Monday, 30 November 2020

Versetul zilei

Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. 

1 Tesaloniceni 2:3

Saturday, 28 November 2020

Versetul zilei

Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. 

Fapte 3:16

Thursday, 26 November 2020

Versetul zilei

Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. 

Psalmi 29:1

Tuesday, 24 November 2020

Versetul zilei

Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul, și Tu, olarul care ne-ai întocmit: suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. 

Isaia 64:8

Monday, 23 November 2020

Versetul zilei

Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de Numele Tău. 

Psalmi 61:5

Thursday, 19 November 2020

Versetul zilei

Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 

1 Tesaloniceni 4:7

Wednesday, 18 November 2020

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Monday, 16 November 2020

Versetul zilei

Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat! 

Daniel 3:18

Sunday, 15 November 2020

Versetul zilei

Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă! 

Proverbe 17:1

Saturday, 14 November 2020

Versetul zilei

Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui. „Ci du-te", i-a zis El, „de te arată preotului și adu pentru curățarea ta ce a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei." 

Luca 5:14

Friday, 13 November 2020

Versetul zilei

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. 

Matei 4:1

Thursday, 12 November 2020

Versetul zilei

El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. 

Mica 7.19

Tuesday, 10 November 2020

Versetul zilei

 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 1 Ioan 2:2

Monday, 9 November 2020

Versetul zilei

El va păzi pașii preaiubiților Lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric; căci omul nu va birui prin putere. 

1 Samuel 2:9

Sunday, 8 November 2020

Versetul zilei

„Cine este acest Împărat al slavei?" – Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. 

Psalmi 24:8

Thursday, 5 November 2020

Versetul zilei

așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 

1 Corinteni 3:7

Wednesday, 4 November 2020

Versetul zilei

Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. 

Isaia 46:9

Tuesday, 3 November 2020

Versetul zilei

Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. 

Luca 10:20

Monday, 2 November 2020

Versetul zilei

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! 

Psalmi 18:2

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator