Monday, 29 October 2018

Versetul zilei

Isus S-a uitat țintă la ei și le-a zis: „Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu." 

Marcu 10:27

Saturday, 27 October 2018

Versetul zilei

Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, și înalță pe altul. 

Psalmi 75:7

Friday, 26 October 2018

Versetul zilei

Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 

1 Ioan 5:15

Thursday, 25 October 2018

Versetul zilei

Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. 

1 Petru 5:3

Monday, 22 October 2018

Versetul zilei

Muștele moarte strică și acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot așa puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. 

Eclesiastul 10:1

Sunday, 21 October 2018

Versetul zilei

În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. 

Psalmi 138:3

Saturday, 20 October 2018

Versetul zilei

Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. 

Proverbe 15:5

Tuesday, 16 October 2018

Versetul zilei

Preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. 

1 Petru 2:11

Monday, 15 October 2018

Versetul zilei

Domnul este înălțat: totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați. 

Psalmi 138:6

Saturday, 13 October 2018

Versetul zilei

El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă; 

Psalmi 23:2

Friday, 12 October 2018

Versetul zilei

Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. 

1 Tesaloniceni 5:2

Thursday, 11 October 2018

Versetul zilei

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, 

1 Timotei 2:1

Wednesday, 10 October 2018

Versetul zilei

Domnul păzește pe cei fără răutate: eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. 

Psalmi 116:6

Tuesday, 9 October 2018

Versetul zilei

Prin această „voie" am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna. 

Evrei 10:10

Monday, 8 October 2018

Versetul zilei

Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii și morții. 

1 Petru 4:5

Sunday, 7 October 2018

Versetul zilei

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ține în veci, și credincioșia Lui, din neam în neam. 

Psalmi 100:5

Saturday, 6 October 2018

Versetul zilei

Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum; și Eu, de asemenea, lucrez." 

Ioan 5:17

Thursday, 4 October 2018

Versetul zilei

Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. 

Psalmi 86:5

Wednesday, 3 October 2018

Versetul zilei

Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. 

Coloseni 3:13

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator