Friday, 31 October 2014

Versetul zilei

Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea. 

Proverbe, 11:3 

Thursday, 30 October 2014

Versetul zilei

Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El! 

Psalmi, 2:12

Wednesday, 29 October 2014

Versetul zilei

Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul! 

1 Corinteni, 9:24

Monday, 27 October 2014

Versetul zilei

David a mai zis: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean." Şi Saul a zis lui David: „Du-te, şi Domnul să fie cu tine!" 

1 Samuel, 17:37

Saturday, 25 October 2014

Versetul zilei

 Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. 

Proverbe, 9:7

Friday, 24 October 2014

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are." 

Luca, 8:18

Thursday, 23 October 2014

Versetul zilei

pentru că toţi L-au văzut şi s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!"

Marcu, 6:50 

Wednesday, 22 October 2014

Versetul zilei

Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. 

Proverbe, 16:3

Monday, 20 October 2014

Versetul zilei

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli. 

Filipeni, 2:14 

Sunday, 19 October 2014

Versetul zilei

Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. 

Iacob, 2:24

Saturday, 18 October 2014

Versetul zilei

Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. 

Coloseni, 3:4 

Friday, 17 October 2014

Versetul zilei

Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. 

Psalmi, 56:3

Thursday, 16 October 2014

Versetul zilei

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. 

Evrei, 11:6

Wednesday, 15 October 2014

Versetul zilei

A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. 

Proverbe, 21:3

Tuesday, 14 October 2014

Versetul zilei

Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. 

1 Ioan, 2:23 

Monday, 13 October 2014

Versetul zilei

Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel. 

Luca, 6:31

Sunday, 12 October 2014

Versetul zilei

Căci cine ştie ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deşartă, pe care le petrece ca o umbră? Şi cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? 

Ecclesiast, 6:12

Saturday, 11 October 2014

Versetul zilei

 Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu. Psalmi, 3:5

Friday, 10 October 2014

Versetul zilei

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni, 2:8

Versetul zilei

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni, 2:8

Wednesday, 8 October 2014

Versetul zilei

Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi. 

Isaia, 8:13

Tuesday, 7 October 2014

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos. 

1 Timotei, 2:5

Monday, 6 October 2014

Versetul zilei

Înţelepciunea este mai de preţ decât sculele de război; dar un singur păcătos nimiceşte mult bine. 

Ecclesiast, 9:18

Saturday, 4 October 2014

Versetul zilei

Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare. 

Romani, 5:3

Friday, 3 October 2014

Versetul zilei

îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? 

Psalmi, 8:4

Thursday, 2 October 2014

Versetul zilei

Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri . 

Coloseni, 2:10 

Wednesday, 1 October 2014

Versetul zilei

„Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare. 

1 Petru, 3:10
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator