Saturday, 30 December 2017

Versetul zilei

Îmi vărs necazul înaintea Lui și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. 

Psalmi 142:2

Friday, 29 December 2017

Versetul zilei

Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa. 

1 Corinteni 6:14

Thursday, 28 December 2017

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? 

Mica 6:11

Wednesday, 27 December 2017

Versetul zilei

Și n-avea trebuință să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. 

Ioan 2:25

Monday, 25 December 2017

Versetul zilei

A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. 

Ioan 1:11

Saturday, 23 December 2017

Versetul zilei

Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le; dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. 

Matei 23:3

Friday, 22 December 2017

Versetul zilei

Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. 

Eclesiastul 7:4

Thursday, 21 December 2017

Versetul zilei

Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-Și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către El. 

Psalmi 22:24

Wednesday, 20 December 2017

Versetul zilei

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni 2:8

Tuesday, 19 December 2017

Versetul zilei

Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat, și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale și să ieși biruitor când vei fi judecat." 

Romani 3:4

Monday, 18 December 2017

Versetul zilei

Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?" 

Iona 4:4

Friday, 15 December 2017

Versetul zilei

Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire;

1 Petru 2:1

Thursday, 14 December 2017

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare." 

Luca 7:9

Tuesday, 12 December 2017

Versetul zilei

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. 

Romani 6:23

Sunday, 10 December 2017

Versetul zilei

Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut"? Și iarăși: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu"? 

Evrei 1:5

Saturday, 9 December 2017

Versetul zilei

Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava Celui ce L-a trimis, Acela este adevărat, și în El nu este strâmbătate. 

Ioan 7:18

Friday, 8 December 2017

Versetul zilei

Ce a fost va mai fi, și ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare. 

Eclesiastul 1:9

Thursday, 7 December 2017

Versetul zilei

Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. 

Proverbe 22:29

Wednesday, 6 December 2017

Versetul zilei

Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?" Dar ei tăceau. 

Marcu 3:4

Tuesday, 5 December 2017

Versetul zilei

Cine iubește certarea, iubește știința; dar cine urăște mustrarea este prost.

Proverbe 12:1 

Monday, 4 December 2017

Versetul zilei

Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. 

Psalmi 1:6

Sunday, 3 December 2017

Versetul zilei

El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 

Tit 2:14

Friday, 1 December 2017

Versetul zilei

Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. 

1 Timotei 1.6

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator