Saturday, 29 May 2021

Versetul zilei

Și așa, ați desființat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!" 

Marcu 7:13

Wednesday, 26 May 2021

Versetul zilei

Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. 

Fapte 3:16

Tuesday, 25 May 2021

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Friday, 21 May 2021

Versetul zilei

Nu pizmui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei; 

Proverbe 24:1

Thursday, 20 May 2021

Versetul zilei

Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. 

Psalmi 20:7

Tuesday, 18 May 2021

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor rai și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmi 1:1

Monday, 17 May 2021

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Saturday, 15 May 2021

Versetul zilei

Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 

2 Corinteni 3:17

Friday, 14 May 2021

Versetul zilei

Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! 

Osea 6:6

Thursday, 13 May 2021

Versetul zilei

Dar Petru I-a zis cu și mai multă tărie: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine." Și toți ceilalți au spus același lucru. 

Marcu 14:31

Wednesday, 12 May 2021

Versetul zilei

Este aur și sunt multe mărgăritare; dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. 

Proverbe 20:15

Tuesday, 11 May 2021

Versetul zilei

Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, 

Filipeni 1:9

Monday, 10 May 2021

Versetul zilei

Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, 

Romani 3:9

Friday, 7 May 2021

Versetul zilei

Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. 

Matei 10:8

Thursday, 6 May 2021

Versetul zilei

Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. 

Faptele Apostolilor 17:24

Wednesday, 5 May 2021

Versetul zilei

Apropiați-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru 2:4

Tuesday, 4 May 2021

Versetul zilei

Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. 

Romani 14:1

Saturday, 1 May 2021

Versetul zilei

Căci, dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. 

Eclesiastul 5.3
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator