Tuesday, 31 July 2018

Versetul zilei

Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinței lor, și tu stai în prin credință: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te! 

Romani 11:20

Monday, 30 July 2018

Versetul zilei

Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun! 

Eclesiastul 10:3

Sunday, 29 July 2018

Versetul zilei

și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 

Efeseni 3:19

Saturday, 28 July 2018

Versetul zilei

Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. 

Iov 19:4

Friday, 27 July 2018

Versetul zilei

Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 

Coloseni 2:6

Thursday, 26 July 2018

Versetul zilei

Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava", adică: „Tată!" 

Galateni 4:6

Tuesday, 24 July 2018

Versetul zilei

Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:1

Monday, 23 July 2018

Versetul zilei

Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată Legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 

Iosua 1:7

Sunday, 22 July 2018

Versetul zilei

„Tomo", i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut." 

Ioan 20:29

Saturday, 21 July 2018

Versetul zilei

Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. 

Psalmi 23:1

Friday, 20 July 2018

Versetul zilei

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 

1 Ioan 3:1

Thursday, 19 July 2018

Versetul zilei

Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire; 

1 Petru 2:1

Wednesday, 18 July 2018

Versetul zilei

Și tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. 

Evrei 9:15

Tuesday, 17 July 2018

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. 

Proverbe 6:23

Monday, 16 July 2018

Versetul zilei

și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov 1:21

Saturday, 14 July 2018

Versetul zilei

V-am spus aceste lucruri, pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. 

Ioan 16:1

Thursday, 12 July 2018

Versetul zilei

Dimineața seamănă-ți sămânța, și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Eclesiastul 11:6

Wednesday, 11 July 2018

Versetul zilei

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. 

1 Petru 2:15

Tuesday, 10 July 2018

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Monday, 9 July 2018

Versetul zilei

Mulți din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, și mulți din cei de pe urmă vor fi cei dintâi. 

Marcu 10:31

Saturday, 7 July 2018

Versetul zilei

Spune-le, dar: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Întoarceți-vă la Mine, zice Domnul oștirilor, și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor. 

Zaharia 1:3

Friday, 6 July 2018

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Wednesday, 4 July 2018

Versetul zilei

Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 

Ioan 12:16

Tuesday, 3 July 2018

Versetul zilei

Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemați-L câtă vreme este aproape. 

Isaia 55:6

Monday, 2 July 2018

Versetul zilei

A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 

Coloseni 2:14

Sunday, 1 July 2018

Versetul zilei

Căci a Domnului este împărăția: El stăpânește peste neamuri. 

Psalmi 22:28

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator