmi 128:1 

Thursday, 26 December 2019

Versetul zilei

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. 

Filipeni 2:13

Wednesday, 25 December 2019

Versetul zilei

Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. 

Psalmi 16:8

Tuesday, 24 December 2019

Versetul zilei

Ziceam: „Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba; îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea." 

Psalmi 39:1

Monday, 23 December 2019

Versetul zilei

Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. 

Coloseni 2:10

Saturday, 21 December 2019

Versetul zilei

„Femeie", i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 

Ioan 4:21

Friday, 20 December 2019

Versetul zilei

Doamne, Tu ești Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălța! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. 

Isaia 25:1

Wednesday, 18 December 2019

Versetul zilei

răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. 

Romani 5:4

Tuesday, 17 December 2019

Versetul zilei

Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, 

1 Timotei 1:8

Monday, 16 December 2019

Versetul zilei

Fă-mă să aud dis-de-dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalț sufletul. 

Psalmi 143:8

Friday, 13 December 2019

Versetul zilei

Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 

Mica 6:8

Wednesday, 11 December 2019

Versetul zilei

Aruncă-ți pâinea pe ape, și după multă vreme o vei găsi iarăși! 

Eclesiastul 11:1

Tuesday, 10 December 2019

Versetul zilei

Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire." 

Romani 4:3

Monday, 9 December 2019

Versetul zilei

Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. 

Filipeni 4:7

Sunday, 8 December 2019

Versetul zilei

Și le zicea: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului." 

Luca 6:5

Friday, 6 December 2019

Versetul zilei

Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași; aceeași soartă au amândoi; cum moare unul, așa moare și celălalt, toți au aceeași suflare, și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc; căci totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 3:19

Wednesday, 4 December 2019

Versetul zilei

Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeți!" 

Ioan 6:20

Tuesday, 3 December 2019

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare." 

Luca 7:9

Monday, 2 December 2019

Versetul zilei

Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile! 

Psalmi 139:23

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator