Wednesday, 31 May 2017

Versetul zilei

Cineva a venit şi le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-aţi băgat în temniţă stau în Templu şi învaţă pe norod." 

Faptele Apostolilor, 5:25

Tuesday, 30 May 2017

Versetul zilei

Cât de mari sunt semnele Lui şi cât de puternice sunt minunile Lui! Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Lui dăinuie din neam în neam! 

Daniel, 4:3

Monday, 29 May 2017

Versetul zilei

Goneşte orice necaz din inima ta şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare. 

Ecclesiast, 11:10

Sunday, 28 May 2017

Versetul zilei

Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca; dar ce iese din om aceea-l spurcă. 

Marcu, 7:15

Friday, 26 May 2017

Versetul zilei

măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 

Efeseni, 2:5

Thursday, 25 May 2017

Versetul zilei

Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. 

Psalmi, 9:9

Wednesday, 24 May 2017

Versetul zilei

Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are. 

Luca, 8:18

Tuesday, 23 May 2017

Versetul zilei

Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!" 

Psalmi, 16:2

Monday, 22 May 2017

Versetul zilei

Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte. 

Romani, 11:16

Sunday, 21 May 2017

Versetul zilei

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. 

1 Ioan, 2:1

Saturday, 20 May 2017

Versetul zilei

Din mulţi ieşeau şi draci care strigau şi ziceau: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu." Dar El îi mustra şi nu-i lăsa să vorbească, pentru că ştiau că El este Hristosul. 

Luca, 4:41

Friday, 19 May 2017

Versetul zilei

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! 

Matei, 5:5

Thursday, 18 May 2017

Versetul zilei

El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. 

Proverbe, 2:7

Wednesday, 17 May 2017

Versetul zilei

Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! 

Proverbe, 1:8

Tuesday, 16 May 2017

Versetul zilei

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.

Romani, 2:11 

Monday, 15 May 2017

Versetul zilei

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului.

Psalmi, 10:14

Sunday, 14 May 2017

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu." 

Ioan, 3:3

Saturday, 13 May 2017

Versetul zilei

Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. 

Efeseni, 4:5

Friday, 12 May 2017

Versetul zilei

Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! 

Isaia, 50:10

Thursday, 11 May 2017

Versetul zilei

Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

Proverbe, 9:9

Tuesday, 9 May 2017

Versetul zilei

„De asemenea este scris", a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău." 

Matei, 4:7

Monday, 8 May 2017

Versetul zilei

Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. 

Psalmi, 143:2

Sunday, 7 May 2017

Versetul zilei

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. 

Ioan, 4:23

Saturday, 6 May 2017

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Friday, 5 May 2017

Versetul zilei

binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. 

Luca, 6:28

Thursday, 4 May 2017

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 

Marcu, 7:6

Wednesday, 3 May 2017

Versetul zilei

Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. 

Iov, 1:1

Tuesday, 2 May 2017

Versetul zilei

Ştiu că Domnul face dreptate celui asuprit, dreptate, celor lipsiţi. 

Psalmi, 140:12

Monday, 1 May 2017

Versetul zilei

De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus. 

Evrei, 3:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator