Friday, 28 February 2014

Versetul zilei

Eu, Eu sînt Domnul, și afară de Mine nu este niciun Mîntuitor! 

Isaia 43:11

Thursday, 27 February 2014

Versetul zilei

Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, și Sara va avea un fiu." 

Genesa 18:14 

Wednesday, 26 February 2014

Versetul zilei

Prea iubiților nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut-o dela început. Porunca aceasta veche este Cuvîntul, pe care l-ați auzit. 

1 Ioan 2:7 

Tuesday, 25 February 2014

Versetul zilei

Nu te grăbi să te mînii în sufletul tău, căci mînia locuiește în sînul nebunilor. 

Eclesiastul 7:9

Monday, 24 February 2014

Versetul zilei

Leneșul zice: „Afară este un leu, care m'ar putea ucide pe uliță!" 

Proverbe 22:13

Sunday, 23 February 2014

Versetul zilei

Domnul omoară și învie, El pogoară în locuința morților și El scoate de acolo. 

1 Samuel 2:6

Saturday, 22 February 2014

Versetul zilei

Poporul a strigat către Moise. Moise s'a rugat Domnului, și focul s'a stins. 

Numeri 11:2

Friday, 21 February 2014

Versetul zilei

ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre." 

Matei 8:17

Thursday, 20 February 2014

Versetul zilei

Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n'ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:8

Wednesday, 19 February 2014

Versetul zilei

Deaceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, gîndindu-vă ce veți mînca, sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gîndindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decît hrana, și trupul mai mult decît îmbrăcămintea? 

Matei 6:25

Tuesday, 18 February 2014

Versetul zilei

Moise și Aaron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre ceice chemau Numele Lui, au chemat pe Domnul, și El i-a ascultat. 

Psalmii 99:6

Monday, 17 February 2014

Versetul zilei

Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. 

1 Corinteni 7:23

Sunday, 16 February 2014

Versetul zilei

Iată postul plăcut Mie: desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, și rupe orice fel de jug; împarte-ți pînea cu cel flămînd, și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l, și nu întoarce spatele semenului tău. 

Isaia 58:6-7

Saturday, 15 February 2014

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s'o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă și fără mustrare, și ea îi va fi data. 

Iacov 1:5

Friday, 14 February 2014

Versetul zilei

Frica de Domnul este urîrea răului; trufia și mîndria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. 

Proverbe 8:13

Thursday, 13 February 2014

Versetul zilei

aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. 

Efeseni 2:12

Wednesday, 12 February 2014

Versetul zilei

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvîntul, care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mîntuiască pe cei păcătoși", dintre cari cel dintîi sînt eu. 

1 Timotei 1:15

Tuesday, 11 February 2014

Versetul zilei

Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credicioșie. 

Psalmii 86:15

Monday, 10 February 2014

Versetul zilei

Nu vă abateți dela El; altfel, ați merge după lucruri de nimic, cari n'aduc nici folos nici izbăvire, pentrucă sînt lucruri de nimic. 

1 Samuel 12:21

Sunday, 9 February 2014

Versetul zilei

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 

1 Ioan 1:9

Saturday, 8 February 2014

Versetul zilei

Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac. 

Proverbe 29:1

Friday, 7 February 2014

Versetul zilei

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim dela Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?" În toate acestea, Iov n'a păcătuit de loc cu buzele lui. 

Iov 2:10

Thursday, 6 February 2014

Versetul zilei

Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pămînt să ierte păcatele, – „Scoală-te", a zis El slăbănogului, „ridică-ți patul, și du-te acasă." 

Matei 9:6

Wednesday, 5 February 2014

Versetul zilei

Cum înveselește untdelemnul și tămîia inima, așa de dulci sînt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. 

Proverbe 27:9 

Tuesday, 4 February 2014

Versetul zilei

Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde supt acoperișul cortului Lui, și mă va înălța pe o stîncă. 

Psalmii 27:5

Monday, 3 February 2014

Versetul zilei

Căutați pe Domnul, toți cei smeriți din țară, cari împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mîniei Domnului. 

Ţefania 2:3

Sunday, 2 February 2014

Versetul zilei

Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plînset și bocet! 

Ioel 2:12

Saturday, 1 February 2014

Versetul zilei

Fiți treji, și vegheați! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită. 

1 Petru 5:8
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator