Monday, 28 September 2020

Versetul zilei

Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. 

Proverbe 10:3

Sunday, 27 September 2020

Versetul zilei

Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește Legea, ca să fiți ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morți; și aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. 

Romani 7:4

Saturday, 26 September 2020

Versetul zilei

Și le zicea: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului." 

Luca 6:5

Tuesday, 22 September 2020

Versetul zilei

Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: „Veți auzi cu urechile voastre, și nu veți înțelege; veți privi cu ochii voștri, și nu veți vedea. 

Matei 13:14

Monday, 21 September 2020

Versetul zilei

Și din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați." 

Luca 9:35

Friday, 18 September 2020

Versetul zilei

Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. 

Ioan 8:9

Thursday, 17 September 2020

Versetul zilei

Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său; pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. 

1 Tesaloniceni 4:6

Wednesday, 16 September 2020

Versetul zilei

Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. 

Eclesiastul 4:5

Tuesday, 15 September 2020

Versetul zilei

Nu mânca pâinea celui pizmaș și nu pofti mâncărurile lui alese, 

Proverbe 23:6

Monday, 14 September 2020

Versetul zilei

Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul! 

Psalmi 134:2

Saturday, 12 September 2020

Versetul zilei

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

Evrei 8:1

Wednesday, 9 September 2020

Versetul zilei

Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? 

Mica 6:6

Monday, 7 September 2020

Versetul zilei

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. 

1 Petru 2:15

Thursday, 3 September 2020

Versetul zilei

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. 

Proverbe 20:1

Wednesday, 2 September 2020

Versetul zilei

Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. 

Luca 10:20

Tuesday, 1 September 2020

Versetul zilei

Și-i învăța și zicea: „Oare nu este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile"? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari." 

Marcu 11:17

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator